Searched for: author%3A%22Versantvoort%2C+M.%22
(1 - 4 of 4)
document
Versantvoort, M. (author), Kraan, K. (author)
Werknemers in de flexibele schil blijken geconfronteerd te worden met meer gezondheidsrisico’s dan werknemers in vaste dienst. De vraag die in dit artikel centraal staat, is of flexibiliteit van werktijden en -plaats eveneens zorgt voor meer gezondheidsproblemen. De paneldata-analyses op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden laten...
article 2013
document
Versantvoort, M. (author), Kraan, K. (author)
bookPart 2012
document
Versantvoort, M. (author), van Echtelt, P. (author)
Nederland stond internationaal lange tijd bekend om het hoge ziekteverzuim en de sterke groei van het aantal arbeidsongeschikten. De laatste decennia werden daarom vele beleidsmaatregelen genomen die probeerden het uitkeringsvolume te beperken en de re-integratie van mensen met gezondheidsbeperkingen te bevorderen. Hoe staat Nederland er nu voor...
book 2012
document
Versantvoort, M. (author), Koppes, L. (author)
bookPart 2012
Searched for: author%3A%22Versantvoort%2C+M.%22
(1 - 4 of 4)