Searched for: author%3A%22Vonk+Noordegraaf%2C+D.M.%22
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Heezen, M.J.M. (author), Bouma, G.K. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author)
For urban planning challenges, such as increasing scarcity of space, hubs can pose a solution. In this paper we define hubs as an interchange, transhipment and/or node consisting of different activities, services and facilities. Hubs have the potential to contribute to urban challenges concerning mobility, logistics, livability, sustainability, ...
conference paper 2022
document
Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Bouma, G.M. (author), Larco N., (author), Munzel, K.L. (author), Heezen, M.J.M. (author)
The Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management (IenW) asked TNO to carry out an independent, comparative case study on the governance of Mobility as a Service (MaaS). This has a focus on a comparable scale (i.e. comparable to the Netherlands in terms of geography/ number of inhabitants) through the description and comparison of...
report 2021
document
Heezen, M.J.M. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Kin, B.D.W. (author)
Er is steeds meer aandacht voor stedelijke mobiliteitshubs. Niet alleen neemt de vraag naar deze hubs toe, er worden ook steeds hogere eisen aan hubs gesteld. Voorbeelden van deze eisen zijn dat de hubs dienen bij te dragen aan maatschappelijke doelstellingen en bredere welvaart en zowel het personen- als het goederenvervoer faciliteren....
conference paper 2021
document
Wilmink, I.R. (author), Snelder, M. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author)
Gezien het belang van mobiliteit in onze samenleving, beschouwen we mobiliteit als een belangrijk middel om brede welvaart te vergroten. In dit discussiepaper lichten we toe waarom het specificeren van brede welvaart – in al haar mobiliteitsfacetten – een boost kan geven aan mobiliteitsinnovaties. We richten ons op mobiliteitsinnovaties, omdat...
conference paper 2021
document
Bouma, G.M. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Schipper-Rodenburg, C.A. (author), Chen, T.M. (author), van Meijeren, J.C. (author), Snelder, M. (author)
Vergaande digitalisering en automatisering van het mobiliteitssysteem worden door veel overheden, industrie en burgers gezien als dé oplossing voor grote mobiliteitsvraagstukken. De steeds snellere technologische ontwikkelingen maken het mobiliteitslandschap echter meer ongrijpbaar en onvoorspelbaar met het oog op de te maken impact en vragen om...
other 2020
document
Beemster, F.I. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Bouma, G.M. (author), Agricola, N. (author), Hoseini, P. (author), Kruijssen, G. (author)
In dit paper worden aan de hand van vier hoofdopgaven van de provincie Noord-Holland uit het coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken” de kansen en bedreigingen van Smart Mobility verkend. Deze opgaven zijn: klimaat- en energietransitie, duurzame verstedelijking en bereikbaarheid, economie en leefbaarheid, en een vitaal landelijk gebied. Zo kan...
report 2020
document
Schroten, A. (author), van Grinsven, A. (author), Tol, E. (author), Leestemaker, L. (author), Schackmann, P.P.M. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), van Meijeren, J.C. (author), Kalisvaart, S. (author)
Mobility is in transition. The combined development of different emerging technologies (e.g. smart sensors, blockchain, artificial intelligence) boost innovations in Smart Mobility. The increasing pressure on achieving societal goals within the transport sector (e.g. decarbonisation, improving traffic safety, reducing congestion) will be another...
report 2020
document
Schroten, A. (author), van Grinsven, A. (author), Tol, E. (author), Leestemaker, L. (author), Schackmann, P.P.M. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), van Meijeren, J.C. (author), Kalisvaart, S. (author)
This study provides an overview of the impact of Smart Mobility and their underlying emerging technologies on transport, the transport infrastructure and society. The main challenges for the deployment of Smart Mobility applications are identified and (policy) actions are defined that could be taken to overcome these challenges.
report 2020
document
Snelder, M. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Borst, H.C. (author)
Ons reisgedrag is tijdens de coronacrisis ingrijpend veranderd. We dachten dat we ons mobilteitsgedrag best goed begrepen en konden voorspellen maar wie had kunnen voorzien dat we het OV massaal links laten liggen, thuiswerken echt als volwaardige optie wordt gezien, (recreatief) wandelen een vlucht neemt en we nog meer fietsen dan we al deden?...
