Searched for: author%3A%22TNO+Arbeid+%22
(21 - 40 of 674)

Pages

document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, S. (author), Blatter, B. (author), de Kraker, H. (author)
Uit TNO's "Arbeidssituatie survey" bleek dat in 2002 alleen in Nederland al bijna twee miljoen mensen met RSI-klachten rondlopen. In 2004 waren het er vrijwel evenveel. Dit artikel identificeert welke beroepsgroepen vooral getroffen worden, wat er tegen gedaan wordt en vergelijkt de Nederlandse cijfers met andere EU-landen. Vakmedia
article 2006
document
TNO Arbeid (author), Zwinkels, W. (author), Brouwer, P. (author), Braat, A. (author)
Dit TNO-rapport is het verslag van een verkennend onderzoek naar de vraag of er verschillen in effecten tussen publieke en private uitvoering van de WGA te verwachten zijn in met name de lengte van de privaat verzekerde periode van de WGA. De vraag is vanuit drie invalshoeken onderzocht: gekeken is naar de effecten van verlenging van de...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven TNO Arbeid (author), Jehn, K.A. (author), Rupert, J. (author), Nauta, A. (author)
Purpose - This paper seeks to link conflict and mediation theory to practice using an asymmetry framework. Past conflict research often assumes that conflict parties perceive the same amount of conflict, neglecting that members may have different perceptions. Design/methodology/approach - This study conducted surveys and interviews with 30...
article 2006
document
Buunk, B.P. (author), Zurriaga, R. (author), Peíró, J.M. (author), Nauta, A. (author), Gosalvez, I. (author), TNO Arbeid (author)
This study examined the frequency of social comparisons in a work setting, and the feelings that these comparisons evoked. These processes were related to individual differences in social comparison orientation, and to the perception of a cooperative social climate at work. The participants were 216 physicians from various health centers in the...
article 2005
document
Hoozemans, M.J.M. (author), Visser, B. (author), Huysmans, M.A. (author), Speklé, E.M. (author), van Dieën, J.H. (author), TNO Arbeid (author)
This paper presents an overview of theories concerning the development of RSI (repetitive strain injury), related to muscle disorders. Movement is a noisy process. The level of noise is affected by factors such as fatigue and psychosocial stress. In order for precision movements to be made in such situations, an increased level of muscle...
article 2005
document
TNO Arbeid (author), Kwantes, J.H. (author)
book 2005
document
TNO Arbeid (author), Kwantes, J.H. (author)
book 2005
document
TNO Arbeid (author), Franck, E. (author), van Schie, J. (author)
report 2005
document
Korver, T. (author), Stark, K. (author), de Bruin, M. (author), TNO Arbeid (author)
De functie Penitentiair Inrichtingen Werker (Piw-er) wordt gezien als een fuikfunctie er is daarom onderzocht hoe de doorstroom vanuit de functie verbeterd kan worden. Gebruik makend van reeds eerder, onder meer door TNO Arbeid, verricht onderzoek naar de Piw-functie zijn in 3 instellingen een aantal groepsgesprekken met Piw-ers en...
report 2004
document
Brenninkmeijer, V. (author), Cremer, R. (author), Blonk, R.W. (author), TNO Arbeid (author)
Vaak wordt aangenomen dat cliëntensatisfactie een indicatie is voor de effectiviteit van een reïntegratietraject. Maar is dat terecht? De hier beschreven relatie geeft meer inzicht in de relatie tussen de tevredenheid van cliënten over reïntegratietrajecten en het plaatsingsresultaat. Ook is onderzocht in hoeverre cliëntsatisfactie samenhangt...
article 2004
document
Kuijt-Evers, L.F.M. (author), Groenesteijn, L. (author), de Looze, M.P. (author), Vink, P. (author), TNO Arbeid (author)
To design comfortable hand tools, knowledge about comfort/discomfort in using hand tools is required. We investigated which factors determine comfort/discomfort in using hand tools according to users. Therefore, descriptors of comfort/discomfort in using hand tools were collected from literature and interviews. After that, the relatedness of a...
article 2004
document
Reinders, J.E.A. (author), Gort, J. (author), Kamperveen, J.P. (author), Zwanikken, S.L.J. (author), TNO Arbeid (author)
In this study a safety assessment technique is described, in which the contributions of a number of technical and organisational aspects of safety can be compared and quantified. Results can be used for input in recommendations regarding investment decisions, and for development of safety performance indicators that could be used by management...
conference paper 2004
document
Lindblad Berkhout, A. (author), Hendriksson-Larsén, K. (author), Bongers, P. (author), TNO Arbeid (author)
The objective of this study was to assess the effect of using a laptopstation and a laptop PC and how this difference in work set-up affected the mechanical load on the neck (C7-Th1 segment), the subjective evaluation of strain on the neck and productivity. Ten healthy male students at Umeå University, Sweden with an average of 10 years of PC...
article 2004
document
Jans, M.P. (author), de Kraker, H. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Arbeid (author)
In Nederland komt overgewicht steeds meer voor. Het thema van de Nationale Gezondheidstest 2003 was daarom gericht op overgewicht en energiebalans. De Nationale Gezondheidstest wordt jaarlijks door TNO en Stichting Pur Sang uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Hartstichting en met subsidie van het ministerie van VWS. Via een massamediale...
report 2004
document
Beckers, D.G.J. (author), van der Linden, D. (author), Smulders, P.G.W. (author), Kompier, M.A.J. (author), van Veldhoven, M.J.P.M. (author), van Yperen, N.W. (author), TNO Arbeid (author)
Objectives: We sought to better understand the relationship between overtime and mental fatigue by taking into account work motivation and the quality of overtime work and studying theoretically derived subgroups. Methods: We conducted a survey-study among a representative sample of the Dutch full-time workforce (n = 1807). The prevalence of...
article 2004
document
Steenbeek, R. (author), Kalshoven, K. (author), van Vuuren, T. (author), TNO Arbeid (author)
Presentatie
public lecture 2004
document
Achterhuis, H. (author), Korver, T. (author), Witteveen, A. (author), TNO Arbeid (author)
In deze publicatie staat de relatie tussen tijd en arbeid centraal. In hun verschillende bijdragen richten de auteurs zich op het hierdoor opgeroepen spanningsveld: werk- en leefritmes die op elkaar afgestemd moeten worden, de maatschappelijke context hiervan en de sociaal-psychologische en economische effecten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van...
book 2004
document
Piek, P. (author), Reijenga, F. (author), TNO Arbeid (author)
Human Resources Management (HRM) krijgt steeds meer te maken met het verhogen van de inzetbaarheid van werknemers met arbeidshandicaps of andere gezondheidsproblemen. De arbeidspopulatie is aan het vergrijzen en ouderen hebben nu eenmaal een grotere kans op gezondheidsproblemen. Daarnaast zal het nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelsel alleen een...
book 2004
document
Arentsen, D. (author), Dill, H.M.C.C.F. (author), Gallis, H.R. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), TNO Arbeid (author)
report 2004
document
Dekkers, J.C. (author), Geenen, R. (author), Godaert, G.L.R. (author), Bijlsma, J.W.J. (author), van Doornen, L.J.P. (author), TNO Arbeid (author)
Objective. To investigate sympathetic (SNS) and parasympathetic (PNS) nervous system activity in patients with recently diagnosed rheumatoid arthritis (RA), and to analyze the association between activity of these systems and disease activity, and complaints that frequently occur in RA, viz., pain, fatigue, negative mood, and stiffness. Methods....
article 2004
Searched for: author%3A%22TNO+Arbeid+%22
(21 - 40 of 674)

Pages