Searched for: author:"Tigchelaar, C."
(1 - 20 of 58)

Pages

document
Tigchelaar, C. (author), Cox, E.P. (author), Zwamborn, A. (author), Rovers, V. (author), Niessink, R.J.M. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author)
TNO heeft op verzoek van de stuurgroep ‘Eindgebruikerskosten’ het Datapakket Eindgebruikerskosten gemaakt. De stuurgroep Eindgebruikerskosten bestaat uit afgevaardigden van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Expertise Centrum Warmte (ECW)...
report 2021
document
de Koning, N.M. (author), Kooger, R. (author), Hermans, L.M. (author), Tigchelaar, C. (author)
Aardgasvrij wonen en de rol van de bewoner Volgens de Rijksoverheid moeten alle Nederlandse woningen aardgasvrij zijn in 2050 (Rijksoverheid, 2019). Het streven, zoals benoemd in het regeerakkoord, is om vanaf 2021 jaarlijks 200.000 woningen aardgasvrij te maken (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, 2017). Dit vraagt om veranderingen in het aanbod van...
report 2020
document
Klösters, M.P.W.M. (author), de Koning, N.M. (author), Dreijerink, L.J.M. (author), Tigchelaar, C. (author), Bijvoet, J. (author), Kooger, R. (author)
In 2050 moeten volgens de Rijksoverheid alle woningen in ons land aardgasvrij zijn Die transitie gebeurt de komende jaren wijk voor wijk. De transitie naar aardgasvrij wonen vraagt om technische veranderingen (onder andere in het aanbod van hernieuwbare energie en de infrastructuur), maar leidt ook tot sociale vraagstukken (zoals kostenverdeling...
report 2020
document
Hermans, L.M. (author), van Lidth de Jeude, M. (author), Klosters, M.W.P.M. (author), Tigchelaar, C. (author)
report 2020
document
Londo, M. (author), Matton, R. (author), Usmani, O.A. (author), van Klaveren, M. (author), Tigchelaar, C. (author), Brunsting, S. (author)
To stimulate grid-connected solar PV systems on private dwellings, the Netherlands currently have a netmetering policy, but questions have been raised on its continuation. In this study, several alternativepolicy options were assessed on thefinancial case for private homeowners investing in a PV system(simple payback time), on purchasing...
article 2020
document
Menkveld, M. (author), Rovers, V. (author), Tigchelaar, C. (author), Zwamborn, A. (author)
In het Klimaatakkoord is afgesproken de opschaling van verduurzaming van bestaande woningen te bevorderen met het vaststellen van een isolatiestandaard. De standaard wordt gebaseerd op de bouwkundige/technische mogelijkheden in combinatie met de financiële haalbaarheid. De standaard wordt geformuleerd op het niveau van de gehele woning en...
report 2020
document
Abels van Overveld, M. (author), Blomjous, D. (author), Boot, P. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Brouwer, E.J. (author), Daniels, B. (author), Drissen, E. (author), Elzenga, H. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hammingh, P. (author), Hekkenberg, M. (author), 't Hoen, M. (author), van Hout, M. (author), Ivanova, O. (author), Keys, A. (author), Koelemeijer, R. (author), Koutstaal, P. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), Nauta, M. (author), Nijdam, D. (author), Notenboom, J. (author), Ozdemir, O. (author), Peters, J. (author), van Polen, S. (author), van Schijndel, M. (author), Schouten, M. (author), Schure, K. (author), Smeets, W. (author), Stutvoet-Mulder, K. (author), Traa, M. (author), Uitbeijerse, G. (author), Vethman, P. (author), Visser, H. (author), Volkerss, C. (author), Vries, A. (author), Wilting, H. (author), van der Zanden, E. (author), Segers, R. (author), Brummelkamp, S. (author), Denneman, A. (author), Kremer, A. (author), Schenau, S. (author), Schoenaker, N. (author), Hage, J. (author), Vrenken, R. (author), van Wezel, B. (author), van den Oever, R. (author), Wooltuis, R. (author), Menkveld, M. (author), Gerdes, J. (author), Kooger, R. (author), Plomp, A.J. (author), Smekens, K.E.L. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), Usmani, O. (author), Wetzels, W. (author), van Zanten, M. (author), Honig, E. (author)
report 2020
document
Tigchelaar, C. (author), Kooger, R. (author), van Lidt de Jeude, M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Paradies, G.L. (author), de Koning, N.M. (author)
In 2050 moeten alle Nederlandse woningen aardgasvrij zijn.” (Ollongren, 2018). Het streven is om vanaf 2021 jaarlijks 200.000 woning aardgasvrij te maken om in 2050 de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving nagenoeg tot nul te hebben gereduceerd. Er zijn twee achterliggende doelen: 1 Het terugbrengen van de vraag naar aardgas om de...
