Searched for: author%3A%22TNO+Strategie%2C+Technologie+en+Beleid+%22
(1 - 20 of 69)

Pages

document
de Montalvo, U.W. (author), van de Kar, E. (author), Maitland, C. (author), TNO Strategie, Technologie en Beleid (author)
The advent of new electronic platforms, such as fixed and mobile Internet, is forcing firms from a range of industries to come together in so-called 'value networks' for the provision of innovative services. Firms from different industries have widely varying resources. Our analysis is aimed at specific types of interdependencies, relating the...
conference paper 2004
document
van der Horst, T.J.J. (author), TNO Strategie, Technologie en Beleid (author)
report 2004
document
Enzing, C. (author), Kern, S. (author), TNO Strategie, Technologie en Beleid (author)
report 2004
document
Leurdijk, A.G.D. (author), den Blanken, M.M. (author), Muskens, A.C. (author), de Munck, S.G.E. (author), TNO Strategie, Technologie en Beleid (author)
Het Commissariaat voor de Media houdt in opdracht van de regering ontwikkelingen op mediamarkten in Nederland bij. Daartoe verzamelt het periodiek gegevens over de diverse mediasectoren. Deze zijn onder andere beschikbaar via de online Mediamonitor van het Commissariaat voor de Media (www.mediamonitor.nl). Naast gegevens die ten behoeve van deze...
report 2004
document
Luiten, H. (author), van der Horst, T. (author), Hoogendoorn, J. (author), TNO Strategie, Technologie en Beleid (author)
report 2004
document
van Staden, M. (author), Ellen, G.J. (author), TNO Strategie, Technologie en Beleid (author)
report 2004
document
Brezet, J.C. (author), TNO Strategie, Technologie en Beleid (author)
report 2004
document
van Lieshout, M. (author), Ellen, G.J. (author), van Reekum, R. (author), TNO Strategie, Technologie en Beleid (author)
report 2004
document
van Sandick, E.H.D. (author), TNO Strategie, Technologie en Beleid (author)
report 2004
document
van As, D.M. (author), Edelenbos, J. (author), Slob, A.F.L. (author), Stoter, W.S.R. (author), TNO Strategie, Technologie en Beleid (author)
report 2004
document
TNO Strategie, technologie en beleid (author), Rutten, P. (author), Manshanden, W.J.J. (author), Muskens, J. (author), Koops, O. (author)
report 2004
document
van de Kar, E. (author), Maitland, C.F. (author), Wehn de Montalvo, U.W.C. (author), Bouwman, H. (author), TNO Strategie, Technologie en Beleid (author)
The mobile telecommunications industry is undergoing rapid change, which is increasing the interdependency of firms in the sector. Mobile information and entertainment services will be delivered through inter-organizational networks of firms. This means the problems of service design must be resolved in the context of a complex value network. To...
conference paper 2003
document
TNO Strategie, Technologie en Beleid (author), Kern, S.J. (author), van der Giessen, A.M. (author), Enzing, C.M. (author)
report 2003
document
TNO Strategie, Technologie en Beleid (author), Kern, S.J. (author), van der Giessen, A.M. (author), Enzing, C.M. (author)
report 2003
document
TNO Strategie, Technologie en Beleid (author), van der Giessen, A.M. (author), Kern, S.J. (author), Enzing, C.M. (author)
report 2003
document
van der Eerden, L. (author), Hoogendoorn, J. (author), Butter, M. (author), TNO Strategie, Technologie en Beleid (author)
report 2003
document
TNO Strategie, Technologie en Beleid (author), Slob, A.F.L. (author), Tielens, T.M.H.E. (author), van As, D.M. (author), Ellen, G.J. (author)
report 2003
document
Hoving, H.K.D. (author), Pennings, L.J. (author), Riemersma, J.B.J. (author), Veerman, A.L. (author), Ruijsendaal, M. (author), TNO Strategie, Technologie en Beleid (author)
report 2002
document
Frissen, V. (author), Froger, M. (author), Hoving, H.H. (author), Ponsioen, A. (author), van Staden, M. (author), Clarenbeek, J. (author), Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author), Kwakkelstein, T. (author), van Sloten, G. (author), van Wiezer, N. (author), TNO Strategie, technologie en beleid TNO Arbeid (author)
Uitgangspunt voor dit onderzoek van TNO Strategie, Technologie en Beleid met medewerking van TNO Arbeid, is de gedachte dat als gevolg van een proces van 'ontgrenzing', de manier waarop medewerkers in een organisatie vorm geven aan hun interne en externe werkverbanden en aan hun werkprocessen sterk zal veranderen. Dit proces is onder meer door...
report 2002
document
Butter, M. (author), TNO Strategie, Technologie en Beleid (author)
Technologie wordt gezien als sleutel voor een duurzame ontwikkeling. Omdat in het huidige economisch systeem de baten van milieu-investeringen door individuele partijen beperkt terugvloeien naar de investeerder, is een milieugericht innovatiebeleid nodig om deze technologie te realiseren. De maatschappij is immers primair de winnaar. De vraag is...
report 2002
Searched for: author%3A%22TNO+Strategie%2C+Technologie+en+Beleid+%22
(1 - 20 of 69)

Pages