Searched for: author%3A%22TNO+Arbeid+%22
(61 - 80 of 674)

Pages

document
TNO Arbeid (author), de Lange, J. (author), Mossink, J. (author)
report 2004
document
TNO Arbeid (author), van Genabeek, J. (author)
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Bennenbroek, F.T.C. (author), de Groot, M.C. (author), Bazuin, M.E. (author), Vinke, H. (author), Ravenboer, A. (author)
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Besseling, J.J.M. (author), van Gent, M.J. (author), Verboon, F.C. (author)
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Dijkstra, M. (author), Papp, E. (author)
report 2004
document
de Lange, A.H. (author), Taris, T.W. (author), Kompier, M.A.J. (author), Houtman, I.L.D. (author), Bongers, P.M. (author), TNO Arbeid (author)
This longitudinal study examined the causal relationships between job demands, job control and supervisor support on the one hand and mental health on the other. Whereas we assumed that work characteristics affect mental health, we also examined reversed causal relationships (mental health influences work characteristics). Further, the topic of...
article 2004
document
Nauta, A. (author), van Sloten, G. (author), TNO Arbeid (author)
Onbalans in de relatie werk-persoon vormt het centrale thema van dit onderzoek. Aangetoond wordt dat bij probleemoplossend gedrag van zowel medewerker als leidinggevende lagere verzuimcijfers voorkomen dan bij vermijdend of aanpassend gedrag. Dit gedrag wordt niet alleen bepaald door de persoonlijkheid van de betrokkenen, maar ondernemingen...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Beckers, I. (author), Besseling, J. (author), Smits, A. (author)
Om aan de behoefte van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan cijfers over de arbeidssituatie van arbeidsgehandicapten te voldoen, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek sinds april 2000 vragen in de Enquête Beroepsbevolking opgenomen om deze situatie te monitoren. In dit document wordt een kwantitatief beeld geschertst...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Smulders, P.G.W. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
De laatste twee maanden van 2003 heeft TNO Arbeid de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003 uitgevoerd, een unieke enquête waaraan een representatieve steekproef van ruim 10.000 Nederlandse werknemers deelnam. Op basis daarvan is er nu een beeld van hoe het in Nederland is gesteld met zaken als autonomie in het werk, werkdruk, fysieke en...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Smitskam, C.J. (author)
In dit boek is een systematisch overzicht te vinden van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten. De nadruk ligt op (wettelijke) regelingen en instrumenten die arbeidsparticipatie bevorderen. Naast subsidies en aftrek voor werkgevers en werknemers worden de verplichtingen, boetes en andere sancties behandeld. Doel van...
report 2004
document
TNO Arbeid (author)
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author)
This paper about European situation and perspectives on corporate social responsibility and safety and health at work was presented at Jornada Tecnica: Conditiones de Trabajo y Responsabilidad Social. This congress was organised by the Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INHST) & Forum Barcelona 2004, held 5 May 2004 in...
public lecture 2004
document
TNO Arbeid (author)
Deze gids is vervaardigd als een pilot in het kader van de nota Strategie Omgaan met Stoffen (SOMS) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gids bevat belangrijke aanbevelingen voor iedereen die betrokken is bij het verantwoord omgaan met stoffen in ziekenhuizen.
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Zwinkels, W. (author), van Genabeek, J. (author), Fermin, B. (author), de Vos, E. (author)
In het najaar van 2004 is een verkenning verricht naar de mogelijkheden voor misbruik van reïntegratiegelden. Doel van deze verkenning was het in kaart brengen van risico's van binnen de reïntegratiesector. Het gaat hier om een intern werkdocument dat gebruikt wordt door het SIOD om opsporingsonderzoeken voor te bereiden. De verkenning...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Sanders, J. (author), Ybema, J.F. (author)
Een belangrijke prioriteit van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ligt op het vlak van het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de burger. Het Ministerie richt zich daarbij op vier doelen op het gebied van arbeid en gezondheid: 1. bevorderen van een preventieve aanpak (primaire preventie ter voorkoming van...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Eind 2003 voerde TNO Arbeid een representatieve enquête uit onder 10.000 werknemers: de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO gevraagd secundaire analyses uit te voeren op de NEA, voor wat betreft het onderwerp ‘ongewenste omgangsvormen' (intimidatie en geweld) op het werk....
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Kuijt-Evers, L.F.M. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Bosch, T. (author), Eikhout, S.M. (author)
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Vinke, H. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Fermin, B.M.F. (author), van Genabeek, J. (author), Minderhoud, K. (author), Verboon, F. (author)
In opdracht van Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) heeft TNO Arbeid onderzoek gedaan naar evaluatieonderzoek naar de aanbesteding van reïntegratiecontracten 2003. Hierin staan ervaren knelpunten en mogelijke verbeterpunten voor de komende aanbesteding van reïntegratietrajecten centraal. Zij zijn vanuit twee gezichtspunten geëvalueerd:...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), van Genabeek, J. (author), de Vos, E. (author), Zwinkels, W. (author)
Op 1 januari 2004 is de Wet Werk & Bijstand (WWB) ingevoerd. Daarin zijn gemeenten verantwoordelijk voor de arbeidsinschakeling van bijstandsgerechtigden (naar schatting 400.000 personen), niet-uitkeringsgerechtigden (naar schatting 205.000 personen) en rechthebbenden van een ANW-uitkering. Op basis van de WWB beschikken gemeenten in 2004 over...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Het arbodienstenpanel is in 1997 opgezet om via periodieke peilingen te volgen hoe het beleid met betrekking tot de reïntegratie van arbeidsgehandicapten in de praktijk van de arbodiensten werkt. Dit is het verslag van de vijfde peiling, gehouden tussen januari 2004 en juli 2004. Aan de peiling hebben 86 diensten of vestigingen van diensten...
report 2004
Searched for: author%3A%22TNO+Arbeid+%22
(61 - 80 of 674)

Pages