Searched for: author%3A%22Usmani%2C+O.%22
(1 - 7 of 7)
document
de Wilde, H.P.J. (author), Smit, C. (author), Usmani, O. (author), Hers, S. (author), Nauta, M. (author)
Het aantal elektrische voertuigen in het Nederlandse wagenpark groeit gestaag. Dit leidt tot een groeiende vraag naar elektriciteit om deze voertuigen te laden. Elektrisch rijden heeft dus gevolgen voor het Nederlandse elektriciteitssysteem. Hoe groot die gevolgen zullen zijn is sterk afhankelijk van twee factoren: de wijze waarop de...
report 2022
document
Spruijtenburg, S.D. (author), Munzel, K. (author), Vonk, T. (author), Usmani, O. (author)
In het SUMMALab project (Smart Urban Mobility MetA Lab) worden verschillende initiatieven op het gebied van personen- en goederenvervoer met elkaar verbonden. Centraal in SUMMALab staat het leren uit afgeronde en lopende experimenten, zodanig dat nieuwe experimenten voortbouwen op de eerder al verworven kennis en inzichten. Zo wordt de ...
report 2022
document
Usmani, O. (author), de Wilde, H. (author), Uslu, A. (author)
An increasing number of people experiences flight shame (or ‘flygskam’ in Swedish, where the term originated). However, as of yet this has not resulted in a reduction in the number of flights. Flying currently remains the default option for (international) travel.
report 2021
document
Abels van Overveld, M. (author), Blomjous, D. (author), Boot, P. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Brouwer, E.J. (author), Daniels, B. (author), Drissen, E. (author), Elzenga, H. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hammingh, P. (author), Hekkenberg, M. (author), 't Hoen, M. (author), van Hout, M. (author), Ivanova, O. (author), Keys, A. (author), Koelemeijer, R. (author), Koutstaal, P. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), Nauta, M. (author), Nijdam, D. (author), Notenboom, J. (author), Ozdemir, O. (author), Peters, J. (author), van Polen, S. (author), van Schijndel, M. (author), Schouten, M. (author), Schure, K. (author), Smeets, W. (author), Stutvoet-Mulder, K. (author), Traa, M. (author), Uitbeijerse, G. (author), Vethman, P. (author), Visser, H. (author), Volkerss, C. (author), Vries, A. (author), Wilting, H. (author), van der Zanden, E. (author), Segers, R. (author), Brummelkamp, S. (author), Denneman, A. (author), Kremer, A. (author), Schenau, S. (author), Schoenaker, N. (author), Hage, J. (author), Vrenken, R. (author), van Wezel, B. (author), van den Oever, R. (author), Wooltuis, R. (author), Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author), Kooger, R. (author), Plomp, A.J. (author), Smekens, K.E.L. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), Usmani, O. (author), Wetzels, W. (author), van Zanten, M. (author), Honig, E. (author)
report 2020
document
Verheij, F. (author), Menkveld, M. (author), Usmani, O. (author)
De salderingsregeling levert een positieve bijdrage aan het snelgroeiend aantal huishoudens en eigenaren van utiliteitsgebouwen die investeren in zonnepanelen. Vanwege de kostendalingen van de laatste jaren is er minder stimulering nodig om de investering rendabel te maken. Het kabinet heeft in april 2019 besloten de salderingsregeling vanaf 1...
report 2020
document
Brunsting, S. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author), Usmani, O. (author), Tigchelaar, C. (author), Paradies, G.L. (author)
The transition towards sustainable energy requires the adoption of numerous new technologies. Policies aimed at the stimulation of adoption are not always as successful as planned. In this paper we present CODEC (COnsumer DEcision Comprehended), a psychology based, quantified consumer decision model that supports policy makers and companies to...
conference paper 2019
document
Cuelenaere, R.F.A. (author), Koornneef, G.P. (author), Smokers, R.T.M. (author), van Essen, H. (author), van Grinsven, A. (author), 't Hoen, M. (author), Londo, M. (author), van Zuijlen, C. (author), de Wilde, H. (author), Usmani, O. (author)
In de verkeerssector is een omslag naar een meer duurzame wijze van transport nodig. Dit gegeven de doelen die de sector zijn opgelegd voor klimaat, luchtkwaliteit en geluid. ln het recent ondertekende Energieakkoord voor duurzame groei, onder regie van de Sociaal-Economische Raad (SER), hebben partijen de basis gelegd voor een breed gedragen,...
report 2014
Searched for: author%3A%22Usmani%2C+O.%22
(1 - 7 of 7)