Searched for: author%3A%22Vaas%2C+S.%22
(1 - 20 of 37)

Pages

document
Oeij, P.R.A. (author), van der Torre, W. (author), Vaas, S. (author), Dhondt, S. (author)
A large-scale international project ‘SI DRIVE: Social innovation, driving force of social change 2014-2017” collected 1,005 cases of social innovation across the globe in seven policy fields: Education, Employment, Energy, Transport , Poverty, Health and Environment (Howaldt et al., 2016). From those 1,005 cases 82 were selected for in-depth...
report 2018
document
Bakkerode, H. (author), Stolk, A. (author), Vaas, S. (author), van der Heijden, B. (author), Gorgievski, M. (author), de Lange, A. (author)
Leren op de werkplek kan de duurzame inzetbaarheid van werknemers bevorderen mits er sprake is van maatwerk. Een recent onderzoek door Van der Heijden en collega’s (2015) focuste op de kansen die leren op de werkplek biedt om duurzame inzetbaarheid te realiseren. Duidelijk is: baan én baas moeten de werknemer uitdagen!
article 2016
document
Stolk, A. (author), Vaas, S. (author)
Nou, dat is nogal wat. Toen ik studeerde onderkende de psychologie drie levensfasen. De kindfase van leren en opvoeden, de loopbaanfase en het pensioen of de uitrustfase. Die driedeling is nogal veranderd. Door de langere levensverwachting, stijging van het pensioeninkomen en verbetering van de gezondheidszorg ziet het beeld van de pensioenfase...
article 2016
document
Oeij, P.R.A. (author), Vaas, S. (author), Verbiest, S. (author), van der Ven, H.A. (author)
report 2015
document
Oeij, P. (author), van der Torre, W. (author), Vaas, S. (author)
We willen weten of publieke organisaties beter kunnen presteren. Door een ‘businesscase’ op te stellen, waarbij een huidige en toekomstige situatie worden vergeleken, is logisch te beredeneren hoe productief processen zijn en of een interventie daarin verbetering brengt. Het doel hiervan is om beargumenteerde besluiten te kunnen nemen over...
bookPart 2013
document
Vaas, S. (author), Oeij, P.R.A. (author)
book 2011
document
Vaas, S. (author), Oeij, P.R.A. (author)
bookPart 2011
document
Oeij, P.R.A. (author), Dorenbosch, L. (author), Klein Hesselink, J. (author), Vaas, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P.R.A. (author), Jongkind, R. (author), Vaas, S. (author)
Slimmer werken is met een minimum aan inspanning een maximum aan resultaat behalen, waarbij medewerkers blijven gevrijwaard van gezondheidsrisico's en zich blijven ontwikkelen. In deze publicatie worden acht praktijkvoorbeelden van slimmer werken in industrie en dienstverlening, in profit en non profit sectoren beschreven....
report 2005
document
Oeij, P.R.A. (author), Houtman, I.L.D. (author), Vaas, S. (author), Wiezer, N.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
One of several organisational interventions is described, namely Combat Workstress Approach (CWA), and its background in modern sociotechnology (MST) as a design oriented approach. CWA’s central goal is to assess and eliminate the sources of distur-bances in the work environment. Interventions aim at first redesigning the primary process and...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Houtman, I.L.D. (author), Vaas, S. (author), Wiezer, N. (author)
The members of PEROSH, Partnership for European Research in Occupational Safety and Health, observed a need to enhance knowledge on the theme ‘Organisational interventions to combat psychosocial factors of stress’. A first step in doing so was to create opportunities to learn from each (participating) country about activities undertaken in this...
book 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P.R.A. (author), Jongkind, R. (author), Vaas, S. (author)
Onder 'Slimmer Werken' wordt verstaan het economisch efficiënt produceren van producten of diensten en duurzaam omgaan met belangen van de organisatie en de medewerkers. Doel van de checklist Slimmer Werken is het ondersteunen bij een organisatiediagnose met als doel aangrijpingspunten voor Slimmer Werken te benoemen. De checklist is een...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author), Oeij, P.R.A. (author), Vaas, S. (author)
