Searched for: author%3A%22Vink%2C+R.M.%22
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Vink, R.M. (author), Bartelink, C. (author), Wildeman, I. (author), Paulo, R. (author), van der Ploeg, M. (author), Straver, M. (author)
Professionals die werken met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen dit zelf ook hebben meegemaakt. Waarschijnlijk zijn deze professionals zelfs oververtegenwoordigd in de sector, blijkt uit de literatuur. Dit gegeven roept de vraag op hoe daar in de praktijk mee om te gaan. Met dit onderzoek, gesubsidieerd door ZonMw,...
report 2023
document
Speelman, L. (author), Matti, L.I. (author), Visser, J. (author), Mook, L. (author), Vink, R.M. (author), Stam, J. (author), Wildeman, I. (author), Reeskamp. T., (author), van Sint Fiet, A. (author), Griede, E. (author), Kühlman, L. (author), Soydas, S. (author)
report 2022
document
Vink, R.M. (author)
Felitti en collega’s (1998) publiceerden ruim twintig jaar geleden hun inmiddels bekende Amerikaanse ACE-studie waarin een verband werd aangetoond tussen ingrijpende jeugdervaringen – adverse childhood experiences (ACEs) – en problemen met de mentale en fysieke gezondheid in de volwassenheid. Nadien is de ACE-studie in diverse landen...
article 2021
document
Veldhuis, G.A. (author), Deuten, S. (author), Vink, R.M. (author), Wildeman, I. (author), Lanting, C.I. (author), Bannenberg, L.W.P. (author)
A policy theory is based on the underlying assumptions concerning the input, activities, output and outcomes of a policy. TNO and the Dutch ministry of Justice and Security have identified a need for new methodology to formulate public policy theory for multi-sectoral challenges. A focus point lies on integrating knowledge from within and...
conference paper 2020
document
Vink, R.M. (author), van Dommelen, P. (author), van der Pal, S.M. (author), Eikhout, I. (author), Pannebakker, F.D. (author), Klein Velderman, M. (author), Haagmans, M. (author), Mulder, T. (author), Dekker, M. (author)
Background Adverse Childhood Experiences (ACEs) may have a life-long impact on mental health and are related to physical disease, such as diabetes and cardiovascular diseases in adulthood. Research on ACEs suffers from recall bias when performed with adults. Objective To estimate the prevalence of ACEs and the interrelationships between ACEs as...
article 2019
document
Vink, R.M. (author)
EUSUHM-congres: kennisdelen voor en samenwerken aan een gezonde jeugd! Changing contexts—influencing youth and their surroundings. Het thema van het congres was ‘Changing contexts – influencing youth and their surroundings’. Met dit thema komt tot uiting dat gezondheid meer is dan lichaam en geest en dat lichaam en geest worden beïnvloed door de...
article 2019
document
Vink, R.M. (author), Iyer, V. (author)
A head start and positive early childhood experiences form a fundament for life. Approximately one in seven babies in the Netherlands is born in sub-optimal conditions (Waelput et al, 2017) and most child abuse and neglect is inflicted in the first three years (Alink et al, 2011). Most risk factors for adversity can however be recognized during...
conference paper 2019
document
Vink, R.M. (author)
Background: Adverse Childhood Experiences (ACEs) may have a life-long impact on mental health and risk behavior and are related to physical diseases in adults, such as diabetes and heart diseases. Research on ACEs suffers from recall bias when performed with adults. Objective: Our aim was to estimate the prevalence ACEs as reported by children...
conference paper 2019
document
Vink, R.M. (author), de Wolff, M.S. (author), Kamphuis, M. (author)
In april 2016 werd de JGZ-richtlijn Kindermishandeling gepubliceerd. Het betreft een update die de eerdere JGZ-richtlijn over kindermishandeling van 2010 vervangt. Doel van de richtlijn is om JGZ-professionals te ondersteunen bij hun taak om signalen van kindermishandeling en risico- en beschermende factoren bij jeugdigen en hun ouders na te...
article 2017
document
Vink, R.M. (author), Höing, M.A. (author)
public lecture 2017
document
Vink, R.M. (author), de Lijster, G. (author)
public lecture 2017
document
de Lijster-van Kampen, G.P.A. (author), Vink, R.M. (author), van Berlo, W. (author), Kuyper, A. (author), Boer, A.H. (author), Höing, M.A. (author)
Deze rapportage geeft de resultaten weer van het onderzoek naar de implementatie, het gebruik, de waardering en doelrealisatie van het Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg (RJ) gedurende de proefimplementatie in twaalf instellingen voor residentiële jeugdzorg in de periode juni 2015 tot en met oktober 2016. Het onderzoek maakte deel uit van het...
report 2017
document
Vink, R.M. (author), van den Broek, H. (author), van Harten, L.V. (author), Lenting, E. (author), Elzinga, P. (author)
In dit onderzoek is gekeken naar de afhandeling van huiselijk geweld incidenten door de politie. Een kwantitatief onderzoek is uitgevoerd via de BVH-database 2013 en 2014 van de politie-eenheid Amsterdam. Kwalitatief onderzoek is op landelijk niveau uitgevoerd. Huiselijk geweld incidenten werden ingedeeld in vier categorieën: Incidenten met...
report 2015
document
Boere-Boonekam, M.M. (author), van Harten, L.V. (author), Vink, R.M. (author), Kocken, P. (author)
article 2013
document
van Sleuwen, B.E. (author), Vink, R.M. (author)
other 2013
document
Vink, R.M. (author), van Sleuwen, B. (author), Boere-Boonekamp, M. (author)
report 2013
document
Vink, R.M. (author), Detmar, S. (author)
Psychosociale risicosignalering tijdens de zwangerschap staat vanuit twee perspectieven in de belangstelling. Enerzijds vanuit de noodzaak om de relatief hoge perinatale sterftecijfers in Nederland terug te dringen; anderzijds omdat veel risicofactoren voor kindermishandeling en –verwaarlozing reeds aanwezig kunnen zijn in de zwangerschap....
article 2012
document
van Harten, L.M. (author), Vink, R.M. (author), Cloostermans, A.P.G. (author), Kocken, P.L. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author)
Sinds september 2011 wordt in de gemeente Den Haag op twee basisscholen gewerkt met de functie ‘schoolcoach’. Het betreft de uitwerking van het Amerikaanse concept 'family coach'. De gemeente formuleerde het doel van de schoolcoach als ‘een preventieve relatie onderhouden met ouders die bijdraagt aan het tijdig signaleren en wegnemen van...
report 2012
document
de Wolff, M.S. (author), Vink, R.M. (author)
report 2012
document
Vink, R.M. (author), van Sleuwen, B.E. (author)
other 2012
Searched for: author%3A%22Vink%2C+R.M.%22
(1 - 20 of 24)

Pages