Searched for: author%3A%22Vergeer%2C+R.%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
van den Heuvel, S.G. (author), Vergeer, R. (author), de Weerd, M. (author)
Policy-makers have an urgent need for quantitative data to support their decision-making process. Since quantitative data are rarely available, the combination of quantitative and qualitative methods is needed to estimate the consequences of a policy measure. In this study, we will estimate the effects of the abolishment of the risk assessment...
article 2018
document
Beurskens, L.W.M. (author), Warringa, G.E.A. (author), Vergeer, R. (author), Blom, M.J. (author)
Costs for both solar PV and onshore wind power are expected to decrease through innovation and learning effects. This report quantifies costs and societal effects for the years 2015, 2020 and 2023, using a social cost-effectiveness analysis (CEA). In determining the effects a wide definition of prosperity has been used; not only financial costs...
other 2017
document
Preenen, P.T.Y. (author), Vergeer, R. (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author)
This article develops and examines the idea that internal labour flexibility practices are beneficial for labour productivity and innovation performance of companies. This is tested in two studies using unique company level datasets. In Study 1, results obtained from 377 independent companies revealed that internal labour flexibility practices...
article 2017
document
Vergeer, R. (author), Dhondt, S. (author), Kleinknecht, A. (author), Kraan, K. (author)
article 2015
document
Vergeer, R. (author), Kleinknecht, A. (author)
Based on comprehensive regression analysis, the authors find that weak wage growth and a smaller labour share of national income significantly reduce labour productivity growth. They conclude that supply-side labour market reforms have contributed to reducing labour productivity growth: this cannot be explained by a deregulation-induced inflow...
article 2014
document
Vergeer, R. (author), Courage, W.M.G. (author), van Elst, N.P. (author), Huibregtse, J.N. (author), de Jong, T. (author)
Expert judgement is een wijze voor het verzamelen van informatie van experts over een probleem of onderwerp, waarbij de verschillende experts op een valide wijze rekenkundig geaggregeerd worden.
report 2014
document
Kleinknecht, A. (author), Naastepad, C.W.M. (author), Storm, S. (author), Vergeer, R. (author)
bookPart 2013
document
Kleinknecht, A. (author), Naastepad, C.W.M. (author), Storm, S. (author), Vergeer, R. (author)
Deregulation of labour markets and modest wage increases lead to significantly lower rates of labour productivity growth. In this paper theoretical arguments of why 'rigid' European labour markets can be useful for innovation are discussed. The arguments are supported by empirical evidence. The argument that high levels of labour turnover are...
article 2013
document
Vergeer, R. (author), Kleinknecht, A.H. (author), Naastepad, C.W.M. (author), Storm, S.T.H. (author)
Landen met meer of minder flexibele arbeidsmarkten onderscheiden zich niet in hun bbp-groei of in niveaus van werkloosheid, maar wel in de groei van de arbeidsproducdviteit. De vraag of soepeler ontslag innovatie en productiviteit bevordert of juist belemmert, hangt ook af van het type innovatiemodel: is er sprake van een'ondernemersmodel' van...
article 2013
document
Vergeer, R. (author), Dhondt, S. (author)
Zoekt en gij zult v¡nden. Dat gevoel bekruipt ons b¡j berichten over de vermeende voordelen van werk met een flexibel contract - flexwerk. Flexwerk zou mensen ontwikkelingskansen bieden en fungeren als opstap naar een betere, vaste baan. Maar TN0'ers Robert Vergeer en Steven Dhondt hebben zo hun vraagtekens bij verdere flexibilisering. Dit...
article 2013
document
Preenen, P. (author), Vergeer, R. (author), Goudswaard, A. (author)
bookPart 2013
document
van den Heuvel, S.G. (author), Geuskens, G. (author), Vergeer, R. (author), Treutlein, D. (author), de Weerd, M. (author), Dhondt, S. (author)
Session: 34. Health Impact Analysis II
conference paper 2013
document
Vergeer, R. (author), Kleinknecht, A. (author)
Nickell et al. (2005) have frequently been cited as empirical evidence that labor market rigidities cause high unemployment. We find that their model is not robust. Leaving their database unchanged and changing three details in their estimation procedure, it turns out that several policy-relevant coefficients change sign or significance. We...
article 2012
document
Dhondt, S. (author), Vergeer, R. (author), Kraan, K.O. (author), Houtman, I.L.D. (author), de Vroome, E.M.M. (author), van Zwieten, M.H.J. (author)
TNO voert voor het ministerie van SZW onderzoek uit in het kader de Aanvullende Rijksbijdrage Monitoring van de Arbeid 2011 en 2012. Eén van de deelprojecten is de verdiepingsstudie WEA (Werkgevers Enquête Arbeid), waarbij arbobeleid in relatie met kwaliteit van de arbeid en productiviteit wordt onderzocht. Het doel van het project was om de...
report 2012
document
Oeij, P.R.A. (author), Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author), Vergeer, R. (author), Pot, F. (author)
According to some theoretical approaches workplace innovation is the implementation of new and combined interventions in work organisation, HRM and supportive technologies, and a strategy that improves the performance of organisations and the quality of jobs. Using data from a large-scale survey among companies in the Netherlands, it is...
article 2012
document
Goudswaard, A. (author), Dhondt, S. (author), Vergeer, R. (author), Oeij, P. (author), de Leede, J. (author), van C Adrichem, K. (author), Csizmadia, P. (author), Makó, C. (author), Illésy, M. (author), Tóth, A. (author)
Companies in search of improved productivity use a wide range of approaches, from financial incentives and skills upgrading and training to increased autonomy of individuals and teams. Working time flexibility has the added advantage in that it can benefit both workers and employers: it gives workers more control over their work–life balance and...
book 2012
document
Dhondt, S. (author), Vergeer, R. (author), Kraan, K.O. (author), Houtman, I.L.D. (author), de Vroome, E.M.M. (author), van Zwieten, M.H.J. (author)
report 2011
document
Vergeer, R. (author)
Volledige tekst hieronder. De afgelopen decennia kenmerkten zich door flexibilisering van de arbeidsmarkt. Innovatie-econoom Schumpeter (1883-1950) zou er zijn vingers bij aflikken. Althans, de jonge Schumpeter. Die analyseerde dat innovatie voortkomt uit Unternehmungsgeist. Ondernemers moeten dan ook zoveel mogelijk ruimte krijgen. Naarmate hij...
article 2011
document
Dhondt, S. (author), Vergeer, R. (author), Kooij-de Bode, J.M. (author), Sanders, J.M.A.F. (author)
Uit een overzicht van wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen leeftijd en productiviteit, concluderen we dat het stereotype beeld, dat de productiviteit in gevaar komt met het stijgen van de leeftijd van de beroepsbevolking, niet wordt ondersteund met solide empirisch bewijs. Integendeel, er is een aanzienlijke hoeveelheid...
report 2011
document
Dhondt, S. (author), de Leede, J. (author), Oeij, P.R.A. (author), Phillipson, F. (author), Vergeer, R. (author), Ellens, W. (author), van Emmerik, M.L. (author), Roijers, F. (author), Smit-Rietveld, C.J.C. (author), Goudswaard, A. (author)
report 2011
Searched for: author%3A%22Vergeer%2C+R.%22
(1 - 20 of 22)

Pages