report 2019
document
Rovers, V. (author), Tigchelaar, C. (author), de Koning, N. (author), Hermans, L. (author)
Om antwoord te krijgen op deze vragen is een beknopt literatuuronderzoek gedaan. Daarnaast is er gesproken met acht (markt)organisaties die werkzaam zijn op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van financieringsconstructies voor huiseigenaren. Dit document biedt een overzicht van bestaande en in ontwikkeling zijnde financieringsconstructies...
report 2019
document
Tigchelaar, C. (author), Winters, E. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author), Huygen, A.E.H. (author), Brus, C.V. (author)
Om de Nederlandse ambities voor verduurzaming te bewerkstelligen zal volgens projecties in de komende 30 jaar een groot deel van de warmtevraag in de gebouwde omgeving moeten worden ingevuld met behulp van warmtenetten (PBL, 2019). Gemeenten hebben in het vormgeven van de warmtetransitie een regierol gekregen (Rijksoverheid, 2019). In dit...
report 2019
document
Abels-van Overveld, M. (author), Bleeker, A. (author), Boot, P. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Daniels, B. (author), Drissen, E. (author), van Eerdt, M. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hammingh, P. (author), Harmsen, M. (author), Hekkenberg, M. (author), Hilbers, H. (author), van Hinsberg, A. (author), Hoogervorst, N. (author), van Hout, M. (author), Koutstaal, P. (author), Kunseler, E. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), Nijdam, D. (author), Noorman, N. (author), Notenboom, J. (author), Ozemir, O. (author), Peters, J. (author), van Polen, S. (author), van Rijn, T. (author), van Schijndel, M. (author), Schoots, K. (author), Schure, K. (author), van der Sluis, S. (author), Smeets, W. (author), Stutvoet-Mulder, K. (author), Traa, M. (author), Vethman, P. (author), Volkers, C. (author), Brummelkamp, S. (author), Denneman, A. (author), Doove, S. (author), IJmker, S. (author), Keller, K. (author), Kremer, A.M. (author), van Middelkoop, M. (author), Schenau, S. (author), Schoenaker, N. (author), Hage, J. (author), Segers, R. (author), Vroom, J. (author), Vrenken, R. (author), van Wezel, B. (author), van Wijk, K. (author), de Winden, P. (author), van Dril, T. (author), Gerdes, J. (author), Menkveld, M. (author), plomp, A. (author), Smekens, K. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A. (author), Wetzels, W. (author), Honing, E. (author), Peek, K. (author), Wever, D. (author), van Zanten, M.O. (author)
Dit is de eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV), die, zoals in de Klimaatwet is vastgelegd, inzicht geeft in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden en tot 2030. Daarbij schetst de KEV een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik, maar ook van andere...
report 2019
document
Hammingh, P. (author), Menkveld, M. (author), Volkers, C. (author), van Minnen, J. (author), Boot, P. (author), Drissen, E. (author), Geilenkirchen, G. (author), van Hout, M. (author), Koutstaal, P. (author), Lensink, S. (author), Ozdemir, O. (author), Peek, K. (author), Schoots, K. (author), van der Sluis, S. (author), Smekens, K.E.L. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A.J. (author), Wetzels, W. (author), van Zanten, M. (author)
Deze kortetermijnraming (hierna KTR) gaat in op de drie belangrijkste klimaat- en energie-doelen voor Nederland in 2020: 1. de uitstoot van broeikasgassen moet in 2020 met 25 procent zijn gereduceerd ten op-zichte van 1990 (Urgenda-vonnis uit 2015 en 2018); 2. hernieuwbare energie heeft een aandeel van 14 procent in het bruto eindverbruik in...
