Searched for: author%3A%22TNO+Bouw%2C+Binnenmilieu%2C+bouwfysica+en+installaties+%22
(1 - 9 of 9)
document
Luscuere, P.G. (author), TNO Bouw, Binnenmilieu, bouwfysica en installaties (author)
conference paper 1995
document
TNO Bouw, Binnenmilieu, bouwfysica en installaties (author), Bluyssen, P.M. (author), Cox, C.W.J. (author)
Steeds vaker blijkt het verblijven en werken in kantoorgebouwen gepaard te gaan met gezondheidsklachten en daardoor ziektever-zuim en verminderde produktiviteit. Gegevens van de Arbeids-inspectie, bedrijfsgezondheidsdiensten en andere instellingen wijzen op een sterke toename van de klachten sinds de jaren zeventig. De...
article 1995
document
TNO Bouw, Binnenmilieu, bouwfysica en installaties (author), van der Wal, J.F. (author), Klaassen, R. (author), Moons, A.M.M. (author), Walpot, J.I. (author)
Tabaksrook bevat enkele honderden chemische verbindingen, zowel in de deeltjes-als in de gasfase. In vertrekken waar wordt gerookt kunnen niet-rokers hinder en irritatie ondervinden door onvrijwillige bloot-stelling aan tabaksrook. Bestaande richtlijnen voor ventilatie van woningen en kantoren zijn onvoldoende om een goede luchtkwaliteit te...
article 1995
document
TNO Bouw, Binnenmilieu, bouwfysica en installaties (author), Bluyssen, P.M. (author)
Het bereiken van een gezond en comfortabel binnenmilieu, gecom-bineerd met een efficiënt gebruik van energie, vereist zowel mini-malisering van de blootstelling aan binnenluchtverontreiniging als een goed functionerende en energie efficiënte verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie. Veel onderzoekingen zijn verricht,...
article 1995
document
TNO Bouw, Binnenmilieu, bouwfysica en installaties (author), Cox, C.W.J. (author)
Klimatisering en ventilatie van bedrijfsruimten is gewenst c. q. noodzakelijk om de vereiste temperatuui; vochtigheid, luchtsnel-heid en luchtkwaliteit te realiseren. Criteria voor deze condities komen voort uit de eisen gesteld aan de arbeidsomstandigheden (Arbo-wet) en eventuele eisen verband houdend met produkt en proces (z- ()ab bijvoorbeeld...
article 1995
document
TNO Bouw, Binnenmilieu, bouwfysica en installaties (author), Bluyssen, P.M. (author)
Zestien Europese onderzoeksinstituten, afkomstig uit elf landen, hebben meegewerkt aan het totstandkomen van een algemeen in Europa geaccepteerde methode voor het onderzoeken van de binnenluchtkwaliteit in kantoorgebouwen. Met dit 'European Audit project to optimize indoor air quality and energy consumption in office buildings' was een budget...
article 1995
document
TNO-Bouw, Binnenmilieu, bouwfysica en installaties BBI (author), Bluyssen, P.M. (author), Walpot, J.I. (author)
conference paper 1993
document
TNO-Bouw, Binnenmilieu, bouwfysica en installaties BBI (author), Bluyssen, P.M. (author)
conference paper 1993
document
TNO-Bouw, Binnenmilieu, bouwfysica en installaties BBI (author), Rolloos, M. (author)
bookPart 1993
Searched for: author%3A%22TNO+Bouw%2C+Binnenmilieu%2C+bouwfysica+en+installaties+%22
(1 - 9 of 9)