Searched for: author%3A%22Vaas%2C+F.%22
(41 - 60 of 61)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Vaas, F. (author)
Steeds meer werknemers zijn op zoek naar uitdagend werk. Zij zijn gemotiveerd, geboeid en hebben een volledige inzet voor de organisatie, kortom een zeer aantrekkelijke groep voor werkgevers. Voor zowel leidinggevenden als werknemer bestaat echter het risico dat uitdaging omslaat in stress. Daarom is evenwicht tussen niet te veel en niet te...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Nelemans, R. (author), Wiezer, N. (author), Vaas, F. (author), Gort, J. (author), Groeneweg, J. (author)
Work related stress is an important causes of disability and absenteeism. TNO Work and Employment has developed an instrument, called Tripod Sigma, that identifies risks to work stress and provides tools for remedying these risks. The Tripod Sigma model is developed analogous to the Tripod philosophy which Shell has initiated to identify and...
conference paper 2003
document
TNO Arbeid (author), Vaas, F. (author)
At December 2nd, 2003 the Third International Tripod Symposium: Loss of Control was took place. At the symposium a lecture was held by Dr. F. Vaas of TNO Work and Employment about the role of work stress in the development of accidents. At TNO Work and Employment a management tool was developed to proactively manage stress. The tool is named...
conference paper 2003
document
Vaas, F. (author)
Moderne werknemers hebben vaak overspannen verwachtingen van het leven. Zowel thuis als op het werk leidt dit tot een voortdurend balanceren tussen uitdaging en stress. Werknemers moeten uiteindelijk zelf hun verantwoordelijkheid nemen om te voorkomen dat ze psychisch overbelast raken, maar beter is het als werknemer én leidinggevende samen...
article 2003
document
Vink, P. (author), Beune, E. (author), Becker, J.C. (author), van Deursen, J. (author), Eikhout, S.M. (author), van Eijnatten, F.M. (author), Goossens, R.H.M. (author), van der Grinten, M.P. (author), ter Hark, T. (author), Huijsman, W. (author), de Jong, A.M. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), de Korte, E.M. (author), Krause, F. (author), de Kroon, J.C.A. (author), Kuijt-Evers, L.F.M. (author), van Lingen, P. (author), de Looze, M.P. (author), van der Molen, H.F. (author), Molenbroek, J. (author), Osinga, D.S.C. (author), Overbeeke, C.J. (author), van Rhijn, G. (author), Snijders, C.J. (author), Tuinzaad, B. (author), Vaas, F. (author), TNO Arbeid (author)
Het is lastig rekening te houden met comfort in ontwerpen, marketing en bedrijfsstrategie. Daar zijn ten minste vier redenen voor te noemen: 1. Iedereen heeft een mening over comfort; 2. Het is onbekend wat ervoor zorgt dat comfort ontstaat; 3. Het is onduidelijk hoe een ontwerpproces vormgegeven moet worden om tot een comfortabel eindproduct te...
book 2002
document
Klein Hesselink, J. (author), van der Klink, J, (author), Vaas, F. (author)
Werkdruk is een arborisico waar de overheid flink haar tanden in zet. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakten TNO en SKB een inventarisatie van de maatregelen die zijn ingezet bij de bestrijding van werkdruk en -stress. Welke maatregelen vonden zij? En hoe kunnen anderen gebruikmaken van reeds opgedane...
article 2002
document
Vaas, F. (author)
Het is haast niet meer haalbaar om een nog hogere arbeidsproductiviteit te halen door mensen harder te laten werken en overuren te draaien. Wel is een verhoging van de arbeidsproductiviteit mogelijk door goed toegepaste productiemiddelen. Nederland loopt echter niet voorop qua technologische ontwikkelingen. Het wordt hoog tijd dat Nederland met...
article 2001
document
Cox-Woudstra, E. (author), Clarenbeek, J. (author), Vaas, F. (author)
Werkdruk is actueel. Een groot deel van de WAO-instroom wordt veroorzaakt door medewerkers die met een te hoge werkdruk te maken hadden. Ook in de horecabranche is werkdruk een probleem. Uit onderzoek van TNO Arbeid blijkt dat meer dan éénderde van de werknemers (34%) in de horecabranche te maken heeft met een te hoge werkdruk Werkgevers- en...
article 2000
document
Vaas, F. (author)
Bericht aan de directie: 'Uit alle afdelingen komen klachten over werkdruk, de OR vindt dat we daar iets aan moeten doen.' Antwoord: 'Iedereen klaagt tegenwoordig over werkdruk, dat schijnt in de mode le zijn. Een beetje spanning is juist goed, dat houdt de mensen alert. Het lijkt we/ also/ werk nemers niets meer aankunnen. Of ze maken zich druk...
