Searched for: author%3A%22Veldhuis%2C+G.%22
(1 - 9 of 9)
document
van Dongen, K. (author), Veldhuis, G. (author), Vonk, T. (author), Smit-Rietveld, C. (author), de Ridder, P. (author), Gorter, Y. (author)
De stappenmethode maakt het mogelijk voor beleidsmakers om beter geïnformeerde beleidsbeslissingen te nemen ten aanzien van het menselijk welzijn. Met de stappenmethode kunnen beleidsmedewerkers tijdens het ontwikkelen van een beleidsvoorstel gericht inzicht krijgen in hoe het welzijn voor verschillende groepen mensen tot stand komt. Met andere...
report 2022
document
van Dongen, K. (author), Veldhuis, G. (author), Vonk, T. (author), Smit-Rietveld, C. (author), de Ridder, P. (author), Gorter, Y. (author)
Wereldwijd verleggen steeds meer landen de nadruk van economische groei naar brede welvaart (Beyond GDP). Ook in Nederland vindt deze ontwikkeling sinds enkele jaren plaats. Zo werken verschillende ministeries, gemeenten en planbureaus aan tools en methoden om gerichter te kunnen sturen op brede welvaart. Een belangrijk aspect van brede welvaart...
report 2022
document
Wiezer, N. (author), Hogenelst, K. (author), Kamphuis, W. (author), Wortelboer, H. (author), Houtman, I.L.D. (author), Delaheij, R. (author), Veldhuis, G. (author)
Werk gerelateerde stress heeft grote maatschappelijke en economische gevolgen. Al jarenlang nemen stress en stress gerelateerde klachten bij werkende mensen toe. Dit uit zich in uitval als gevolg van deze klachten (burn-out), verminderde prestaties en inzetbaarheid en oplopende verzuimkosten. Werkstress zorgt voor persoonlijk leed bij...
other 2019
document
Trijssenaar, I.J.M. (author), Wijnant-Timmerman, S.I. (author), Witberg, R. (author), Veldhuis, G. (author)
Various types of emergency situations may occur in a city, region or country. In these –safety and security- emergency situations it is important for citizens to know how to handle. Preparation of citizens in the use of appropriate self-rescue measures can save many lives. Examples of self-rescue measures are: (automatic) alert with either...
article 2012
document
Brouwer, A.M. (author), de Vries, A. (author), Caljouw, C. (author), Broekman, C. (author), Bloeme, D. (author), Veldhuis, G. (author), Visschedijk, G. (author), Stubbé, H. (author), Kerstholt, J. (author), de Koning, L. (author), 't Hart, M. (author), van Emmerik, M. (author)
De publicatie is een combinatie van de resultaten van TNO projecten over crisiscommunicatie en zelfredzaameheid van burgers. Wat doe je als er in je omgeving iets gebeurt? Een overstroming, een opstootje of een ongeluk? Of als de stroom langdurig uitvalt, gas of water afgesloten raken in een strenge winter? En wat als er in je huis of kantoor...
report 2012
document
Brouwer, A.M. (author), de Vries, A. (author), Caljouw, C. (author), Broekman, C. (author), Bloeme, D. (author), Veldhuis, G. (author), Visschedijk, G. (author), Stubbé, H. (author), Kerstholt, J. (author), de Koning, L. (author), 't Hart, M. (author), van Emmerik, M. (author)
This publication is a combination of results of TNO projects on crisis communication and self reliance. What do you do when something happens in your neighbourhood? What if there’s a flood, a riot, an accident? What if the power fails for days, or gas and water are shut off during a harsh winter? And what if there is a fire in your home or...
report 2012
document
Oprins, E.A.P.B. (author), Heusm R., (author), Ruijten, C. (author), Veldhuis, G. (author), Bruggraaff, E. (author), Venrooij, W. (author)
De betrouwbaarheid van praktijkexamens is van groot belang. Betrouwbaarheid bij het beoordelen van prestaties (cf. ‘performance assessment’) houdt in dat herhaalde afname tot hetzelfde resultaat moet leiden, ook al wisselen de taak, de beoordelaars of de omstandigheden. Het inrichten van een betrouwbaar examen waarbij menselijke beoordelaars op...
conference paper 2011
document
Kappé, B. (author), Veldhuis, G. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
bookPart 2006
document
van de Laak, C. (author), Veldhuis, G. (author), Veerman, A. (author), TNO Technische Menskunde (author)
conference paper 2002
Searched for: author%3A%22Veldhuis%2C+G.%22
(1 - 9 of 9)