Searched for: author%3A%22TNO+Bouw+%22
(2,741 - 2,760 of 2,775)

Pages

document
TNO Bouw, Binnenmilieu, bouwfysica en installaties (author), Bluyssen, P.M. (author)
Het bereiken van een gezond en comfortabel binnenmilieu, gecom-bineerd met een efficiënt gebruik van energie, vereist zowel mini-malisering van de blootstelling aan binnenluchtverontreiniging als een goed functionerende en energie efficiënte verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie. Veel onderzoekingen zijn verricht,...
article 1995
document
TNO Bouw, Centrum bouwonderzoek (author), Pernot, C.E.E. (author)
Door het Centrum Bouwonderzoek TNO-TUE is aan de hand van computersimulaties onderzocht of dit bijzondere koelsysteem voldoende koelvermogen heeft. In dit artikel zal een globaal beeld worden gegeven van deze studie. Voor de berekeningen is het nodig om van het gebouw een invoermodel te maken dat geschikt is voor het simulatie-programma. Dit...
article 1995
document
TNO Bouw, Binnenmilieu, bouwfysica en installaties (author), Cox, C.W.J. (author)
Klimatisering en ventilatie van bedrijfsruimten is gewenst c. q. noodzakelijk om de vereiste temperatuui; vochtigheid, luchtsnel-heid en luchtkwaliteit te realiseren. Criteria voor deze condities komen voort uit de eisen gesteld aan de arbeidsomstandigheden (Arbo-wet) en eventuele eisen verband houdend met produkt en proces (z- ()ab bijvoorbeeld...
article 1995
document
Pierik, F.H. (author), TNO Bouw (author)
Although broadband UV.B irradiation has been shown to induce selective immunosuppression in a variety of experimental systems, the wavelength dependence of the immunornodulation and the initial events in the skin remain unclear. In the present study three UV lamps werc used at suberythermal doses on C3H mice: a conventional broadband UV-B sourcc...
article 1994
document
TNO Bouw (author), van Straalen, IJ.J. (author), Dijkstra, O.D. (author), Soetens, F. (author)
This report gives an overview of the fatigue test results on adhesive bonded joints in strips. The fatigue tests were carried out by 4 laboratories and this report provides the test results and a statistical analysis.
report 1994
document
TNO Bouw (author), van Staalduinen, P.C. (author)
report 1994
document
TNO Bouw (author), van der Ree, B.G.C. (author), van Heel, J.M. (author)
Zonneënergiesystemen waarbij een thermische en fotovoltaische functie zijn geïntegreerd, worden ook wel hybridische zonneënergiesystemen genoemd. Dergelijke systemen zouden in de toekomst voordelen kunnen bieden wanneer grootschalige invoer van zonneboilers en PV-systemen hand in hand gaan in de woningbouw. Deze voordelen liggen bijvoorbeeld in...
report 1994
document
TNO Bouw (author), van Dijk, H.A.L. (author), Oldengarm, J. (author)
report 1994
document
TNO Bouw (author), van Straalen, IJ.J. (author), Soetens, F. (author), Dijkstra, O.D. (author)
In this report the results of fatigue tests carried out by TNO and TWI on friction grip bolted joints made from aluminium 6061 alloy are interpreted. Attention is given to the following parameters: strip or beam specimen; bolt configuration; plate thickness; failure mode. Qualitative conclusions are made and also a suggestion for a design curve...
report 1994
document
TNO Bouw (author), Adan, O.C.G. (author)
doctoral thesis 1994
document
Pierik, F.H. (author), Sessink, P.J.M. (author), de Roos, J.H.C. (author), Anizon, R.B.M. (author), Bos, R.P. (author), TNO Bouw (author)
article 1993
document
Wouda, P. (author), van der Wal, J.F. (author), Moons, A.M.M. (author), TNO Bouw (author)
report 1993
document
TNO Bouw (author), Leupen, M.J. (author), Castenmiller, C.J.J. (author), van der Wal, J.F. (author)
report 1993
document
TNO Bouw (author), Raaijmakers, B.H.J. (author)
report 1993
document
TNO Bouw (author), van Dijk, H.A.L. (author), de Gids, W.F. (author), Oldengarm, J. (author)
report 1993
document
TNO Bouw (author), van Staalduinen, P.C. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), de Winter, P.E.J.M. (author)
report 1993
document
TNO Bouw (author), van Staalduinen, P.C. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), de Winter, P.E.J.M. (author)
In het kader van PRONORM 1992 is door TNO-Bouw in opdracht van het Ministerie van VROM prenormaliserend onderzoek uitgevoerd, ter voorbereiding op het opstellen van een meetmethode voor stootbe-lastingen. Het onderzoek heeft geresulteerd in een voorstel voor een meetmethode, dat in een separaat rapport is opgenomen (TNO-Bouw rapport B-92-1143)....
report 1993
document
TNO Bouw (author), van Staalduinen, P.C. (author)
report 1992
document
TNO Bouw (author), de Gids, W.F. (author)
report 1992
document
TNO Bouw (author), van Staalduinen, P.C. (author)
In NEN 6702:1991, (TGB 1990 Belastingen en Vervormingen) zijn de voorschriften voor windbelasting op constructies op een aantal aspecten gewijzigd ten opzichte van de NEN 3850:L972 (TGB 1972). De achtergronden van de wijze, waarop de windbelastingen in NEN 6702:L991. in rekening zijn gebracht komen in de norm zelf niet aan de orde. Het nu...
report 1992
Searched for: author%3A%22TNO+Bouw+%22
(2,741 - 2,760 of 2,775)

Pages