Searched for: author%3A%22TNO+Arbeid+%22
(641 - 660 of 675)

Pages

document
TNO Arbeid (author), van der Drift, D. (author)
book 1998
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R. (author), Marcelissen, F.H.G. (author)
In het kader van de doelsubsidie heeft NIA TNO voor het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) een onderzoek naar hoe er in de praktijk wordt omgegaan met een meningsverschil over de arbeidsgeschiktheid van een werknemer. In het bijzonder is hierbij gekeken naar het gebruik van en de ervaringen met de regeling bij de...
report 1998
document
TNO Arbeid (author), de Groot, B. (author), Nossent, S. (author), Braam, A. (author)
This consolidated report is the result of phase 1 of the Leonardo da Vinci Pilot Project 'Improving Training in Health and Safety at Work in the European Meat Industry' (TOSH-MEAT'). The aim of this report is to provide an overview of the 'State of the art' and of OSH-training needs as reported by the 10 participating countries. This information...
report 1998
document
TNO Arbeid (author)
Deze jubileumuitgave van het tiende arbeidsomstandighedencongres 1998 bevat de door de verschillende sprekers ingezonden informatie. Een breed scala van onderwerpen komt aan de orde: werken in de 21e eeuw: uitdaging voor het bedrijfsleven; flexibiliteit van de arbeid; informatietechnologie en de human factor; werk en inkomen: van vangnet naar...
book 1998
document
TNO Arbeid (author), Dhondt, S. (author)
Workflowmanagement (WfM) wordt meer en meer ingehaald als het nieuwe Informatie & Communicatie Technologisch (ICT)-instrument waarmee gegevensverwerkende organisaties (GVO's) hun processen onder controle kunnen brengen en waarmee ze een grotere efficiency kunnen halen. Met WfM is dan eindelijk een instrument gevonden waarmee het administratieve...
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author)
Deze jubileumuitgave van het tiende arbeidsomstandighedencongres 1998 bevat de door de verschillende sprekers ingezonden informatie. Een breed scala van onderwerpen komt aan de orde. Het feit dat we aan het 10e Arbeidsomstandighedencongres toe zijn zou de indruk kunnen wekken dat we het onderhand wel allemaal geregeld zullen hebben in arboland....
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Grundemann, R.W.M. (author)
De zorgsector was van origine een sector met relatief jong personeel. Onder invloed van demografische en emancipatorische factoren is dat echter steeds minder het geval. In de zorgsector werken relatief veel vrouwen. 90% van de werknemers in de sector is vrouw. Tot de jaren negentig gold dat vrouwen vaak hun loopbaan onderbraken om kinderen te...
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Buijs, P.C. (author)
In de jaren negentig heeft de bedrijfsgezondheidszorg/Arbozorg met heel wat veranderingen te maken gehad, vooral wat betreft de wetgeving op sociale zekerheidsterrein. Het startschot daartoe werd gegeven door de toenmalige premier Lubbers, in reactie op de hoogte van het ziekteverzuim en het aantal WAO'ers. Met zijn one-liner 'Nederland is ziek!...
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Verkleij, H. (author)
Deze bijdrage wil een globale schets geven van de tendensen in de sociale zekerheidswetgeving van de laatste jaren. Het bevat niet zozeer nieuwe aandachtspunten, maar wil vooral de samenhang tussen allerlei wettelijke maatregelen aangeven.
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Vink, P. (author)
In dit artikel wordt eerst een blik geworpen in de toekomst van enkele branches. Daarna wordt aangegeven hoe arbeid verandert.
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Simons, J.G. (author)
bookPart 1998
document
NIA TNO TNO Arbeid (author), Andriessen, S. (author), Marcelissen, F.H.G. (author), Hazelzet, A.M. (author)
De verantwoordelijkheid voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers zowel op gebied van financiën als van sociaal-medische begeleiding is steeds meer van overheid en sociale verzekeringsorganen naar de werkgever verschoven. De sociale partners worden geacht zaken als voorlichting, instrumentontwikkeling en ondersteuning voor hun rekening...
report 1998
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E. (author), Andriessen, S. (author), Ziekemeyer, M. (author)
Kleine en middelgrote bedrijven zijn vanwege de vermeende risico's van uitval en de kosten die dit met zich meebrengt nauwelijks bereid om werknemers met een arbeidshandicap in dienst te nemen. De subsidies die deze bedrijven zouden kunnen innen lijken de meeste niet te verleiden tot het vaker aannemen van personen met een arbeidshandicap. Het...
report 1997
document
TNO Arbeid (author), Commissaris, D.A.C.M. (author)
The issues addressed in this thesis concern the control of equilibrium in a bimanual, wholebody lifting task. This task comprises the forward bending of the trunk and the lowering of the whole body to grasp an object with two hands, followed by the lifting of the object to waist or chest level. After a general introduction in chapter 1 a...
doctoral thesis 1997
document
TNO Arbeid (author), Jonkers, R. (author), de Weerdt, I. (author), Nijman, F. (author)
Op verzoek van de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) hebben het NIA'TNO en ResCon een programma ontwikkeld, dat gericht is op bescherming van buitenwerkers tegen teveel UV-straling door de zon. Dat programma zou niet op zichzelf staan, maar zoveel mogelijk geïntegreerd in het arbobeleid van het bedrijf of de instelling waar het zou worden...
book 1997
document
NIA TNO TNO Arbeid TNO Preventie en Gezondheid (author), van Duivenbooden, J.C. (author), van der Molen, H.F. (author), Broersen, J.P.J. (author), Rovekamp, A.J.M. (author)
bookPart 1997
document
NIA TNO TNO Arbeid (author), van der Molen, A.F. (author), Delleman, N.J. (author)
bookPart 1997
document
NIA TNO TNO Arbeid (author), Koningsveld, E.A.P (author), van der Molen, H.F. (author)
bookPart 1997
document
NIA TNO TNO Arbeid (author), Hoogendoorn, W.E. (author), Bongers, P.M. (author)
bookPart 1997
document
TNO Arbeid (author), van Drongelen, J. (author), Vos, P.H. (author)
report 1996
Searched for: author%3A%22TNO+Arbeid+%22
(641 - 660 of 675)

Pages