article 1998
document
Houtman, I. (author), Smulders, P. (author), Vaas, F. (author), TNO Arbeid (author)
De werkdruk zou in Nederland hoger zijn dan in andere landen van de Europese Unie (EU). Er is momenteel heel veel aandacht voor. Werkdruk-deskundige Irene Houtman deed onderzoek: Is de werkdruk in Nederland nu werkelijk zo'n probleem, of is het gezeur en is de aandacht ervoor overdreven? Wat zit er achter die hoge werkdruk en hoe kijken anderen,...
article 1998
document
TNO Arbeid (author), Houtma, I.L.D. (author), Vaas, F. (author)
In dit artikel wordt aan de hand van gegevens uit recente onderzoeken nagegaan in welke mate werkdruk als probleem wordt onderkend, wat de omvang van dit probleem is en wat er aan gedaan wordt. In Nederland is sinds 1977 een stijging waar te nemen van het percentage werknemers dat zegt in 'hoog tempo' te moeten werken. Nederland is binnen Europa...
article 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dhondt, S. (author), Dekker, J. (author), Goudswaard, A. (author), de Kleijn, E. (author), Middendorp, J. (author), Peeters, M. (author), Vaas, F. (author)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan TNO Preventie en Gezondheid (TNO-PG) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de relatie tussen het innovatievermogen van bedrijven en de kwaliteit van de arbeid. Het onderhavige rapport vormt de neerslag van dit onderzoek en het poogt als zodanig een bijdrage te leveren aan het...
book 1996
document
Pot, F.D. (author), Peeters, M.H.H. (author), Vaas, F. (author), Dhondt, S. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author)
Organizational innovation and recent European legislation on work organization require instruments, to be used by practitioners, for the assessment of jobs and the redesign of the structure of the division of labour. In The Netherlands the so-called WEBA-instrument (conditions for well-being at work) has been developed to assess stress risks and...
article 1994
document
Gründemann, R.W.M. (author), Lourijsen, E. (author), Vaas, F. (author), Vink, P. (author)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in de jaren 1991-1992 een drietal projecten laten uitvoeren door NIPG-TNO om te komen tot preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid bij de rijksoverheid. Het doel is te komen tot een voorbeeld-aanpak voor overheidsdiensten. De projecten beogen verbetering van de kwaliteit van de arbeid en...
article 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van den Berg, S.A. (author), Evers, G.E. (author), Smid, G.A.C. (author), Vaas, F. (author)
In dit rapport wordt ingegaan op de taak en positie van de arbeids- en organisatie-deskundige (A&O-deskundige) binnen de arbodienst. Het betreft een verkenning en afbakening van de positie van de A&O-deskundige, waarbij de vraag centraal staat wat de praktijksituatie van de arbeids- en organisatie-deskundige (A&O-deskundige) binnen de arbodienst...
report 1993
document
Brouwers, A.A.F. (author), Vaas, F. (author), Pot, F.D. (author), Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author)
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Pot, F.D. (author), Christis, J.H.P. (author), Fruytier, B.G.M. (author), Kommers, H. (author), Middendorp, J. (author), Peeters, M.H.H. (author), Vaas, F. (author)
Een studie uitgevoerd iov het Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Directoraat-Generaal van de Arbeid) ivm de optimalisatie van het welzijnsartikel in de Arbeidsomstandighedenwet.
report 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Berndsen, M.B. (author), Vaas, F. (author)
Deze vragenlijst is een hulpmiddel om beeldscherm-tekenfuncties (CAD) waarbij gebruik wordt gemaakt van CAD-apparatuur, te beoordelen. Het gaat hierbij om functies waarin bij de hoofdtaken intensief met een beeldscherm wordt gewerkt, zoals het geval is bij de CAD-tekenaar, de CAD-instructeur en de ontwerper. Deze functies worden beoordeeld op...
book 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Pot, F.D. (author), Christis, J.H.P. (author), Fruytier, B.G.M. (author), Kommers, H. (author), Middendorp, J. (author), Peeters, M.H.H. (author), Vaas, F. (author)
The WEBA is a new instrument with a modern character for the assessment of the quality of work. This character originates from the specific demands of the initiator of the research (the Dutch Ministry for Social Affairs and Employment) to construct an instrument that takes as point of reference the state of the art in relevant sciences. In a...
report 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Vaas, F. (author), Kompier, M. (author)
Deze uitgave van de Industriebond FNV, bevat een reeks lezingen, die gehouden zijn op de studiedag ter gelegenheid van de pensionering van een bondsbestuurder van de Industriebond in de RAI te Amsterdam, in april '90. De centrale vraag van de studiedag luidde: hoe ziet de arbeid in de jaren '90 eruit in de Nederlandse industrie en hoe zal het...
bookPart 1990
Searched for: author%3A%22Vaas%2C+F.%22
(41 - 60 of 61)

Pages