Searched for: author%3A%22Tigchelaar%2C+C.%22
(1 - 20 of 63)

Pages

document
Tigchelaar, C. (author), Rovers, V. (author), Zwamborn, A. (author), Cox, E.P. (author)
Met het Datapakket Eindgebruikerskosten krijgen gemeenten inzicht in de eindgebruikerskosten van verschillende warmtestrategieën (zie Tabel S.1). Eindgebruikerskosten zijn het saldo van de jaarlijkse kosten en baten (met name door energiebesparing) van het toepassen van warmtestrategieën uit de Leidraad voor eindgebruikers. Eindgebruikers zijn...
report 2022
document
Bakker, J.W. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author), Menkveld, M. (author), Hers, J.S. (author), Kooger, R. (author), Huygen, A.E.H. (author), Zwamborn, A. (author), Tigchelaar, C. (author)
Het doel van dit onderzoek is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een overzicht te bieden van mogelijke beleidsinstrumenten inclusief de wijze waarop de overheid hiermee de ontwikkeling van warmtenetten als alternatief voor de huidige warmtevoorziening op aardgas financieel kan ondersteunen. Eerst is een analysekader gemaakt dat de...
report 2022
document
Faaij, A. (author), Mulder, P. (author), Tigchelaar, C. (author), Adriaanse, A. (author), Donkervoort, R. (author)
We weten in Nederland genoeg om een van de hoofddoelen van de energietransitie, het verduurzamen van woningen te plannen en uit te voeren. Het mooie is dat zo ook energie-armoede in de kern wordt bestreden en er een grote slag wordt geslagen in het structureel verminderen van de afhankelijkheid van Russisch gas. De voortgang in verduurzamen van...
report 2022
document
Agugiaro, G. (author), Zwamborn, A. (author), Tigchelaar, C. (author), Matthijssen, E. (author), León-Sánchez, C. (author), van der Molen, F. (author), Stoter, J. (author)
In the last 15 years semantic 3D city models have seen a steady growth in terms of creation and adoption. Many cities world-wide have now at least one city model which can be used for several applications. Energy- and sustainability-related topics are among those that have experienced a noteworthy increase of interest from the Geomatics...
conference paper 2022
document
Tigchelaar, C. (author), Cox, E.P. (author), Zwamborn, A. (author), Rovers, V. (author), Niessink, R.J.M. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author)
TNO heeft op verzoek van de stuurgroep ‘Eindgebruikerskosten’ het Datapakket Eindgebruikerskosten gemaakt. De stuurgroep Eindgebruikerskosten bestaat uit afgevaardigden van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Expertise Centrum Warmte (ECW)...
report 2021
document
Rovers, V. (author), Kooger, R. (author), Tigchelaar, C. (author)
De regeling Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) heeft als doel energiebesparing te stimuleren bij individuele eigenaar-bewoners en verenigingen van eigenaren (VvE’s). In dit onderzoek is op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de effectiviteit en vormgeving van de regeling voor beide doelgroepen...
report 2021
document
Menkveld, M. (author), Rovers, V. (author), Tigchelaar, C. (author), Zwamborn, A. (author)
In het Klimaatakkoord is afgesproken de opschaling van verduurzaming van bestaande woningen te bevorderen met het vaststellen van een isolatiestandaard. De standaard wordt gebaseerd op de bouwkundige/technische mogelijkheden in combinatie met de financiële haalbaarheid. De standaard wordt geformuleerd op het niveau van de gehele woning en...
report 2020
document
Londo, M. (author), Matton, R. (author), Usmani, O.A. (author), van Klaveren, M. (author), Tigchelaar, C. (author), Brunsting, S. (author)
To stimulate grid-connected solar PV systems on private dwellings, the Netherlands currently have a netmetering policy, but questions have been raised on its continuation. In this study, several alternativepolicy options were assessed on thefinancial case for private homeowners investing in a PV system(simple payback time), on purchasing...