conference paper 2020
document
Larco, N. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Berings, S. (author), Baarslag, M. (author)
Mobility as a Service (MaaS) is een onderwerp dat veel publieke en private beslissers bezighoudt. MaaS gaat namelijk over meer dan de vraag hoe we in de toekomst mobiliteit organiseren. MaaS raakt aan veel aspecten van onze leefomgeving en onze maatschappij: de economie, werkgelegenheid en de (internationale) positie van Nederlandse bedrijven,...
other 2019
document
Vonk Noordegraaf, D.M. (author)
Gaan zelfrijdende voertuigen, die we bovendien niet langer in eigendom hebben, het ov, fietsen, brommen en lopen straks verdringen? Over tal van toekomstbeelden was lang het idee ‘dat het niet zo’n vaart zal lopen’. Maar op het gebied van mobiliteit gaan veel ontwikkelingen ineens heel snel. Nieuwe diensten duiken op en gooien bestaande...
article 2019
document
Wilmink, I.R. (author), Beemster, F.I. (author), Snelder, M. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author)
This paper presents a model specifically developed to explore the mobility impacts of innovative mobility concepts, based on connected and automated driving and shared mobility. It is an explorative model for destination choice and mode choice, with a network fundamental diagram to assess impacts on mileage, delays and vehicle numbers in a city...
conference paper 2019
document
Vonk Noordegraaf, D.M. (author)
De bereikbaarheid staat in veel steden onder druk omdat het aantal inwoners in de afgelopen decennia aanzienlijk is gegroeid en de economische activiteit is toegenomen. Hierdoor is het aantal vervoersbewegingen ook sterk gegroeid wat op veel plaatsen leidt tot congestie, een hoge parkeerdruk en extra zoekverkeer. Dit gaat ten koste van de...
article 2018
document
Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Smokers, R.T.M. (author), Wilmink, I.R. (author)
Mobiliteitsexperts verwachten een groei van het wegverkeer, gekoppeld aan de economische groei, waardoor het verlies van reistijd in 2021 toegenomen zal zijn met 38% ten opzichte van 20151. Sinds eind 2014 nemen de files immers weer toe en de treinen zijn met name in de spits op een aantal trajecten heel vol. Voor de middellange termijn...
other 2017
document
Sluijsmans, G. (author), Vonk, T. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Hogema, J.H. (author), Willems, M.P.J. (author), van Kranenburg-Bruinsma, K.J. (author), Malone, K.M. (author), Hof, T. (author)
In 2013 hebben de ministers van Duitsland, Oostenrijk en Nederland een MoU ondertekend om op de corridor Rotterdam – Frankfurt – Wenen een begin te maken met de realisatie van coöperatieve diensten. Het doel van het project is om zodanige ervaring met de uitrol van coöperatieve diensten op te doen, dat het inzichten geeft voor het verdere beleid...
report 2014
document
van Kranenbrug, K.J. (author), Sluijsmans, G. (author), de Kruijff, J.S. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author)
report 2014
document
Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Jonkers, E. (author), de Kruijff, J.S. (author)
report 2014
document
Wilmink, I.R. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Thomas, T. (author), Westerwoudt, V. (author), Barten, M. (author)
report 2014
document
Chen, Y. (author), Jonkers, E. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author)
conference paper 2013
document
Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Jonkers, E. (author), Chen, Y. (author)
Reisplanners zijn momenteel niet van alle markten thuis. Bestaande reisplanners zijn veelal nationaal, unimodaal en houden geen rekening met persoonlijke voorkeuren van reizigers. Dit artikel richt zich op modaliteitskeuzes voor internationale reizen voor verschillende doelgroepen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Europese...
conference paper 2012
Searched for: author%3A%22Vonk+Noordegraaf%2C+D.M.%22
(1 - 20 of 24)

Pages