Searched for: author%3A%22Verloove-Vanhorick%2C+S.P.%22
(81 - 100 of 179)

Pages

Onderkenning van en beleid bij psychosociale problemen in de schoolgezondheidszorg [Identification and management of psychosocial problems in school health care]
Onderkenning van en beleid bij psychosociale problemen in de schoolgezondheidszorg [Identification and management of psychosocial problems in school health care]
Behavioural problems in children who weigh 1000 g or less at birth in four countries
Behavioural problems in children who weigh 1000 g or less at birth in four countries
Toegenomen prevalentie van overgewicht en obesitas bij Nederlandse kinderen en signalering daarvan aan de hand van internationale normen en nieuwe referentiediagrammen
Toegenomen prevalentie van overgewicht en obesitas bij Nederlandse kinderen en signalering daarvan aan de hand van internationale normen en nieuwe referentiediagrammen
De Quetelet-index ('body mass index') bij jongeren in 1997 vergeleken met 1980: Nieuwe groeidiagrammen voor de signalering van ondergewicht, overgewicht en obesitas
De Quetelet-index ('body mass index') bij jongeren in 1997 vergeleken met 1980: Nieuwe groeidiagrammen voor de signalering van ondergewicht, overgewicht en obesitas
Screening for celiac disease in the netherlands
Screening for celiac disease in the netherlands: estimation of costs and benefits
Looking back in time: Outcome of a national cohort of very preterm infants born in The Netherlands in 1983
Looking back in time: Outcome of a national cohort of very preterm infants born in The Netherlands in 1983
Measuring health-related quality of life in adolescents: Agreement between raters and between methods of administration
Measuring health-related quality of life in adolescents: Agreement between raters and between methods of administration
Kwaliteit van Leven: Hoe meten we dat bij kinderen?
Kwaliteit van Leven: Hoe meten we dat bij kinderen?
Development and psychometric evaluation of the TAPQOL: A health-related quality of life instrument for 1-5-year-old children
Development and psychometric evaluation of the TAPQOL: A health-related quality of life instrument for 1-5-year-old children
Is het perinatale sterftecijfer een goede uitkomstmaat voor kwaliteit van zorg?
Is het perinatale sterftecijfer een goede uitkomstmaat voor kwaliteit van zorg?
Body index measurements in 1996-7 compared with 1980
Body index measurements in 1996-7 compared with 1980
Continuing positive secular growth change in the Netherlands 1955-1997
Continuing positive secular growth change in the Netherlands 1955-1997
Verschillen tussen basistaken jeugdgezondheidszorg, zorgpakker ouder- en kindzorg en zorgen voor jeugd
Verschillen tussen basistaken jeugdgezondheidszorg, zorgpakker ouder- en kindzorg en zorgen voor jeugd
Measuring health-related quality of life in a child population
Measuring health-related quality of life in a child population
The proxy problem: Child report versus parent report in health-related quality of life research
The proxy problem: Child report versus parent report in health-related quality of life research
Maternal smoking during lactation: Relation to growth during the first year of life in a Dutch birth cohort
Maternal smoking during lactation: Relation to growth during the first year of life in a Dutch birth cohort
Ten geleide
Ten geleide
Psychological responses to the needle-free Medi-Jectorρ or the multidose Disetronicρ injection pen in human growth hormone therapy
Psychological responses to the needle-free Medi-Jectorρ or the multidose Disetronicρ injection pen in human growth hormone therapy
Measuring health-related quality of life in children: The development of the TACQOL parent form
Measuring health-related quality of life in children: The development of the TACQOL parent form
Also in the Netherlands: High prevalence of undiagnosed coeliac disease in the general child population
Also in the Netherlands: High prevalence of undiagnosed coeliac disease in the general child population
Searched for: author%3A%22Verloove-Vanhorick%2C+S.P.%22
(81 - 100 of 179)

Pages