Searched for: author%3A%22TNO+Arbeid+%22
(621 - 640 of 675)

Pages

document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author)
Het doel van deze studie is na te gaan welke activiteiten van de nulde lijn (bedrijven en instellingen), de eerste lijn (arbodiensten en hun branche- of werkgeversorganisaties, Uitvoeringsinstanties (UVI's) en verzekeraars) en van de tweede lijn (onderzoeks- en registratie-instellingen) gewenst zijn om de monitoring van ziekteverzuimgegevens van...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Moonen, C.L.M. (author), Michel, F.P. (author)
Het kosten- en bateninstrument arbodienstverlening is één van de projecten uit het programma kwaliteitsbevordering arbodiensten. Doel van dit project is dat relatiebeheerders/arbo-adviseurs in gesprekken met hun (potentiële) opdrachtgevers de meerwaarde van arbodienstverlening kunnen aantonen. Het te bereiken eindresultaat betreft een basistekst...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I. (author), Kornitzer, M. (author), de Smet, P. (author), Koyuncu, R. (author), de Backer, G. (author), Pelfrene, E. (author), Romon, M. (author), Boulenguez, C. (author), Ferrario, M. (author), Origgi, G. (author), Sans, S. (author), Perez, I. (author), Wilhelmsen, L. (author), Rosengren, A. (author), Isacsson, S.O. (author), Östergren, P.O. (author)
Background: The motives, objectives and design of a multicentre prospective study on job stress, absenteeism and coronary heart disease in Europe (the JACE study) is presented in this paper. Some specific gaps in the reviewed literature are explicitly tapped into by the JACE study. Its objectives are i) to compare the distributions of the...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Geurts, S. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In this book the ways in which companies can combat stress by changing the workplace to reduce stress rather than by treating an already stressed individual are investigated. Costs and benefits of stress prevention in general are discussed, with an emphasis on approaches that involve both the individual and the place of work. Since one of the...
bookPart 1999
document
TNO Arbeid (author), Lourijsen, E. (author), Houtman, I. (author), Kompier, M (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In this book the ways in which companies can combat stress by changing the workplace to reduce stress rather than by treating an already stressed individual are investigated. Costs and benefits of stress prevention in general are discussed, with an emphasis on approaches that involve both the individual and the place of work. Since one of the...
bookPart 1999
document
TNO Arbeid (author), Vaas, S. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), van den Berg, S.A. (author), Peeters, M.M.H. (author)
Dit boek - uitgevoerd ten behoeve van en op instignatie van de Branche-organisatie voor Onafhankelijke Arbodiensten - BOA en financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van SZW - heeft als doel Arbeids- en Organisatiedeskundigen en Bedrijfsartsen bij arbodiensten te ondersteunen bij en beter te equiperen voor het plegen van interventies bij...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Bongers, P.M. (author), Miedema, M. (author), Douwes, M. (author), Hoogendoorn, L. (author), Ariens, G. (author)
Dit onderzoek wordt uitgevoerd als deelstudie in het kader van grootschalig longitudinaal onderzoek dat in eerste instantie is opgezet om het inzicht te verbeteren in de werkgerelateerde en niet werkgerelateerde risicofactoren van klachten aan het bewegingsapparaat. In het kader van dit onderzoek zijn echter ook gegevens verzameld over...
report 1999
document
Houtman, I. (author), Smulders, P. (author), Vaas, F. (author), TNO Arbeid (author)
De werkdruk zou in Nederland hoger zijn dan in andere landen van de Europese Unie (EU). Er is momenteel heel veel aandacht voor. Werkdruk-deskundige Irene Houtman deed onderzoek: Is de werkdruk in Nederland nu werkelijk zo'n probleem, of is het gezeur en is de aandacht ervoor overdreven? Wat zit er achter die hoge werkdruk en hoe kijken anderen,...
article 1998
document
TNO Arbeid (author), Karasek, R. (author), Brisson, C. (author), Kawakami, N (author), Houtman, I. (author), Bongers, P. (author), Amick, B (author)
This article consists of three parts. Part 1 discusses the Job Content Questionnaire (JCQ), designed to measure scales assessing psychological demands, decision latitude, social support, physical demands, and job insecurity. Part 2 reports the cross-national validity, for men and women, of the JCQ scales in six broadly representative populations...
article 1998
document
TNO Arbeid (author), Houtma, I.L.D. (author), Vaas, F. (author)
