Searched for: author%3A%22TNO+Bouw+%22
(2,641 - 2,660 of 2,786)

Pages

document
Pelgröm, L.J.W. (author), Waarts, P.H. (author), Wennink, P.M. (author), TNO Bouw (author)
Onvlakheid van een wegoppervlak kan worden uitgedrukt als een responsparameter van een voertuig op het langsprofiel. Deze zogenaamde International Roughness Index (IRI) kan aan de hand van ARAN-vlakheidsmetingen worden berekend.
conference paper 1998
document
Lanting, R.W. (author), TNO Bouw (author)
conference paper 1998
document
Elkhuizen, P.A. (author), TNO Bouw (author)
Sinds 15 december 1995 zijn in de energieparagraaf in het Bouwbesluit eisen opgenomen met betrekking tot de energieprestatiecoéjficiënt (EPC). Een belangrijk onderdeel in het bepalen van de EPC is het z.g. systeemrendement van de klimaatinstallatie. In dit artikel is een bepalingsmethode opgenomen voor het vaststellen van dit systeemrendement....
article 1998
document
van Straalen, IJ.J. (author), Wardenier, J. (author), Vogelesang, L.B. (author), Soetens, F. (author), TNO Bouw (author)
This paper deals with adhesive bonded joints in thin-gauge steel sheeting used for building applications. It is noticed that available design codes do not give any guidelines for this type orf joints. For this reason TNO and Delft University of Technology have started the project 'Adhesive joints in thin-gauge steel sheetings', to draw up design...
conference paper 1998
document
Wu, R. (author), Berends, G. (author), van Hoof, P. (author), Maas, G. (author), Tolman, F.P. (author), TNO Bouw (author)
In the building industry, there is a necessity of designing the dimensional control plan before starting construction, for the assurance of the defined dimensional quality. The dimensional control plan provides site personnel with information on, among others, setting out and assembling building components, which can often be done by means of...
conference paper 1998
document
Middendorp, P. (author), van Foeken, R.J. (author), TNO Bouw (author)
Pile capacity testing by high strain dynamic loading methods is widely applied because of its economy and efficiency compared to static load testing methods (SLT). Fre-quently applied dynamic loading methods are dynamic load testing (DLT) and statnamic testing (STN). The paper will deal with the very often raised question in practice: When to...
conference paper 1998
document
Polder, R.B. (author), TNO Bouw (author)
In de afgelopen jaren is bij beheerders van kunstwerken de indruk ontstaan dat in sommi-ge gevallen het beton onder de asfaltdeklaag schade vertoont in de vorm van verlies van samenhang. De frequentie en de oorzaken waren onbekend. De CUR heeft hiernaar eerst een inventarisatie en vervolgens een gericht onderzoek uitgevoerd. Dit artikel geeft de...
article 1998
document
Gard, W.F. (author), de Vries, P. (author), Lanvin, J.D. (author), TNO Bouw (author)
Roundwood as a construction material is becoming more and more interesting to users. The use of roundwood with small diameters is not optimised in terms of value. Using roundwood in construction increases the value of the wood and may open new opportunities for construction design. In order to use roundwood for this application, suitable...
conference paper 1998
document
Geurts, C.P.W. (author), Hajj, M.R. (author), Tieleman, H.W. (author), TNO Bouw (author)
The wavelet transform is a promising tool for the analysis of incident wind and wind loading on structures. The continuous wavelet transform is applied to full-scale velocity and pressure measurements, taken at the main building of Eindhoven University of Technology. Initial results indicate that there is a continuous interchange of energy...
article 1998
document
Galata, A. (author), Bakker, L.G. (author), Morel, N. (author), Michel, J.B. (author), Karki, S. (author), Joergl, H.P. (author), Franceschini, A. (author), Martinez, A. (author), TNO Bouw (author)
It is well known that building installations for indoor climate control, consume a substantial part of the total energy consumption and that at present these installations use much more energy than required due to inadequate settings and poor control and management strategies. European building energy management is diffuse since design,...
conference paper 1998
document
van der Wal, J.F. (author), TNO Bouw (author)
Sorption effects of a number of combinations of indoor materials and volatile organic compounds have been investigated. A limited number of experiments have been conducted to investigate the influence of parameters such as the adsorption time, the desorption time, the concentration of the pollutants and the temperature, on the sorption....
article 1998
document
TNO Bouw (author), Elkhuizen, P.A. (author)
Sinds 15 december 1995 zijn in de energieparagraaf in het Bouwbesluit eisen opgenomen over de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Een belangrijk onderdeel in het bepalen van de EPC is het systeemrendement van de klimaatinstallatie. In dit artikel is een bepalingsmethode opgenomen voor het vaststellen van dit sys-teemrendement. Deze...
article 1998
document
TNO Bouw (author), Soethout, L.L. (author)
report 1998
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO Bouw (author), van der Sluis, S.M. (author), Rolloos, M. (author)
report 1998
document
TNO Bouw (author), Kornaat, W. (author), de Gids, W.F. (author)
report 1998
document
TNO Bouw (author), van Staalduinen, P.C. (author), Buitenkamp, H.S. (author)
Het voorliggende rapport bevat l-ret verslag van een onderzoek gericht op het opstellen van een rnethode voor de beoordeling van aardbevingsscliade. De voorgestelde beoordelingsprocedure kan er toe leiden dat het opnemen van de schade, het kwalif,rceren van de schade in bouwkundige termelr, het kwantificeren van schade (scheurwijdtes, ouderdom...
report 1998
document
TNO Bouw (author), Kool, H.D.M. (author), van Straalen, IJ.J. (author), 't Hart, H. (author), Oldengarm, J. (author)
report 1998
document
TNO Bouw (author), van den Brand, G.J.W. (author), Nijland, J.R.P. (author)
report 1998
document
TNO Bouw (author), Versluis, R. (author), van Dijk, H.A.L. (author)
report 1998
document
TNO Bouw (author), Siemes, T. (author), Polder, R. (author), de Vries, H. (author)
To design concrete structures for durability, all relevant performances that the structure has to fulfill and that can be influenced by degradations have to be defined. The probability that a given performance must be delivered within a design service life should also be considered. One of the consequences of the required reliability in the...
article 1998
Searched for: author%3A%22TNO+Bouw+%22
(2,641 - 2,660 of 2,786)

Pages