TNO Arbeid verstaat onder 'slimmer werken' met een minimum aan inspanning een maximum aan resultaat bereiken, waarbij medewerkers gevrijwaard blijven van gezondheidsrisico's als stress en RSI en waarbij zij zich blijvend kunnen ontwikkelen. Dat is goed voor productiviteit, innovativiteit en gezondheid. In dit boek worden vijf praktijkvoorbeelden...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Klein Hesselink, D.J. (author), van der Klink, J.J.L. (author), Vaas, S. (author), Houtveen, J.H. (author), Frielink, S.J. (author)
In opdracht van SZW is, in het kader van de arboconvenanten, een branche-overstijgend onderzoek uitgevoerd naar de "stand der wetenschap" op het gebied van werkdruk en werkstress. Het rapport kan gebruikt worden als catalogus van maatregelen, aangezien het een overzicht geeft van maatregelen en de bewezen effectiviteit ervan. Bij het opstellen...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), Vaas, S. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), van den Berg, S.A. (author), Peeters, M.M.H. (author)
Dit boek - uitgevoerd ten behoeve van en op instignatie van de Branche-organisatie voor Onafhankelijke Arbodiensten - BOA en financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van SZW - heeft als doel Arbeids- en Organisatiedeskundigen en Bedrijfsartsen bij arbodiensten te ondersteunen bij en beter te equiperen voor het plegen van interventies bij...
book 1999
document
TNO Strategie, Technologie en Beleid TNO Arbeid (author), Mossink, J.C.M. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Vaas, S. (author)
Voor dit onderzoek naar de invloed van de technologische ontwikkeling op de arbeidsparticipatie van oudere werknemers zijn elf sectorstudies uitgevoerd. Onderzocht zijn de voedingsmiddelenindustrie, de chemische industrie, de bouwnijverheid, de handel, de zakelijke dienstverlening, het onderwijs, de zorgsector (ziekenhuizen), de...
book 1998
document
Vaas, S. (author)
Vrouwen die een technisch beroep uitoefenen, blijken nogal eens problemen te ondervinden. In deze dissertatie wordt nagegaan wat er in arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en arbeidsorganisaties zou moeten veranderen om de uitstroom van vrouwen in technische beroepen te voorkomen. Het onderzoek heeft betrekking de op bouw, de staalindustrie en...
doctoral thesis 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid Divisie Arbeid en Gezondheid (author), van der Geest, L.G.M. (author), Vaas, S. (author)
De categorie laaggeschoolden is overtegenwoordigd binnen de groep langdurig werklozen. Verschillende maatregelen beogen werkgelegenheid te genereren voor die onderkant van de arbeidsmarkt. Te denken valt aan de subsidiëring van arbeidsplaatsen, de verkleining van de zgn. wig en taakafsplitsing. Bij het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid voor...
report 1996
document
Vaas, S. (author), Dhondt, S. (author), Peeters, M.H.H. (author), Middendorp, J. (author), Vethman, A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
De Weba-methode die voor u ligt is op basis van de praktijkervaringen van de afgelopen jaren volledig vernieuwd. De vernieuwde Weba-methode bestaat uit een vier-delige reeks. Deze publikatie is deel 1 uit de reeks en bevat een handleiding voor het analyseren en beoordelen van functies op stressrisico's en leermogelijkheden. In de handleiding...
book 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Vaas, S. (author), Goudswaard, A. (author), Dhondt, S. (author), Mossink, J. (author), Peeters, M. (author)
Het project waarover hier gerapporteerd wordt, heeft als doel de haalbaarheid te onderzoeken van monitoring op de gebieden arbeidsinhoud en ergonomie. Onderzocht worden niet alleen de mogelijkheden van monitoring van variabelen die inzicht kunnen verschaffen in de kwaliteit van de arbeidsinhoudelijke en ergonomische condities, maar ook van de...
book 1995
Searched for: author%3A%22Vaas%2C+S.%22
(1 - 20 of 37)

Pages