Searched for: author%3A%22TNO+Arbeid+%22
(541 - 560 of 710)

Pages

document
Lourijsen, E.C.M.P. (author), de Kleijn, B.A.M. (author), Dhondt, S. (author), TNO Arbeid (author)
Nederland scoort zeer hoog in Europa als het gaat om werkdruk. Maar wanneer is er eigenlijk sprake van werkdruk? Onderzoek en advies op dit terrein zijn gebaat bij een helder begrippenkader en een systematische aanpak. Dit artikel geeft een visie op organisatiegerelateerde werkdruk en een aanpak, c.q. een stappenplan, om werkdruk in bedrijven te...
bookPart 1999
document
Tuinzaad, G.H. (author), TNO Arbeid (author)
Verkorting van de doorlooptijd, verlaging van de (interne faal)kosten en verhoging van de kwaliteit zijn de belangrijkste winstpunten van een beheersbaar assemblageproces. Hiertoe heeft TNO Industrie onder meet het Montage Afloop Schema (MAS) en de ASSemblagegerichte PROductstructurering (ASSPRO-checklist) ontwikkeld. Deze instrumenten worden al...
article 1999
document
Buijs, P. (author), van Amstel, R. (author), van Dijk, F. (author), TNO Arbeid (author)
Objectives - To investigate cooperation between occupational physicians (OPs) and general practitioners (GPs). Methods - Literature review; structured interviews; questionnaires sent to randomised samples of OPs (n = 232) and GPs (n = 243). Results - Actual cooperation is poor. However, more than 80% of both groups responded that they want to...
article 1999
document
van Putten, D.J. (author), TNO Arbeid (author)
report 1999
document
Miedema, M.C. (author), Delleman, N.J. (author), van der Grinten, M.P. (author), Heus, R. (author), Punte, P.A.J. (author), van Rhijn, J.W. (author), Urlings, I.J.M. (author), Wortel, E. (author), TNO Arbeid (author)
report 1999
document
den Butter, F.A.G. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Masurel, E. (author), Mossink, J. (author), TNO Arbeid (author)
In de leer van het producentengedrag wordt nauwelijks rekening gehouden met het feit dat machines kapot kunnen gaan en dat zowel de productie-uitval die daardoor ontstaat als de reparatiekosten onderdeel van de productprijs dienen uit te maken. Vanuit kostenoogpunt is de uitval van de productiefactor arbeid in het productieproces nog veel...
article 1999
document
Heus, R. (author), van Rhijn, J.W. (author), Wortel, E. (author), TNO Arbeid (author)
report 1999
document
Backbier, E. (author), Braam, E. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Hoffius, R. (author), Simons, J. (author), TNO Arbeid (author)
Dit technisch rapport is geschreven als verantwoording van een onderzoek naar het (ziekte)verzuim van het personeel in het primair en voortgezet onderwijs voor het kalenderjaar 1997. De resultaten van dat onderzoek staan beschreven in de rapportage 'Ziekteverzuim Primair en Voortgezet Onderwijs 1997'. In dit rapport wordt beschreven welke...
book 1999
document
Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Stiggelbout, M. (author), TNO Preventie en Gezondheid TNO Arbeid (author)
Het wordt steeds duidelijker dat voldoende bewegen belangrijk is voor een goede gezondheid. Op initiatief van TNO en met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is besloten de resultaten van activiteiten als 'Nederland in Beweging!' en 'Jeugd in Beweging!' periodiek te rapporteren in 'Trendrapporten bewegen en gezondheid'....
book 1999
document
Klein Hesselink, D.J. (author), van Vuuren, T. (author), TNO Arbeid (author)
Since the 1970s the flexible workforce in the Netherlands has been an important factor of labour force growth. The question raised in this article is whether job flexibility gives rise to feelings of job security. It appears that flexiworkers experience more job insecurity than workers with permanent contracts. For this reason most workers...
article 1999
document
Riese, H. (author), Hoedemaeker, M. (author), Brouwer, W.H. (author), Mulder, L.J.M. (author), Cremer, R. (author), Veldman, J.B.P. (author), TNO Arbeid (author)
In patients with very severe closed head injury (CHI), returning to work is often problematic. The present study focuses on a persistent complaint of these patients, viz. mental fatigue. To study this, the effect of sustained workload is assessed in a continuous dynamic divided attention task. Three types of measures are employed: performance...
article 1999
document
Ziekemeyer, M. (author), van Veldhuisen, A. (author), Smit, A. (author), Simons, J. (author), TNO Arbeid (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de inzetbaarheid van medewerkers van alle leeftijden in de zorgsector. Het onderzoek heeft zich gericht op de huidige inzetbaarheid van oudere medewerkers, op de mogelijkheden deze inzetbaarheid te behouden en te vergroten en op het draagvlak voor beleidsopties. In totaal zijn 16...
book 1999
document
Miedema, M.C. (author), Urlings, I. (author), Delleman, N.J. (author), TNO Arbeid (author)
report 1999
document
van der Grinten, M.P. (author), Miedema, M.C. (author), Punte, P.A.J. (author), Wortel, E. (author), TNO Arbeid (author)
report 1999
document
Sulmann, G. (author), Overduin, E. (author), TNO Arbeid (author)
book 1999
document
TNO Arbeid (author)
Deze profielmodulen zijn door TNO Arbeid ontwikkeld naar aanleiding van het CSG-besluit waarbij de registratie in de hoofdstroom Arbeid en Gezondheid met het deskundigheidsprofiel bedrijfsarts mogelijk werd. De in dit werkboek beschreven profielmodulen zijn gericht op dit deskundigheidsprofiel. De volgende vijf modulen komen aan de orde:...
book 1999
document
Urlings, I. (author), van Rhijn, J.W. (author), Delleman, N. (author), TNO Arbeid (author)
report 1999
document
Wevers, C.W.J. (author), de Vos, E.L. (author), TNO Arbeid (author)
Ingegaan wordt op de ontwikkelingen die verband houden met reïntegratie-regelingen en de mensen die daarvan gebruik (kunnen) maken, met de Wet REA en in mindere mate met de Wet Pemba. Als het gaat om reïntegratie is de materie zeer complex. Hier wordt dan ook slechts aandacht besteed aan enkele nieuwe bevindingen en ontwikkelingen. Kern van dit...
article 1999
document
Smitskam, C.J. (author), de Vos, E.L. (author), TNO Arbeid (author)
Om medewerkers van bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij de reactivering van arbeidsgehandicapten te informeren over nieuwe (wettelijke) regelingen op dit terrein, wordt ingegaan op de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA) en overige wettelijke regelingen die met de Wet REA zijn geïntroduceerd, zoals loondispensatie,...
article 1999
document
Cremer, R. (author), Mossink, J. (author), Ziekemeyer, M.A. (author), TNO Arbeid (author)
Op 23 november 1999 vond een conferentie plaats met als onderwerp Levensfasebewust ofwel levensfasegericht personeelsbeleid uit de sector Rijk. Medewerkers zijn langer inzetbaar als ze gezond, vitaal en naar tevredenheid werken onder optimale arbeidsomstandigheden. Daarom is het van belang om een variabel personeelsbeleid te voeren, waarbij het...
book 1999
Searched for: author%3A%22TNO+Arbeid+%22
(541 - 560 of 710)

Pages