Searched for: author:"Verdonk, M."
(1 - 14 of 14)
document
Verdonk, M. (author), Hekkenberg, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
The National Energy Outlook (NEO) outlines the current state of the Dutch energy system. The NEO describes the observed development from 2000 up to the present, as well as expected developments up to 2030. It covers physical indicators, such as energy supply, energy demand and greenhouse gases emissions, and economic indicators, such as Economic...
report 2015
document
Verdonk, M. (author), Hekkenberg, M. (author)
Key results and methodology of the national energy outlook 2014
public lecture 2015
document
Verdonk, M. (author), Hekkenberg, M. (author)
De Nationale Energieverkenning (NEV) schetst de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding. De NEV beschrijft daartoe de waargenomen ontwikkeling vanaf 2000 tot heden, en geeft de verwachting voor de verdere ontwikkeling tot 2030. Onderwerpen die aan bod komen betreffen zowel fysieke indicatoren, zoals energievraag, energieaanbod en...
other 2014
document
Verdonk, M. (author), Hekkenberg, M. (author)
Dit rapport is de tabellenbijlage bij de Nationale Energieverkenning 2014 verschenen in oktober 2014 (ECN-O--14-036). Voor een beschrijving van de achtergronden van de gegevens in dit rapport wordt dan ook naar het hoofdrapport verwezen. Tevens zijn de resultaten te raadplegen op de MONIT-website (http://monitweb.energie.nl). Daar kunt u zelf...
other 2014
document
Seebregts, A.J. (author), van Dril, A.W.N. (author), Verdonk, M. (author), Koelemeijer, R. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
not available
report 2013
document
Verdonk, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Not available.
report 2012
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Gerdes, J. (author), Verdonk, M. (author), Pouwelse, H. (author), Harmelink, M. (author), Bosselaar, L. (author), Segers, R. (author)
Om het energie-en klimaatbeleid te monitoren zijn er nationaal en internationaal geen algemeen geaccepteerde standaardwaarden beschikbaar voor de CO2-emissies of het primair fossiel energiegebruik per eenheid geproduceerde, geconsumeerde of bespaarde elektriciteit. In Nederland heeft dit geleid tot de situatie dat voor (monitoring-)activiteiten...
other 2012
document
Verdonk, M. (author)
In dit rapport presenteren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) de geraamde uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen voor de periode 2011 tot en met 2015. Deze raming is uitgevoerd omdat er, naast beleid gericht op 2020 en verder, ook Europese en andere internationale...
other 2011
document
Gerdes, J. (author), Verdonk, M. (author), van Deurzen, J. (author), Vethman, P. (author), Boot, P.A. (author), Luxembourg, S.L. (author), Hoen, A. (author), De Vita, A. (author), Sipma, J.M. (author), Hekkenberg, M. (author), Kruitwagen, S. (author), Elzenga, H.E. (author), Kieboom, S. (author), Geilenkirchen, G. (author), Peek, K. (author), van Schijndel, M. (author), Drissen, E. (author), Jimmink, B. (author), van der Sluis, S. (author), Wilting, H. (author), Plomp, A.J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
The Reference Projection 2010-2020 examines the future development of Dutch energy use, greenhouse gas emissions and air pollution up to 2020. The Reference projection is based on assumptions regarding economic, structural, technological and policy developments. <p> With regard to the latter, the Schoon en Zuinig߿ݠ(Clean and...
report 2010
document
Gerdes, J. (author), Verdonk, M. (author), van Deurzen, J. (author), Vethman, P. (author), Boot, P.A. (author), Luxembourg, S.L. (author), Hoen, A. (author), Sipma, J.M. (author), Hekkenberg, M. (author), Kieboom, S. (author), Geilenkirchen, G. (author), Peek, K. (author), van Schijndel, M. (author), Drissen, E. (author), Jimmink, B. (author), van der Sluis, S. (author), de Vita, A. (author), Wilting, H. (author), Elzenga, H.E. (author), Kruitwagen, S. (author), Plomp, A.J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
The Reference Projection 2010-2020 examines the future development of Dutch energy use, greenhouse gas emissions and air pollution up to 2020. The Reference projection is based on assumptions regarding economic, structural, technological and policy developments. <p> With regard to the latter, the Schoon en Zuinig߿ݠ(Clean and...
report 2010
document
Verdonk, M. (author), Vethman, P. (author), Hoen, A. (author), Roeterdink, W.G. (author), Sipma, J.M. (author), Elzenga, H.E. (author), Kieboom, S. (author), Geilenkirchen, G. (author), Peek, K. (author), van Schijndel, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
This report examines effects and costs of policy options, aimed at attaining the targets of the Schoon en Zuinig߿ݠ(Clean and Efficient) policy programme for energy and climate, introduced in 2007. According to this programme, greenhouse gas emissions have to be reduced by 30% in 2020 compared to 1990; the annual energy efficiency improvement has...
report 2010
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Gerdes, J. (author), Vreuls, H. (author), Verdonk, M. (author), Pouwelse, J.W. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
This report presents the realized energy savings in the Netherlands for the period 1995-2007 for the sectors households, industry, agriculture, services, transport, refineries and electricity, and for the national level. <p> The figures on energy savings are based on the Protocol Monitoring Energy Savings, a common methodology and...
report 2009
document
Boonekamp, P.G.M. (author), Vreuls, H.H.J. (author), Gerdes, J. (author), Verdonk, M. (author), Pouwelse, H. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
This report presents the realized energy savings in the Netherlands for the period 1995-2006 for the sectors households, industry, agriculture, services, transport, refineries and electricity, and for the national level. The figures on energy savings are based on the Protocol Monitoring Energy Savings, a com-mon methodology and database to...
report 2008
document
van Dril, A.W.N. (author), Verdonk, M. (author)
Not available.
other 2008
Searched for: author:"Verdonk, M."
(1 - 14 of 14)