Searched for: author%3A%22Uilenburg%2C+N.%22
(1 - 13 of 13)
document
Lanting, C.I. (author), de Wolff, M.S. (author), Wiefferink, K. (author), Uilenburg, N. (author)
De JGZ heeft een belangrijke rol bij het monitoren van de taalontwikkeling van jeugdigen. Signalen van een achterstand of taalontwikkelingsstoornis kunnen op tijd waargenomen worden. Deze richtlijn geeft informatie over de normale en afwijkende taalontwikkeling en biedt handvatten aan JGZ-professionals om jeugdigen met problemen in de...
book 2019
document
Uilenburg, N. (author), Wiefferink, K. (author), Verkerk, P.H. (author), van Denderen, M. (author), van Schie, C. (author), Oudesluys-Murphy, A.M. (author)
Purpose A screening tool called the VTO Language Screening Instrument (VTO-LSI) was developed to enable more uniform and earlier detection of language impairment. This report, consisting of 2 retrospective studies, focuses on the effects of using the VTO-LSI compared to regular detection procedures. Method Study 1 retrospectively compared VTO...
article 2018
document
Uilenburg, N. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author), van der Zee, R. (author), Meuwese-Jongejeugd, A. (author), van Zanten, B. (author)
In the Netherlands, Youth Health Care services (YHC) have been carrying out neonatal hearing screening (NHS) in newborns since 2006. The aim of the NHS is to identify children with permanent hearing loss, so that intervention can be started before the age of 4 months. Early detection of hearing loss is important, as children who start...
article 2018
document
Uilenburg, N. (author), Ploeg, C.P.B. (author), van der Zee, R.B. (author), Meuwese-Jongejeugd, A. (author), van Zanten, G.A. (author)
Inleiding: In Nederland worden sinds 2006 pasgeborenen met de neonatale gehoorscreening (NGS) gescreend door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De doelstelling van de NGS is het opsporen van kinderen met permanent gehoorverlies, zodat voor de leeftijd van 6 maanden behandeling kan starten. Vroege opsporing van gehoorverliezen is belangrijk,...
article 2018
document
Lanting, C.I. (author), Deurloo, J.A. (author), Wiefferink, C.H. (author), Uilenburg, N. (author)
In juni 2016 werd de JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing van gehoorverlies bij kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) gepubliceerd. Met deze richtlijn is de JGZ-standaard Vroegtijdige opsporing van gehoorstoornissen 0 tot 19 jaar (1998) komen te vervallen. De nieuwe richtlijn biedt JGZ-professionals praktische handvatten bij de signalering van...
article 2017
document
Lanting, C.I. (author), Deurloo, J.A. (author), Wiefferink, K. (author), Uilenburg, N. (author)
Dit document is bedoeld voor JGZ-professionals en beoogt een richtlijn te zijn voor het handelen in hun contacten met individuele kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. JGZ-professionals zijn jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten. Daar waar in de richtlijn ‘jeugdarts’ staat, kan ook ...
report 2016
document
Wiefferink, K. (author), Uilenburg, N. (author), Lanting, C. (author), Deurloo, J. (author)
report 2016
document
Diepeveen, F.B. (author), Dusseldorp, E. (author), Carmiggelt, E.C. (author), Uilenburg, N. (author), Verkerk, P.H. (author)
Een van de belangrijke taken van de jeugdgezondheidzorg is de vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsproblematiek. Met name primaire taalontwikkelingsstoornissen (TOS) zijn relatief veelvoorkomend en de indruk bestaat dat deze stoornissen nog te laat worden onderkend, wat nadelig is voor de ontwikkelingsperspectieven van kinderen met deze...
article 2016
document
Wiefferink, K. (author), Uilenburg, N. (author), Fleuren, M.A.H. (author)
Het invoeren van een vernieuwing in een organisatie is vaak een moeilijk en ingewikkeld proces. Er zijn veel verschillende factoren die dit proces kunnen beïnvloeden. In dit artikel wordt uiteen gezet hoe de invoering van een vernieuwing systematisch kan worden aangepakt.
article 2014
document
Uilenburg, N. (author), de Kauffman-Boer, M. (author), van der Ploeg, K. (author), Oudesluys-Murphy, A.M. (author), Verkerk, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
The objective of this study was to investigate whether universal neonatal hearing screening could be integrated in the youth health care program. The screening was performed by nurses of the well baby clinics. A three stage transient evoked otoacoustic emission screening was performed in three different screening settings in order to study the...
article 2009
document
Kauffman- de Boer, M.A. (author), Uilenburg, N. (author), Schuitema, T. (author), Vinks, E. (author), van den Brink, G. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author), Hille, E.T.M. (author), Verkerk, P.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2006
document
Kauffman-de Boer, M.A. (author), de Ridder-Sluiter, J.G. (author), Schuitema, T. (author), Uilenburg, N. (author), Vinks, E. (author), van der Ploeg, K. (author), Lanting, C. (author), Oudshoorn, K. (author), Verkerk, P.H. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
De afgelopen jaren hebben er op verschillende plaatsen in Nederland sfudies plaatsgevonden in het kader van de neonatale gehoorscreening. In de eerste studies is onderzocht of de neonatale gehoorscreening in de Nederlandse setting binnen de IGZ haalbaar is. Vervolgens is er een modelberekening gemaakt om de kosteneffectiviteit van verschillende...
bookPart 2001
document
Kauffman-de Boer, M.A. (author), de Ridder-Sluiter, H. (author), Schuitema, T. (author), Uilenburg, N. (author), Vinks, E. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author), Lanting, C. (author), Oudshoorn, K. (author), Verkerk, P.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
book 2001
Searched for: author%3A%22Uilenburg%2C+N.%22
(1 - 13 of 13)