Searched for: author%3A%22Th%C3%A9%2C+K.H.%22
(1 - 13 of 13)
document
Hendriksen, I.J.M. (author), Thé, K.H. (author), Ribbens, M. (author)
Meer dan de helft van de beroepsbevolking voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen: minimaal 30 minuten per dag op ten minste 5 dagen per week matig intensief bewegen. Bovendien brengen de meeste werknemers het grootste deel van hun werkdag zittend achter hun computer door. Te weinig beweging verhoogt het risico op tal van chronische...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Douwes, M. (author), de Korte, E. (author), The, K.H. (author)
Ondanks dat steeds meer aandacht besteed wordt aan het ontwikkelen en evalueren van de effecten van interventies ter preventie van bewegingsapparaatklachten in organisaties en bedrijven, zijn ervaringen van werkgevers en bevorderende en belemmerende factoren voor een succesvolle implementatie van deze maatregelen nog weinig in kaart gebracht. In...
report 2005
document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, S.G. (author), de Looze, M.P. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Thé, K.H. (author)
Objectives. This study evaluated the effects on work-related neck and upper-limb disorders among computer workers stimulated (by a software program) to take regular breaks and perform physical exercises. Possible effects on sick leave and productivity were studied as well. Methods. A randomized controlled design was used with cluster...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Thé, K.H. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Wiezer, N.M. (author), Bongers, P.M. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held about "Ergonomics in the digital age". This paper is about behavioural aspects of developing or sustaining neck and upper limb disorders....
conference paper 2003
document
de Korte, E.M. (author), van Lingen, P. (author), Thé, K.H. (author)
Om inzicht te krijgen in de rol die spraakherkenning kan spelen bij het verminderen van RSI-risico's is een praktijkproef uitgevoerd. Een gestandaardiseerde taak werd door 15 proefpersonen uitgevoerd, eerst met toetsenbord en muis en na 6 weken oefenen met spraakherkenning. Voorafgaand aan de oefentijd ontvingen de proefpersonen een training in...
article 2002
document
TNO Arbeid TNO Voeding (author), Beune, H.A.T. (author), Blatter, B. (author), de Looze, M.P. (author), Schoenmaker, N. (author), Thé, K.H. (author), Groenesteijn, L. (author), Vink, P. (author), Logtenberg, H. (author), van Dijk, R. (author)
Het Ministerie van SZW, de sociale partners in de vleessector en de productschappen voor Vee, Vlees en Eieren zijn van mening dat de werknemers in de vleessector een hoog risico op RSI lopen en willen dit risico terugdringen. TNO heeft onderzoek gedaan naar de klachten die ontstaan door repeterende bewegingen, het aantal mensen dat wordt...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Miedema, M.C. (author), van den Berg, R. (author), Groenesteijn, L. (author), Thé, K.H. (author), Beune, H.A.T. (author)
In de branchebegeleidinsgcommissie van het arboconvenant fysieke belasting in de sector Kinderopvang is de vraag gesteld of het nodig is om ook voor peuterspeelzalen normen te stellen voor fysieke belasting. Op dit moment is het niet duidelijk aan welke fysieke belasting werknemers in de peuterspeelzalen worden blootgesteld. Daarom is een...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Beune, H.A.T. (author), Blatter, B. (author), de Looze, M.P. (author), Schoenmaker, N. (author), Thé, K.H. (author), Groenesteijn, L. (author), Vink, P. (author), Logtenberg, H. (author), van Dijk, R. (author)
report 2001
document
Douwes, M. (author), Blatter, B.M. (author), Thé, K.H. (author), Miedema, M.C. (author)
In opdracht van SZW is, in het kader van de arboconvenanten, een branche-overstijgend onderzoek uitgevoerd naar de "stand der wetenschap" op het gebied van RSI bij beeldschermwerk. Het rapport kan gebruikt worden als catalogus van maatregelen, aangezien het een overzicht geeft van maatregelen en de bewezen effectiviteit ervan. Bij het opstellen...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Douwes, M. (author), Blatter, B.M. (author), Thé, K.H. (author), Bongers, P.M. (author)
Dit boek geeft een overzicht van maatregelen die Nederlandse en Belgische bedrijven met vergelijkbare problemen hebben genomen om RSI te voorkomen. Naast onderzoeksgegevens over de effectiviteit van die maatregelen worden de ervaringen van werknemers en werkgevers beschreven. Daarbij gaat het niet alleen om het effect van de maatregelen op de...
book 2000
document
Thé, K.H. (author), Douwes, M. (author), Bongers, P.M. (author), TNO Arbeid (author)
Het doel van deze studie is om uit de literatuur en de praktijk de effecten te beoordelen van alternatieve werkrustschema's als middel om eenzijdig werk te onderbreken en zo RSI-klachten te voorkomen. Uit de resultaten komt naar voren dat pauzes van tien minuten positieve effecten bleken te hebben op de meeste onderzochte factoren, met name als...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Thé, K.H. (author), Douwes, M. (author), Bongers, P.M. (author)
Het doel van deze studie is om uit de literatuur en in de praktijk de effecten te beoordelen van alternatieve werkrustschema's als middel om eenzijdig werk te onderbreken en zo RSI-klachten te voorkomen. Naast een literatuurreview over recente kennis omtrent alternatieve werkrustschema's zijn een aantal werkrustschema's ingevoerd bij een drietal...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Douwes, M. (author), Thé, K.H. (author), Bongers, P.M. (author), Eikhout, S.M. (author)
Voor een effectieve aanpak van de RSI-problematiek is kennis nodig over het vóórkomen, het ontstaansmechanisme en de risicofactoren van de onder RSI vallende klachten en aandoeningen, maar vooral over de effectiviteit van preventieve maatregelen. Niet bekend is in hoeverre de eerste lijn van de Nederlandse arbo-infrastructuur (arbodiensten) de...
report 1999
Searched for: author%3A%22Th%C3%A9%2C+K.H.%22
(1 - 13 of 13)