Searched for: author:"TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO "
(1 - 20 of 34)

Pages

document
Oostenbrug, M.W.M. (author), Cavens, W. (author), TNO Preventie en Gezondheid Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author)
report 2000
document
Davidse, W. (author), Chorus, A.M.J. (author), Perenboom, R.J.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author)
report 1997
document
Boshuizen, H.C. (author), Miedema, M.C. (author), Staats, P.G.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
report 1995
document
Verkerk, P.H. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
report 1994
document
Douwes, M. (author), Fintelman, L.F.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Rapport van een onderzoek wat door TNO Preventie en Gezondheid gehouden is bij 854 zaalvoetbalwedstrijden. Doel van het onderzoek was na te gaan of de vragenlijst voor toedrachtsonderzoek van sportblessures betrouwbaar en valide is. Geconcludeerd wordt dat de vragenlijst goed bruikbaar is om de toedracht van een blessure te beschrijven zolang...
report 1994
document
Miedema, H.M.E. (author), TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
report 1993
document
Passchier-Vermeer, W. (author), de Jong, R.G. (author), Miedema, H.M.E. (author), TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
report 1993
document
Miedema, H.M.E. (author), TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
report 1992
document
Dam, J. (author), Houtman, I.L.D. (author), Kompier, M.A.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
report 1991
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Commissie Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (author)
Met de hier gerapporteerde inventarisatie is getracht in kaart te brengen: - welke de zwaartepunten van het arbeidgezondheidskundig onderzoek in Nederland zijn; - welke unieke faciliteiten daarvoor op diverse lokaties beschikbaar zijn; - hoeveel mensjaren door onderzoekers met verschillende disiplines aan dergelijk onderzoek worden besteed....
report 1991
document
Groeneveld, Y. (author), Dongen, J.E.F. (author), de Jong, R.G. (author), TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
report 1991
document
Hildebrandt, V.H. (author), van Baars, M. (author), Arnold, T. (author), de Groot, G. (author), Piens, F.L. (author), Timmer-Anneveldt, A. (author), TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
In dit onderzoek is nagegaan wat de omvang en aard is van de gezondheidsproblematiek van het bewegingsapparaat in de diverse agrarische sectoren. Het onderzoek werd uitgevoerd m.b.v. een postenquête, toegezonden aan 7349 werknemers en ondernemers (respons: 49%). De resultaten van het onderzoek wijzen erop dat in vrijwel alle sectoren de rug het...
report 1989
document
van Dieën, J.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Binnen het project: "De ontwikkeling van een preventieprogramma voor aandoeningen van het bewegingsapparaat in de agrarische sectoren" is een onderzoek uitgevoerd naar de risico's voor aandoeningen van het bewegingsapparaat bij werkenden in de teelt van eenmalig oogstbare gewassen onder glas. Na een algemene beschrijving van de gehele...
report 1989
document
van Dieën, J.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
report 1989
document
Kalsbeek, H. (author), Eijkman, M.A.J. (author), Verrips, G.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), PG NIPG (author)
report 1989
document
Hildebrandt, V.H. (author), van Dieën, J.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
In de land- en tuinbouw vormen de klachten van het bewegingsapparaat een groot probleem. Aandoeningen van het bewegingsapparaat vormen in deze bedrijfstak zelfs 46% van de afkeuringsdiagnoses bij arbeidsongeschiktheid. De Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (STIGAS) heeft als taak de bedrijfsgezondheidszorg in de land- en tuinbouw te...
report 1989
document
Hildebrandt, V.H. (author), van Dieën, J.H. (author), van der Schilden, M. (author), TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
report 1989
document
van der Grinten, M.P. (author), Urlings, I.J.M. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
report 1988
document
Vogels, T. (author), Andries, F. (author), Danz, M. (author), Kuiper, T. (author), Visser, A. (author), TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
report 1988
document
Groeneveld, Y. (author), de Jong, R.G. (author), TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
report 1985
Searched for: author:"TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO "
(1 - 20 of 34)

Pages