In dit artikel wordt aan de hand van gegevens uit recente onderzoeken nagegaan in welke mate werkdruk als probleem wordt onderkend, wat de omvang van dit probleem is en wat er aan gedaan wordt. In Nederland is sinds 1977 een stijging waar te nemen van het percentage werknemers dat zegt in 'hoog tempo' te moeten werken. Nederland is binnen Europa...
article 1998
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
Deze arbocheck is een instrument voor de risico-inventarisatie en -evaluatie van werkzaamheden binnen rooms-katholieke woon-, leef- en werkgemeenschappen. Hieronder worden verstaan de kloosters van religieuze instellingen en de parochies van de Nederlandse bisdommen. De Arbocheck bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst is dat de...
book 1998
document
TNO Arbeid (author), Blatter, B.M. (author), Houtman, I.L.D. (author), van Dormolen, M. (author), Graffelman, A.W. (author), Opmeer, C.H.J.M. (author), Nagelkerken, L. (author)
In het kader van een multidisciplinair onderzoek naar immunologische parameters, leefstijlfactoren en arbeidsgebonden factoren is een verkennend onderzoek opgezet naar de arbeidssituatie van personen met het chronische-vermoeidheidsyndroom (CVS). De onderzoekspopulatie bestond uit 54 CVS-patiënten en 54 controlepersonen die via...
article 1998
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
Deze Arbocheck is bedoeld als risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor kleinere bedrijven met minder dan 15 werknemers. Onveilige en ongezonde werksituaties die in de puinrecycling een belangrijke rol spelen zijn: klimaatomstandigheden, stof, lawaai en lichamelijke belasting. Met de arbocheck kan worden nagegaan welke gevaren er voor de...
book 1998
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
De Arbocheck kan gezien worden als een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), die de belangrijkste knelpunten inventariseert. De belangrijkste knelpunten in de tuincentra zijn: lichamelijke belasting: het tillen van zware goederen en het op een verkeerde manier tillen; verkeerde inrichting van werkplekken zoals bij de kassa, te lange tafels...
report 1998
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
Deze Arbocheck is bedoeld als risico-inventarisatie en -evaluatie speciaal voor de kleinere en middelgrote uitvaartondernemingen (minder dan 15 reguliere medewerkers, uitgezonderd tijdelijke krachten) die zijn aangesloten bij de Nederlandse Unie van Erkende Uitvaartondernemingen (NUVU) . De arbocheck kan ook als basis gebruikt worden door...
book 1998
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
Deze Arbocheck is bedoeld als risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor fitnesscentra met 10-15 arbeidsplaatsen. De risico-inventarisatie richt zich op alle fitness- en aerobicsactiviteiten. Onveilige en ongezonde werksituaties die in de fitnesscentra een belangrijke rol spelen zijn: lichamelijke belasting, onderbroken werkdagen met...
book 1998
document
TNO Strategie, Technologie en Beleid TNO Arbeid (author), Mossink, J.C.M. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Vaas, S. (author)
Voor dit onderzoek naar de invloed van de technologische ontwikkeling op de arbeidsparticipatie van oudere werknemers zijn elf sectorstudies uitgevoerd. Onderzocht zijn de voedingsmiddelenindustrie, de chemische industrie, de bouwnijverheid, de handel, de zakelijke dienstverlening, het onderwijs, de zorgsector (ziekenhuizen), de...
book 1998
document
TNO Arbeid (author), Bongers, P. (author), Hoogendoorn, L. (author), de Ridder, M. (author)
Onder repetitive strain injuries (RSI) worden in Nederland verschillende (werkgebonden) klachten en aandoeningen van schouder, elleboog, pols, hand en nek verstaan. Een aantal van deze aandoeningen is goed te diagnosticeren, maar voor een belangrijk deel is niet duidelijk hoe de diagnose precies kan worden gesteld, hoe de klachten tot stand...
article 1998
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), Bloemhoff, A. (author), van Putten, D.J. (author)
Naar aanleiding van de recente discussies over een mogelijke voorrangsbehandeling van werknemers, wordt in dit artikel nagegaan of er in de periode 1993-1995 sprake was van een voorrangsbehandeling van werkenden boven niet-werkenden. Daarvoor is gebruik gemaakt van de gegevens van het Gezondheidsenquête-onderzoek van het CBS, afkomstig van de...
article 1998
document
TNO Arbeid (author), Putten, D.J. (author)
Recent is in de Tweede Kamer met instemming gereageerd op het actieprogramma "Structurele Aanpak van Wachttijden in de Zorgsector: een bijdrage tot tijdigheid van adequate zorg, in het bijzonder in relatie tot patiënt en werk". De Tweede Kamer wil vijf jaar lang circa 130 miljoen gulden per jaar vrijmaken voor het uitvoeren van het programma om...
article 1998
Searched for: author%3A%22TNO+Arbeid+%22
(621 - 640 of 675)

Pages