Searched for: author:"Vonk Noordegraaf, D.M."
(1 - 17 of 17)
document
Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Bouma, G.M. (author), Larco N., (author), Munzel, K.L. (author), Heezen, M.J.M. (author)
The Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management (IenW) asked TNO to carry out an independent, comparative case study on the governance of Mobility as a Service (MaaS). This has a focus on a comparable scale (i.e. comparable to the Netherlands in terms of geography/ number of inhabitants) through the description and comparison of...
report 2021
document
Beemster, F.I. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Bouma, G.M. (author), Agricola, N. (author), Hoseini, P. (author), Kruijssen, G. (author)
In dit paper worden aan de hand van vier hoofdopgaven van de provincie Noord-Holland uit het coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken” de kansen en bedreigingen van Smart Mobility verkend. Deze opgaven zijn: klimaat- en energietransitie, duurzame verstedelijking en bereikbaarheid, economie en leefbaarheid, en een vitaal landelijk gebied. Zo kan...
report 2020
document
Schroten, A. (author), van Grinsven, A. (author), Tol, E. (author), Leestemaker, L. (author), Schackmann, P.P.M. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), van Meijeren, J.C. (author), Kalisvaart, S. (author)
Mobility is in transition. The combined development of different emerging technologies (e.g. smart sensors, blockchain, artificial intelligence) boost innovations in Smart Mobility. The increasing pressure on achieving societal goals within the transport sector (e.g. decarbonisation, improving traffic safety, reducing congestion) will be another...
report 2020
document
Schroten, A. (author), van Grinsven, A. (author), Tol, E. (author), Leestemaker, L. (author), Schackmann, P.P.M. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), van Meijeren, J.C. (author), Kalisvaart, S. (author)
This study provides an overview of the impact of Smart Mobility and their underlying emerging technologies on transport, the transport infrastructure and society. The main challenges for the deployment of Smart Mobility applications are identified and (policy) actions are defined that could be taken to overcome these challenges.
report 2020
document
Bouma, G.M. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Schipper-Rodenburg, C.A. (author), Chen, T.M. (author), van Meijeren, J.C. (author), Snelder, M. (author)
Vergaande digitalisering en automatisering van het mobiliteitssysteem worden door veel overheden, industrie en burgers gezien als dé oplossing voor grote mobiliteitsvraagstukken. De steeds snellere technologische ontwikkelingen maken het mobiliteitslandschap echter meer ongrijpbaar en onvoorspelbaar met het oog op de te maken impact en vragen om...
other 2020
document
Vonk Noordegraaf, D.M. (author)
Gaan zelfrijdende voertuigen, die we bovendien niet langer in eigendom hebben, het ov, fietsen, brommen en lopen straks verdringen? Over tal van toekomstbeelden was lang het idee ‘dat het niet zo’n vaart zal lopen’. Maar op het gebied van mobiliteit gaan veel ontwikkelingen ineens heel snel. Nieuwe diensten duiken op en gooien bestaande...
article 2019
document
Vonk Noordegraaf, D.M. (author)
De bereikbaarheid staat in veel steden onder druk omdat het aantal inwoners in de afgelopen decennia aanzienlijk is gegroeid en de economische activiteit is toegenomen. Hierdoor is het aantal vervoersbewegingen ook sterk gegroeid wat op veel plaatsen leidt tot congestie, een hoge parkeerdruk en extra zoekverkeer. Dit gaat ten koste van de...
article 2018
document
Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Smokers, R.T.M. (author), Wilmink, I.R. (author)
Mobiliteitsexperts verwachten een groei van het wegverkeer, gekoppeld aan de economische groei, waardoor het verlies van reistijd in 2021 toegenomen zal zijn met 38% ten opzichte van 20151. Sinds eind 2014 nemen de files immers weer toe en de treinen zijn met name in de spits op een aantal trajecten heel vol. Voor de middellange termijn...
other 2017
document
Sluijsmans, G. (author), Vonk, T. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Hogema, J.H. (author), Willems, M.P.J. (author), van Kranenburg-Bruinsma, K.J. (author), Malone, K.M. (author), Hof, T. (author)
In 2013 hebben de ministers van Duitsland, Oostenrijk en Nederland een MoU ondertekend om op de corridor Rotterdam – Frankfurt – Wenen een begin te maken met de realisatie van coöperatieve diensten. Het doel van het project is om zodanige ervaring met de uitrol van coöperatieve diensten op te doen, dat het inzichten geeft voor het verdere beleid...
report 2014
document
van Kranenbrug, K.J. (author), Sluijsmans, G. (author), de Kruijff, J.S. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author)
report 2014
document
Wilmink, I.R. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Thomas, T. (author), Westerwoudt, V. (author), Barten, M. (author)
report 2014
document
Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Jonkers, E. (author), de Kruijff, J.S. (author)
report 2014
document
Chen, Y. (author), Jonkers, E. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author)
conference paper 2013
document
Jonkers, E. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Chen, Y. (author)
Dit artikel beschrijft onderzoek naar de verschillen tussen reizigersgroepen in de factoren die de modaliteitskeuzes bij internationale reizen beïnvloeden. Met dit onderzoek kan reisadvies via reisplanners worden gepersonaliseerd, rekening houdend met voorkeuren van reizigersgroepen ten aanzien van bijvoorbeeld kosten, reistijd en CO2 emissies
conference paper 2012
document
Immers, B. (author), Vonk-Noordegraaf, D.M. (author)
TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever, proactiever en netwerkbreed toe te passen....
report 2012
document
Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Jonkers, E. (author), Chen, Y. (author)
Reisplanners zijn momenteel niet van alle markten thuis. Bestaande reisplanners zijn veelal nationaal, unimodaal en houden geen rekening met persoonlijke voorkeuren van reizigers. Dit artikel richt zich op modaliteitskeuzes voor internationale reizen voor verschillende doelgroepen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Europese...
conference paper 2012
document
Jonkers, E. (author), Gorris, T. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author)
Het nieuwe werken’ staat volop in de belangstelling. Het is echter nog de vraag wat excellente keuzes ten aanzien van flexibel werken en reizen precies zijn en welke behoeftes er leven onder werknemers. Om maatregelen met betrekking tot het nieuwe werken zo effectief mogelijk in te zetten is het noodzakelijk inzicht te hebben in hoeveel...
conference paper 2011
Searched for: author:"Vonk Noordegraaf, D.M."
(1 - 17 of 17)