Searched for: author%3A%22Vervuurt%2C+A.H.J.M.%22
(1 - 20 of 47)

Pages

document
Hengeveld, S.T. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author), Maljaars, J. (author)
conference paper 2021
document
Vervuurt, A.H.J.M. (author), Uiterwijk, E. (author), van der Plaat, M. (author)
article 2020
document
van Meerveld, H. (author), Paulissen, J.H. (author), Oudenes, L. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author)
Momenteel wordt informatie over het gewicht van het (vracht)verkeer op het Nederlandse wegennet verkregen uit 18 weegpunten in het hoofdwegennet, zogenaamde Weigh in Motion (WIM) systemen. Deze informatie wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder toezicht en handhaving (door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), en het...
report 2020
document
Geurts, C.P.W. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author)
public lecture 2019
document
Steenbergen, R.D.J.M. (author), Allaix, D.L. (author), la Gasse, L.C. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author)
Verschillende decentrale overheden in Nederland hebben in de afgelopen jaren aangegeven dat de huidige regelgeving aangaande de aan te houden verkeersbelasting voor de beoordeling van bestaande constructies leidt tot een veiligheidsniveau dat rekenkundig onvoldoende is. In opdracht van Gemeente Rotterdam is door TNO een onderzoek uitgevoerd...
report 2018
document
Krystek, P. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author), Boersma, P.D. (author), Zaadnoordijk, W.J. (author)
report 2018
document
Bleijenberg, A.N. (author), Maljaars, J. (author), Polder, R.B. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author)
In theorie naderen veel bruggen en viaducten hun einde levensduur, maar de soep wordt niet zo heet gegeten als zij wordt opge-diend. Veel kunstwerken bezitten verborgen krachten. Toch is het nodig alle over-spanningen goed in kaart te brengen en kennis over dit onderwerp met elkaar te delen en/of op te bouwen
article 2017
document
Peelen, W.H.A. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author)
Modular expansion joints constitute a substantial part of direct and indirect costs of bridge maintenance. Joint condition assessments can be improved to predict or detect damages earlier. In this way the probability for consequential damages such as emergency repair and a shortened lifespan is reduced. Maintenance can be planned well in advance...
conference paper 2017
document
Jetten, J.M. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author), Hoegee, J.H. (author), Zaadnoordijk, W.J. (author)
report 2017
document
Vervuurt, A.H.J.M. (author), Braam, C.R. (author), Schols, I. (author)
Het rijkswegennet in Nederland telt 57 tunnels, belangrijke en veelal onmisbare schakels. Deze kostbare objecten vragen in beheer en exploitatie de nodige aandacht met name als ze de ontwerplevensduur naderen. Circa een derde, voornamel ijk afgezonken tunnels, is halverwege deze levensduur
article 2013
document
Zuada Coelho, B.A. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author), Peelen, W.H.A. (author), Leendertz, J.S. (author)
Modular expansion joints are structures that are submitted to severe fatigue load conditions. This may lead to unexpected premature damage of the structure which, besides the economic cost of repair, may limit the regular service of the bridge. To better understand the dynamic behaviour of modular expansion joints, different over rolling tests...
article 2013
document
Peelen, W.H.A. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author), Zuada Coelho, B.E. (author), Leendertz, H. (author)
One of the existing modular expansion joints of the Martinus Nijhoff Bridge in the Netherlands was monitored with the purpose of extending its service life for on year until replacement in 2011. Based on an analysis of the failure mechanisms of this (type of) joint, strain gauges were used as sensors and applied at centre and crossbeams. Chosen...
public lecture 2012
document
Vervuurt, A.H.J.M. (author), Courage, W.M.G. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author)
Voor de bepaling van het dwarskrachtdraagvermogen van constructies is de betonsterkte één van de bepalende parameters. Die neemt onder invloed van doorgaande hydratatie in de tijd sterk toe. Bij de beoordeling van kunstwerken kan gebruik worden gemaakt van de feitelijk aanwezige sterkte. Hierdoor kunnen kunstwerken worden goedgekeurd die in...
article 2012
document
Peelen, W.H.A. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author), Zuada Coelho, B.A. (author), Leendertz, H. (author)
One of the existing modular expansion joints of the Martinus Nijhoff Bridge in the Netherlands was monitored with the purpose of extending its service life for on year until replacement in 2011. Based on an analyses of the failure mechanisms of this (type of) joint, strain gauges were used as sensors and applied at centre and crossbeams. Chosen...
public lecture 2012
document
Steenbergen, R.D.J.M. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author)
EN 13791 applies when assessing the in situ compressive strength of structures and precast concrete components. According to the code itself, it may be adopted when doubt arises about the compressive strength of a concrete. For assessing the structural safety of existing structures, however, the method given in EN 13791 does not seem to be...
article 2012
document
Vervuurt, A.H.J.M. (author)
Ons land loopt voorop in Europa als het gaat om kennis van betonnen constructies. Die positie is mede te danken aan Infraquest. Een samenwerking van experts van Rijkswaterstaat, TU Delft en TNO. De afgelopen jaren deden de twee kennisinstituten in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek naar de restlevensduur van zo'n 1200 betonnen bruggen en...
article 2012
document
Vervuurt, A.H.J.M. (author)
Tijdens zijn studie ontdekt Adri Vervuurt zijn talent voor onderzoek. Inmiddels heeft hij zich bij TNO ontwikkeld van specialist pur sang naar generalist, iemand die dingen met elkaar verbindt. Maar hij blijft ook actief met het echte onderzoekswerk, het liefst zowel experimenteel als numeriek. De redactie van Cement sprak met hem.
article 2012
document
Kaptijn, N. (author), Hageman, J.G. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author), Kuilboer, C.P.M. (author)
Steel post-tensioning systems and stay cables are susceptible to corrosion. Carbon fiber systems are not. However, there was no experience on the long term behavior of such post-tensioned elements. Four external tendons (75 m long), stressed to a load of 2650 kN, were applied in a large balanced cantilever bridge and monitored for over 10 years....
conference paper 2012
document
Vervuurt, A.H.J.M. (author), Courage, W.M.G. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author)
public lecture 2012
document
Vervuurt, A.H.J.M. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author)
Voor de bepaling van de karakteristieke waarde van de betonclruksterkte van een gerealiseerde betonconstructie wordt in de praktijk gebruikgemaakt van NEN-EN 13791 . Het toepassingsgebied van deze norm richt zich vooral op het vaststellen van de karakteristieke waarde van de betondruksterkte in geval van twijfel over de gerealiseerde sterkte....
article 2011
Searched for: author%3A%22Vervuurt%2C+A.H.J.M.%22
(1 - 20 of 47)

Pages