Searched for: author%3A%22Taminiau%2C+F.L.%22
(1 - 4 of 4)
document
Taminiau, F.L. (author), van den Brink, R.W. (author), Slingerland, S. (author), Paradies, G.L. (author)
Er zijn diverse opties voor beleid om de vraag naar CO2-belastende producten en diensten te verlagen. In het laatste IPCC-rapport wordt aan vraagbeperking een hoog potentieel voor het reduceren van CO2-emissies toegekend. Uit literatuuronderzoek blijkt dat vooral maatregelen op het gebied van reizen (beperken van autobezit, vliegen) en voeding ...
report 2023
document
Halstead, M.I. (author), van der Welle, A.J. (author), Taminiau, F.L. (author), Diran, D.D.D. (author)
The Netherlands has passed legislation that sets climate goals of 55% emission reductions by 2030 and climate neutrality by 2050, compared to 1990 levels. To achieve this ambition, the government has established increasing targets for sustainable energy: 14% by 2020, 16% by 2023, 42% by 2030, and almost 100% by 2050 (EZK, 2019). To meet these...
report 2023
document
Sánchez Diéguez, M. (author), Taminiau, F.L. (author), West, K.J. (author), Sijm, J.P.M. (author), Faaij, A.P.C. (author)
Owing to the complexity of the sector, industrial activities are often represented with limited technological reso- lution in integrated energy system models. In this study, we enriched the technological description of industrial activities in the integrated energy system analysis optimisation (IESA-Opt) model, a peer-reviewed energy system...
article 2022
document
Jansen, N. (author), de Boer, R. (author), Taminiau, F.L. (author), Ran, B.G. (author)
Industriële elektrificatie is volgens het klimaatakkoord één van de pijlers voor de CO2 emissiereductie van de industrie richting 2030. Door deze elektrificatie flexibel aan te sturen draagt het bij aan de stabiliteit van het toekomstige elektriciteitssysteem door aan te sluiten bij het weersafhankelijke aanbod van duurzame elektriciteit. In het...
report 2022
Searched for: author%3A%22Taminiau%2C+F.L.%22
(1 - 4 of 4)