report 2019
document
Kooger, R. (author), ter Hofte, H. (author), Dreijerink, L.J.M. (author), Tigchelaar, C. (author), de Smidt, R.P. (author), Peddemors, A. (author)
Er wordt nog veel aardgas verspild door huishoudens op momenten dat verwarmen van de woning niet nodig is, omdat de bewoners afwezig zijn of slapen. Het bedrijf Drebbl biedt diensten en algoritmes aan zoals de Thermopilot, waarmee deze verspilling beperkt kan worden, doordat de verwarmingsvraag automatisch vermindert door te anticiperen op...
report 2019
document
Tigchelaar, C. (author), van Lidth de Jeude, M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Kooger, R. (author), de Koning, N.M. (author), Paradies, G.L. (author)
The energy policy of the Netherlands has made a dramatic shift in the last years. The province of Groningen suffers from earthquakes, caused by decades of gas extraction. As a response, the National government reduced onshore gas extraction with over fifty percent already and decided it should be terminated completely before 2030. The biggest...
conference paper 2019
document
Brunsting, S. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author), Usmani, O. (author), Tigchelaar, C. (author), Paradies, G.L. (author)
The transition towards sustainable energy requires the adoption of numerous new technologies. Policies aimed at the stimulation of adoption are not always as successful as planned. In this paper we present CODEC (COnsumer DEcision Comprehended), a psychology based, quantified consumer decision model that supports policy makers and companies to...
conference paper 2019
document
Brunsting, S. (author), Matton, R. (author), Tigchelaar, C. (author), Dreijerink, L.J.M. (author), Paradies, G.L. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author), Usmani, O.A. (author)
This report reflects the development of a consumer decision model to simulate the adoption of innovations. Goal of this document is to provide a description of the model in order to discuss the model with policy makers and providers of innovations. A second goal is to find developers of similar models in order to discuss the model with, and make...
report 2018
document
Menkveld, M. (author), Smekens, K.E.L. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A.J. (author), van Stralen, J. (author), Hekkenberg, M. (author), Plomp, A.J. (author), van Hout, M. (author), Wetzels, W. (author), Geilenkirchen, G. (author), Peek, K. (author), van Schijndel, M. (author), van der Sluis, S. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
De Nationale Energieverkenning (NEV) schetst jaarlijks de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding en de uitstoot van broeikasgassen. De NEV geeft bandbreedtes rond de projectie op de korte termijn (zichtjaar 2020) en de middellange termijn (zichtjaar 2030). Dit achtergrondrapport geeft een toelichting op de totstandkoming van de...
report 2017
document
Tigchelaar, C. (author), Hekkenberg, M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
This report assesses the energy efficiency targets for the Netherlands resulting from the recent European proposal to recast the Energy Efficiency Directive (EED). It focuses on the targets for energy savings (Article 7) and energy consumption (Article 3) towards 2030. It assesses the direct costs related to meeting the targets from a societal...
report 2017
document
Tigchelaar, C. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Laten we de energietransitie afhangen van de vaak puur pragmatische individuele keuzes in miljoenen huishoudens? Of wordt met een concreet samenhangend plan de regie genomen? Casper Tigchelaar, wetenschappelijk medewerker van ECN, beschrijft in deze column in het blad MilieuMagazine waar het zonder zon plan op zal uitdraaien.
article 2017
document
Menkveld, M. (author), Tigchelaar, C. (author), Rietkerk, M.D.A. (author), Straver, K. (author), Mastop, E.A. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
In the framework of the Energy Agreement it was agreed that energy savings in the built environment will be boosted by means of a mandatory covenant between market parties, network administrators and government (SER, 2016). This covenant is intended to result in an energy savings market and to achieve energy savings of 10 PJ in 2020. Network...
other 2017
Searched for: author:"Tigchelaar, C."
(1 - 20 of 58)

Pages