article 2020
document
Abels van Overveld, M. (author), Blomjous, D. (author), Boot, P. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Brouwer, E.J. (author), Daniels, B. (author), Drissen, E. (author), Elzenga, H. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hammingh, P. (author), Hekkenberg, M. (author), 't Hoen, M. (author), van Hout, M. (author), Ivanova, O. (author), Keys, A. (author), Koelemeijer, R. (author), Koutstaal, P. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), Nauta, M. (author), Nijdam, D. (author), Notenboom, J. (author), Ozdemir, O. (author), Peters, J. (author), van Polen, S. (author), van Schijndel, M. (author), Schouten, M. (author), Schure, K. (author), Smeets, W. (author), Stutvoet-Mulder, K. (author), Traa, M. (author), Uitbeijerse, G. (author), Vethman, P. (author), Visser, H. (author), Volkerss, C. (author), Vries, A. (author), Wilting, H. (author), van der Zanden, E. (author), Segers, R. (author), Brummelkamp, S. (author), Denneman, A. (author), Kremer, A. (author), Schenau, S. (author), Schoenaker, N. (author), Hage, J. (author), Vrenken, R. (author), van Wezel, B. (author), van den Oever, R. (author), Wooltuis, R. (author), Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author), Kooger, R. (author), Plomp, A.J. (author), Smekens, K.E.L. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), Usmani, O. (author), Wetzels, W. (author), van Zanten, M. (author), Honig, E. (author)
report 2020
document
de Koning, N.M. (author), Kooger, R. (author), Hermans, L.M. (author), Tigchelaar, C. (author)
Aardgasvrij wonen en de rol van de bewoner Volgens de Rijksoverheid moeten alle Nederlandse woningen aardgasvrij zijn in 2050 (Rijksoverheid, 2019). Het streven, zoals benoemd in het regeerakkoord, is om vanaf 2021 jaarlijks 200.000 woningen aardgasvrij te maken (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, 2017). Dit vraagt om veranderingen in het aanbod van...
report 2020
document
Klösters, M.P.W.M. (author), de Koning, N.M. (author), Dreijerink, L.J.M. (author), Tigchelaar, C. (author), Bijvoet, J. (author), Kooger, R. (author)
In 2050 moeten volgens de Rijksoverheid alle woningen in ons land aardgasvrij zijn Die transitie gebeurt de komende jaren wijk voor wijk. De transitie naar aardgasvrij wonen vraagt om technische veranderingen (onder andere in het aanbod van hernieuwbare energie en de infrastructuur), maar leidt ook tot sociale vraagstukken (zoals kostenverdeling...
report 2020
document
Hermans, L.M. (author), van Lidth de Jeude, M. (author), Klosters, M.W.P.M. (author), Tigchelaar, C. (author)
report 2020
document
Hammingh, P. (author), Menkveld, M. (author), Volkers, C. (author), van Minnen, J. (author), Boot, P. (author), Drissen, E. (author), Geilenkirchen, G. (author), van Hout, M. (author), Koutstaal, P. (author), Lensink, S. (author), Ozdemir, O. (author), Peek, K. (author), Schoots, K. (author), van der Sluis, S. (author), Smekens, K.E.L. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A.J. (author), Wetzels, W. (author), van Zanten, M. (author)
Deze kortetermijnraming (hierna KTR) gaat in op de drie belangrijkste klimaat- en energie-doelen voor Nederland in 2020: 1. de uitstoot van broeikasgassen moet in 2020 met 25 procent zijn gereduceerd ten op-zichte van 1990 (Urgenda-vonnis uit 2015 en 2018); 2. hernieuwbare energie heeft een aandeel van 14 procent in het bruto eindverbruik in...
report 2019
document
Tigchelaar, C. (author), van Lidth de Jeude, M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Kooger, R. (author), de Koning, N.M. (author), Paradies, G.L. (author)
The energy policy of the Netherlands has made a dramatic shift in the last years. The province of Groningen suffers from earthquakes, caused by decades of gas extraction. As a response, the National government reduced onshore gas extraction with over fifty percent already and decided it should be terminated completely before 2030. The biggest...
conference paper 2019
document
Brunsting, S. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author), Usmani, O. (author), Tigchelaar, C. (author), Paradies, G.L. (author)
The transition towards sustainable energy requires the adoption of numerous new technologies. Policies aimed at the stimulation of adoption are not always as successful as planned. In this paper we present CODEC (COnsumer DEcision Comprehended), a psychology based, quantified consumer decision model that supports policy makers and companies to...
