Searched for: author%3A%22Vonk%2C+T.%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Spruijtenburg, S.D. (author), Munzel, K. (author), Vonk, T. (author), Usmani, O. (author)
In het SUMMALab project (Smart Urban Mobility MetA Lab) worden verschillende initiatieven op het gebied van personen- en goederenvervoer met elkaar verbonden. Centraal in SUMMALab staat het leren uit afgeronde en lopende experimenten, zodanig dat nieuwe experimenten voortbouwen op de eerder al verworven kennis en inzichten. Zo wordt de ...
report 2022
document
Bouman, M. (author), Sassen, J. (author), Steen, M. (author), Vonk, T. (author)
Welcome to this short guide to Transdisciplinary Work (TDW). Its purpose is to inform relevant people – such as business product owners, performance coaches, project leaders, team coaches, and HR – at TNO about the potential benefits of TDW and about what needs to be in place in order to facilitate TDW. This guide is based on our experiences of...
report 2022
document
van Dongen, K. (author), Veldhuis, G. (author), Vonk, T. (author), Smit-Rietveld, C. (author), de Ridder, P. (author), Gorter, Y. (author)
De stappenmethode maakt het mogelijk voor beleidsmakers om beter geïnformeerde beleidsbeslissingen te nemen ten aanzien van het menselijk welzijn. Met de stappenmethode kunnen beleidsmedewerkers tijdens het ontwikkelen van een beleidsvoorstel gericht inzicht krijgen in hoe het welzijn voor verschillende groepen mensen tot stand komt. Met andere...
report 2022
document
van Dongen, K. (author), Veldhuis, G. (author), Vonk, T. (author), Smit-Rietveld, C. (author), de Ridder, P. (author), Gorter, Y. (author)
Wereldwijd verleggen steeds meer landen de nadruk van economische groei naar brede welvaart (Beyond GDP). Ook in Nederland vindt deze ontwikkeling sinds enkele jaren plaats. Zo werken verschillende ministeries, gemeenten en planbureaus aan tools en methoden om gerichter te kunnen sturen op brede welvaart. Een belangrijk aspect van brede welvaart...
report 2022
document
Dijk, M. (author), Scholl, C. (author), van Binsbergen, A. (author), Smit-Rietveld, C.J.C. (author), Vonk, T. (author), Fraanje, R. (author), Bolte, J. (author), Munzel, K. (author), Spruijtenburg, S.D. (author), Verhoef, L. (author), Snelder, M. (author)
Dit paper presenteert de voorlopige resultaten van het project SUMMALab waarin een nieuwe meta-lab benadering wordt getest. SUMMALab is een meta-lab rond mobiliteits-experimenten in de Metropoolregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de gemeenten Den Haag, Delft en Rotterdam. Een meta-lab is nietzelf een lab, maar een...
conference paper 2021
document
Wilmink, I.R. (author), Vonk, T. (author)
This contribution discusses how traffic management, and many other measures that can be categorised as Intelligent Transport Systems (ITS, i.e. all traffic and transport measures that use ICT) can help reduce noise levels by influencing mobility choices and driving behaviour. Several examples of such measures and how they impact noise levels...
conference paper 2015
document
Sluijsmans, G. (author), Vonk, T. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Hogema, J.H. (author), Willems, M.P.J. (author), van Kranenburg-Bruinsma, K.J. (author), Malone, K.M. (author), Hof, T. (author)
In 2013 hebben de ministers van Duitsland, Oostenrijk en Nederland een MoU ondertekend om op de corridor Rotterdam – Frankfurt – Wenen een begin te maken met de realisatie van coöperatieve diensten. Het doel van het project is om zodanige ervaring met de uitrol van coöperatieve diensten op te doen, dat het inzichten geeft voor het verdere beleid...
report 2014
document
de Goede, M. (author), Faber, F. (author), Boertjes, G.J. (author), Vonk, T. (author), Hof, T. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
Despite fast technological developments, there is still insufficient knowledge on the complex relations between travel information usage and the effects on travel behaviour. When more knowledge is available on information usage, it is easier to meet travellers’ needs in the development of new information systems. Moreover, more insights can be...
report 2010
document
Vonk, T. (author), Wilmink, I.R. (author), Taale, H. (author)
Het is van belang dat bij benuttingsmaatregelen inzichtelijk wordt wat de effecten ervan zijn op de doorstroming, veiligheid, leefbaarheid en het gedrag van weggebruikers. Daarnaast wordt inzicht in de (kosten)effectiviteit ook steeds belangrijker. Als de brede effecten van maatregelen goed bepaald worden, zijn investeringen in benutting beter...
conference paper 2010
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), Vonk, T. (author)
article 2009
document
Wilmink, I.R. (author), Vonk, T. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
conference paper 2008
document
Vonk, T. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
report 2008
document
van Rooijen, T. (author), Vonk, T. (author), TNO Bouw en Ondergrond TNO Defensie en Veiligheid (author)
This paper studies the impact of navigation systems on traffic safety in the Netherlands. This study consists of four analyses: a literature survey, a database analysis, a user survey and an instrumented vehicle study. The results of the four sections show that navigation systems have a positive effect on traffic safety. The driving experiment...
conference paper 2008
document
van Rooijen, T. (author), Vonk, T. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
This paper studies the impact of navigation systems on traffic safety in the Netherlands. This study consists of four analyses: a literature survey, a database analysis, a user survey and an instrumented vehicle study. The results of the four sections show that navigation systems have a positive effect on traffic safety. The driving experiment...
conference paper 2007
document
Egeter, B. (author), Immers, L.H. (author), Vonk, T. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
conference paper 2007
document
Feenstra, P.J. (author), Hogema, J.H. (author), Vonk, T. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Abstract— To investigate effects of navigation systems on traffic safety, a literature search, a damages database analysis, a user survey and an instrumented car study were conducted. This paper presents the instrumented car study to investigate the effects of a navigation system on driving behavior and on workload. Participants drove to an...
conference paper 2007
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), Vonk, T. (author), Jonkers, E. (author), Op de Beek, F. (author)
report 2007
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), Vonk, T. (author), de Jong, R. (author)
De MaatregelenCatalogus Benutten is er al sinds 2003. Veel wegbeheerders hebben hem in hun computer staan, terwijl rijkswegbeheerders hem via intranet raadplegen. De catalogus was echter beperkt in het gebruik. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer besloot hem daarom uit te breiden en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers
article 2005
document
Zoutendijk, A. (author), Hoedemaeker, D.M. (author), Vonk, T. (author), Schuring, O. (author), Willemsen, D.M.C. (author), Nelisse, M. (author), van Katwijk, R. (author), TNO Technische Menskunde (author)
The car occupants of tomorrow will enjoy a growing variety of in-vehicle services and driver assistance systems. The challenge is to make these services not only intelligent and omnipresent but, most important of all, safe to use. TNO started a research program in 2001 called CoDrive that addresses this challenge. Within CoDrive TNO developed...
conference paper 2003
document
Vonk, T. (author), van Arem, B. (author), Hoedemaeker, D.M. (author), TNO Bouw TNO Technische Menskunde (author)
The Co-Drive project is aimed at the development of an open, in-vehicle research and development ICT-platform for intelligent services. This paper focuses on two of these services: the safety interface with the driver (BIBI) and the dynamic travel guidance. BIBI is a Dutch acronym for Supremely Intelligent Co-driver Interface and is the priority...
conference paper 2002
Searched for: author%3A%22Vonk%2C+T.%22
(1 - 20 of 21)

Pages