Searched for: author%3A%22Veldhuis%2C+C.%22
(1 - 3 of 3)
document
Grasman, A. (author), Veldhuis, C. (author), Seykens, X.L.J. (author), Bekdemir, C. (author), Verschuren, R.M.A.F. (author), Mans, K. (author), Doosje, E. (author), Harmsen, J. (author)
Met de op 19 juli 2019 gepubliceerde Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens (C-230) is invulling gegeven aan de belofte in het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte III om de verduurzaming van de zeevaart en de binnenvaart een impuls te geven. Als onderdeel binnen deze Green Deal is er vanuit de Rijksoverheid financiering beschikbaar gesteld ...
report 2021
document
Bekdemir, C. (author), Harmsen, J. (author), Veldhuis, C. (author)
report 2020
document
Delahaye, A. (author), Veldhuis, C. (author)
Met de op 19 juli 2019 gepubliceerde Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens is de invulling van het regeerakkoord van het kabinet Rutte III van 10 oktober 2019 verder vorm gegeven. Binnen de Green Deal is er budget beschikbaar gesteld voor de periode 2020-2024 (max 1ME per jaar) waarmee de maritieme sector een breed scala aan duurzame...
report 2019