Searched for: author%3A%22Vaas%2C+F.%22
(21 - 40 of 60)

Pages

document
Oeij, P. (author), Kraan, K.O. (author), Vaas, F. (author)
Social innovation is an organisational capability, defined as a strategic renewal in organising & organisational behaviour. This capability may consist of four resources: strategic orientation, product-market improvement, flexible work & organising smarter. Social innovation is theoretically rooted in the Resource Based View of the Firm....
conference paper 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P. (author), ten Have, K. (author), Dorenbosch, L. (author), Moonen, H. (author), Vaas, F. (author)
public lecture 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P. (author), Kraan, K. (author), Vaas, F. (author)
Sociale innovatie wordt gedefinieerd als een strategisch ingegeven vernieuwing op het terrein van organiseren en / of organisatiegedrag, c.q. gedrag in organisaties en is op te vatten als een vermogen van de organisatie. Dit vermogen kan bestaan uit vier bronnen: strategische oriëntatie, flexibel werken, slimmer organiseren en product...
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bockstael, W. (author), Oeij, P. (author), Vaas, F. (author)
public lecture 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P. (author), Kraan, K.O. (author), Vaas, F. (author)
report 2009
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), Henquet, E.M.R. (author), van der Kleij, R. (author), Simons, R. (author), Vaas, F. (author), Vetjens, B. (author)
article 2009
document
Pot, F. (author), Vaas, F. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Purpose - This study sets out to describe activities within The Netherlands Centre for Social Innovation, one of the earliest national bodies to promote and develop the concept of social innovation. Design/methodology/approach - The paper describes the concept of social innovation and then illustrates how the activities of The Netherlands Centre...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dhondt, S. (author), Vaas, F. (author)
Werken is nog steeds is de belangrijkste sociale activiteit. Werk voegt waarde toe aan de producten of diensten van de organisatie waar men werkt. Maar werk is ook waardevol voor de samenleving in het algemeen en werk zorgt ervoor dat men zich kan ontwikkelen en dat men gezond, fit en flexibel blijft. Het gaat hierom kwaliteit leveren en om...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Vaas, F. (author), Kraan, K. (author)
Nederland wil binnen Europa de meest concurrerende kennismaatschappij worden. Die ambitie gaat al een paar kabinetten mee, ook al waren die van wisselende kleur. Het kabinet Paars II van Wim Kok tekende er voor in 2000 met de acceptatie van de Lissabon-doelstellingen. In de miljoenennota 2007, de laatste van het kabinet Balkenende III, wordt...
bookPart 2008
document
Leijnse, F. (author), Jongbloed, A. (author), van der Steen, H. (author), Jongejan, J. (author), van Roon, P. (author), Volberda, H.W. (author), Vaas, F. (author), Visser, J. (author)
Nederland excelleert als het gaat om technologische innovatie en kennisontwikkeling. Maar er kan veel verbeterd worden waar het gaat om benutten van kennis in bedrijven en instellingen. Dit wordt wel de "innovatieparadox" genoemd. Het op praktische wijze bijdragen aan het opheffen van deze innovatieparadox vormt het uitgangspunt voor het (nieuwe...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Vaas, F. (author)
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Volberda, H.W. (author), Vaas, F. (author), Visser, J. (author), Leijnse, F. (author)
In het Maatschappelijk Top Instituut Sociale Innovatie (MTI SI) ligt het accent op dynamisch managen, flexibel organiseren en slimmer werken. Deze management, organisatie en arbeid determinanten van sociale innovatie benutten de reeds bestaande kennis, creëren nieuwe bronnen van productiviteitsgroei en zorgen voor een duurzaam...
book 2005
document
Jongkind, R. (author), Korver, T. (author), Oeij, P. (author), Vaas, F. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In the report "Market regulation : lessons from other disciplines" of the Dutch Ministery of Economic Affairs, papers are presented of scientists from a wide range of disciplines on different aspects of market regulation. This paper gives an organisational perspective on market driven efficiency improvement. Concluded is that Dutch institutions...
article 2004
document
Vaas, F. (author), Kwakkelstein, T. (author)
De eisen die aan het openbaar bestuur worden gesteld, nemen toe en de middelen nemen af. Op openbaar bestuur wordt bezuinigd als ware het 'maatschappelijke overhead'. Tegelijkertijd zullen met minder mensen meer diensten moeten worden geleverd. Dat kan door slimmer van ict gebruik te maken, werk­ processen beter te organiseren en personeel...
article 2004
document
Vaas, F. (author)
In deze eindrapportage over het Arboconvenant Werkdruk Horeca, opgesteld door TNO Arbeid, KPMG BEA en de Branche Begeleidings Commissie (BBC), komen achtereenvolgens aan bod: 1. de aanbevelingen van TNO Arbeid als vervolg op de resultaten van het Arboconvenant; 2. de evaluatie door KPMG BEA van de door het Arboconvenant uitgevoerde maatregelen...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Morvan, E. (author), Houtman, I.L.D. (author), Vaas, F. (author), Wiezer, N. (author)
From 24-26 November 2004, the 6h Annual Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology ‘Healthy, Efficient & Productive Organisations’ was held in Oporto, Portugal. During this conference, the Workshop ‘Organisational interventions to combat psychosocial factors of stress’ was organised by PEROSH, Partnership for European...
book 2004
document
Nelemans, R. (author), Vaas, F. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Het aantal mensen dat blootstaat aan werkdruk die tot overbelasting leidt in de Horeca is in 2004 13,2% lager dan in 2000. Daarmee is het doel van het Arboconvenant werkdruk in de Horeca gehaald. De vermindering van het aantal blootgestelden is mooi, maar dat bijna een derde van de mensen nog steeds risico loopt op overbelasting, betekent ook...
report 2004
document
Vaas, F. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
De arbeidsproductiviteit in Nederland is weliswaar hoog, maar de groei blijft achter bij die van andere landen. Dat doet afbreuk aan onze concurrentiepositie. De roep om verhoging van de arbeidsproductiviteit moet daarom niet worden afgedaan als werkgeversretoriek. Ook in de kenniseconomie moeten de mogelijkheden optimaal worden benut.
article 2003
document
Vaas, F. (author), Jongkind, R. (author)
Dit tiende hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 4 'HRM en andere INK-aandachtsgebieden' en gaat over de rol van Human Resource Management (HRM) in het primaire proces. In het INK-managementmodel neemt het aandachtsgebied 'processen' een...
bookPart 2003
document
TNO Arbeid (author), Vaas, F. (author)
Steeds meer werknemers zijn op zoek naar uitdagend werk. Zij zijn gemotiveerd, geboeid en hebben een volledige inzet voor de organisatie, kortom een zeer aantrekkelijke groep voor werkgevers. Voor zowel leidinggevenden als werknemer bestaat echter het risico dat uitdaging omslaat in stress. Daarom is evenwicht tussen niet te veel en niet te...
book 2003
Searched for: author%3A%22Vaas%2C+F.%22
(21 - 40 of 60)

Pages