Searched for: author%3A%22Theunissen%2C+M.%22
(1 - 13 of 13)
document
Theunissen, M. (author), de Wolff, M. (author), Klein Velderman, M. (author)
Health risk behaviors, such as smoking, drug use, alcohol consumption, physical inactivity, and obesity, often accumulate during adolescence and are relatively persistent throughout the life course. Moreover, these can make youth vulnerable for developing consequent (mental) health problems. Community pediatric services (in the Netherlands...
conference paper 2022
document
Theunissen, M. (author)
Psychosociale problemen, zoals gedrags- en emotionele problemen, komen vaak voor bij kinderen en kunnen hen ernstig belemmeren in hun functioneren. Het is daarom belangrijk om deze problemen bij kinderen in een vroeg stadium te signaleren. Dit is een taak van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Daarbij zijn vragenlijsten een belangrijk hulpmiddel....
other 2022
document
Vugteveen, J. (author), de Bildt, A. (author), Theunissen, M. (author), Reijneveld, M. (author), Timmerman, M.E. (author)
In this study, validity aspects of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) self-report and parent-report versions were assessed among Dutch adolescents aged 12 to 17 years (community sample: n = 962, clinical sample: n = 4,053). The findings mostly support the continued use of both SDQ versions in screening for psychosocial problems...
article 2021
document
Theunissen, M. (author), Bezem, J. (author)
Veel Jeugdgezondheidszorg(JGZ)-instellingen stappen over naar een flexibelere uitvoering van het basispakket JGZ; met taakherschikking (differentiatie van taken naar andere disciplines), flexibelere contactmomenten (minder aantal vaste contactmomenten) en toepassing van alternatieve vormen van contactmomenten (bijvoorbeeld telefonische consulten...
public lecture 2021
document
de Wolff, M. (author), Klein Velderman, M. (author), Theunissen, M. (author), Vanneste, Y. (author)
Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) en TNO. Wat maakt jongeren kwetsbaar? En welke onderliggende mechanismen spelen die bijdragen aan een opeenstapeling van ongezond gedrag en mentale gezondheidsproblemen? Antwoorden op onder andere deze onderzoeksvragen werden door TNO en het NCJ vertaald naar de reflectietool ...
book 2021
document
de Wolff, M. (author), Klein Velderman, M. (author), Theunissen, M. (author), Vanneste, Y. (author)
Inspiratiedocument behorend bij de REFLECTIETOOL JONGEREN IN DE JGZ. In dit inspiratiedocument lees je over de totstandkoming van deze Reflectietool Jongeren in de JGZ. Ook beschrijft het de toepassingen van deze tool in de JGZ en over wat het jou als JGZ-professional, -team en -organisatie oplevert. Daarnaast vind je informatie over het gebruik...
book 2021
document
Theunissen, M. (author)
De huidige stand van zaken met betrekking tot het werken met taakherschikking in de jeugd gezondheidszorg (JGZ) voor 0-4 jarigen is onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de JGZ-organisaties (gaan) werken met taakherschik-king. Er is een grote variatie in gehanteerde werkwijzen. Daarnaast is er variatie in de gehanteerde...
other 2021
document
Theunissen, M. (author)
De Psycat is een alternatief voor bestaande instrumenten om psychosociale problemen bij kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar te signaleren. De Psycat wordt afgenomen via internet en meet de zwaarte van psychosociale problemen op vier schalen: een Totaalscore, Internaliserende problemen, Externaliserende problemen en Hyperactiviteit.
bookPart 2016
document
Theunissen, M. (author), de Wolff, M. (author)
In opdracht van ZonMw is de JGZ richtlijn Psychosociale Problemen (Theunissen et al., 2016) ontwikkeld. De richtlijn heeft betrekking op alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders en is primair bestemd voor JGZprofessionals. Zij kunnen aan de hand van de richtlijn psychosociale problemen voorkomen of tijdig signaleren en ouders op maat...
report 2016
document
Bezem, J. (author), Theunissen, M. (author), Buitendijk, E.S. (author), Kocken, P.L. (author)
Background The coverage of preventive health assessments for children is pivotal to the system of preventive health screening. A novel method of triage was introduced in the Preventive Youth Health Care (PYHC) system in the Netherlands with an associated shift of tasks of professionals. Doctor’s assistants carried out pre-assessments to identify...
article 2014
document
de Wolff, M. (author), Theunissen, M. (author)
public lecture 2012
document
de Wolff, M. (author), Theunissen, M. (author)
public lecture 2012
document
Vogels, A.G.C. (author), Siebelink, B.M. (author), Theunissen, M. (author), de Wolff, M. (author), Reijneveld, S.A. (author)
Dit onderzoek werd ernstig belemmerd door een moeizame dataverzameling. Oorspronkelijk was deze gekoppeld aan het periodieke onderzoek door de jeugdgezondheidszorg in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. De dataverzameling is vervolgens klassikaal aangepakt waardoor wel voldoende gegevens verzameld werden ( er zijn gegevens verzameld van...
report 2011
Searched for: author%3A%22Theunissen%2C+M.%22
(1 - 13 of 13)