Searched for: author%3A%22Veenstra%2C+A.W.%22
(1 - 20 of 26)

Pages

document
Veenstra, A.W. (author), van Meijeren, J. (author), Harmsen, J. (author), Verbraeck, A. (author)
Inland waterway transport is an important economic activity in the Netherlands and in Europe. Especially in the hinterland transport of containers, inland shipping is expected to form the backbone of a multimodal transport system. To support and strengthen the inland waterway industry in the Netherlands, the Dutch Government conducted a stimulus...
bookPart 2015
document
Veenstra, A.W. (author), Moolenburgh, E.A. (author)
TLN en TNO geloven sterk in waardecreatie door datakoppeling. Met de Branche lnnovatie Agenda stimuleren ze ondernemers om ICT op deze wijze in te zetten, om zo kosten te besparen en nieuwe markten te kunnen betreden
article 2014
document
Veenstra, A.W. (author)
article 2014
document
Veenstra, A.W. (author)
article 2014
document
Veenstra, A.W. (author)
Het ontbreekt op dit moment aan goede meetmethoden om de logistieke prestatie van internationale ketens vast te leggen en zo de mogelijke risico's te kunnen analyseren. Daar is onderzoek voor nodig
article 2014
document
Veenstra, A.W. (author)
article 2014
document
Veenstra, A.W. (author)
article 2014
document
Veenstra, A.W. (author)
article 2014
document
Veenstra, A.W. (author)
TLN en TNO zijn ervan overtuigd dat het gestructureerd verzamelen, gebruiken en delen van data binnen en buiten de sector van groot belang is voor de sector. Het slim gebruiken van ICT leidt tot kostenbesparingen, innovatieve concepten en meer afzet
article 2014
document
Veenstra, A.W. (author)
article 2013
document
Veenstra, A.W. (author)
De combinatie van handel en logistiek is een klassieke Nederlandse competentie. Mede daarom gaat een nieuwe masteropleiding van start, die zich daarop richt en de combinatie in kaart brengt
article 2013
document
Veenstra, A.W. (author)
article 2013
document
Veenstra, A.W. (author)
article 2013
document
Veenstra, A.W. (author)
article 2013
document
Veenstra, A.W. (author)
article 2013
document
Veenstra, A.W. (author)
article 2013
document
Veenstra, A.W. (author)
article 2013
document
Veenstra, A.W. (author)
article 2013
document
Veenstra, A.W. (author), de Putter, J.G. (author), Warbout, P.J.M. (author), Peters, P.A.G. (author)
report 2013
document
Veenstra, A.W. (author)
article 2012
Searched for: author%3A%22Veenstra%2C+A.W.%22
(1 - 20 of 26)

Pages