conference paper 2019
document
Kooger, R. (author), ter Hofte, H. (author), Dreijerink, L.J.M. (author), Tigchelaar, C. (author), de Smidt, R.P. (author), Peddemors, A. (author)
Er wordt nog veel aardgas verspild door huishoudens op momenten dat verwarmen van de woning niet nodig is, omdat de bewoners afwezig zijn of slapen. Het bedrijf Drebbl biedt diensten en algoritmes aan zoals de Thermopilot, waarmee deze verspilling beperkt kan worden, doordat de verwarmingsvraag automatisch vermindert door te anticiperen op...
report 2019
document
Tigchelaar, C. (author), Kooger, R. (author), van Lidt de Jeude, M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Paradies, G.L. (author), de Koning, N.M. (author)
In 2050 moeten alle Nederlandse woningen aardgasvrij zijn.” (Ollongren, 2018). Het streven is om vanaf 2021 jaarlijks 200.000 woning aardgasvrij te maken om in 2050 de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving nagenoeg tot nul te hebben gereduceerd. Er zijn twee achterliggende doelen: 1 Het terugbrengen van de vraag naar aardgas om de...
report 2019
document
Abels-van Overveld, M. (author), Bleeker, A. (author), Boot, P. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Daniels, B. (author), Drissen, E. (author), van Eerdt, M. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hammingh, P. (author), Harmsen, M. (author), Hekkenberg, M. (author), Hilbers, H. (author), van Hinsberg, A. (author), Hoogervorst, N. (author), van Hout, M. (author), Koutstaal, P. (author), Kunseler, E. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), Nijdam, D. (author), Noorman, N. (author), O. Notenboom, J.Ozemir, (author), Peters, J. (author), van Polen, S. (author), van Rijn, T. (author), van Schijndel, M. (author), Schoots, K. (author), Schure, K. (author), van der Sluis, S. (author), Smeets, W. (author), Stutvoet-Mulder, K. (author), Traa, M. (author), Vethman, P. (author), Volkers, C. (author), Brummelkamp, S. (author), Denneman, A. (author), Doove, S. (author), IJmker, S. (author), Keller, K. (author), Kremer, A.M. (author), van Middelkoop, M. (author), Schenau, S. (author), Schoenaker, N. (author), Hage, J. (author), Segers, R. (author), Vroom, J. (author), Vrenken, R. (author), van Wezel, B. (author), van Wijk, K. (author), de Winden, P. (author), van Dril, T. (author), Gerdes, J. (author), Menkveld, M. (author), plomp, A. (author), Smekens, K. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A. (author), Wetzels, W. (author), Honing, E. (author), Peek, K. (author), Wever, D. (author), van Zanten, M. (author)
Dit is de eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV), die, zoals in de Klimaatwet is vastgelegd, inzicht geeft in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden en tot 2030. Daarbij schetst de KEV een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik, maar ook van andere...
report 2019
document
Rovers, V. (author), Tigchelaar, C. (author), de Koning, N. (author), Hermans, L. (author)
Om antwoord te krijgen op deze vragen is een beknopt literatuuronderzoek gedaan. Daarnaast is er gesproken met acht (markt)organisaties die werkzaam zijn op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van financieringsconstructies voor huiseigenaren. Dit document biedt een overzicht van bestaande en in ontwikkeling zijnde financieringsconstructies...
report 2019
document
Tigchelaar, C. (author), Winters, E. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author), Huygen, A.E.H. (author), Brus, C.V. (author)
Om de Nederlandse ambities voor verduurzaming te bewerkstelligen zal volgens projecties in de komende 30 jaar een groot deel van de warmtevraag in de gebouwde omgeving moeten worden ingevuld met behulp van warmtenetten (PBL, 2019). Gemeenten hebben in het vormgeven van de warmtetransitie een regierol gekregen (Rijksoverheid, 2019). In dit...
report 2019
Searched for: author%3A%22Tigchelaar%2C+C.%22
(1 - 20 of 63)

Pages