Searched for: author%3A%22TNO+Arbeid+%22
(1 - 20 of 674)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Vilsteren, M.V. (author), Boot, C.R.L. (author), Steenbeek, R. (author), Schaardenburg, D.V. (author), Voskuyl, A.E. (author), Anema, J.R. (author)
Background: Workers with rheumatoid arthritis (RA) often experience restrictions in functioning at work and participation in employment. Strategies to maintain work productivity exist, but these interventions do not involve the actual workplace. Therefore the aim of this study is to investigate the (cost)effectiveness of an intervention program...
article 2012
document
de Vos, E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author), Ooms, D.L. (author), Naafs, J. (author), van Schadewijk, M.G. (author), TNO Arbeid (author)
In aansluiting hierop is door de raad van de gemeente Moerdijk verzocht om dit onderwerp op te nemen in het jaarplan 2009. Dat verzoek is ook gedaan vanuit de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout en Rucphen, zodat de Rekenkamer besloten heeft om dit onderwerp gelijktijdig in deze vier gemeenten in onderzoek te nemen.
report 2010
document
de Vos, E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author), Ooms, D.L. (author), Naafs, J. (author), van Schadewijk, M.G. (author), TNO Arbeid (author)
In aansluiting hierop is door de raad van de gemeente Geertruidenberg verzocht om dit onderwerp op te nemen in het jaarplan 2009. Dat verzoek is ook gedaan vanuit de gemeenten Rucphen, Moerdijk en Oosterhout, zodat de Rekenkamer besloten heeft om dit onderwerp gelijktijdig in deze vier gemeenten in onderzoek te nemen.
report 2010
document
de Vos, E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author), Ooms, D.L. (author), Naafs, J. (author), van Schadewijk, M.G. (author), TNO Arbeid (author)
In aansluiting hierop is door de raad van de gemeente Oosterhout verzocht om dit onderwerp op te nemen in het jaarplan 2009. Dat verzoek is ook gedaan vanuit de gemeenten Rucphen, Moerdijk en Geertruidenberg, zodat de Rekenkamer besloten heeft om dit onderwerp gelijktijdig in deze vier gemeenten in onderzoek te nemen.
report 2010
document
de Vos, E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author), Ooms, D.L. (author), Naafs, J. (author), van Schadewijk, M.G. (author), TNO Arbeid (author)
Na de vaststelling van het onderzoeksprogramma heeft de Rekenkamer aan de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om het onderzoeksprogramma te bespreken. De raad krijgt daarmee de ruimte om aan te geven aan welke informatie met betrekking tot de voor die gemeente opgenomen onderwerpen specifiek behoefte is. In een gesprek met een...
report 2009
document
TNO Arbeid (author), van Rosmalen, D.M.K. (author), Groenesteijn, L. (author), Boess, S. (author), Vink, P. (author)
This paper reports on a design and evaluation of a chair in which users can sit comfortably while watching a television screen. The design of this chair is based on requirements that were gathered from three studies with endusers in which their needs and wishes for this chair are explored. These three types of research study show that the chair...
article 2009
document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
Objective: This discussion paper presents the debate on the theoretical and practical claim that a simultaneous improvement in the quality of working life and organizational performance can be achieved by workplace development. Results: A correlation of 0.50 was found between the quality of working life and organizational performance. All...
article 2009
document
TNO Arbeid (author), de Boer, W.E.L. (author), van Deynen, R.L.M. (author), Hofstee, W.K.B. (author), Kroneman, H. (author), Mulders, H.P.G. (author), Nijhuis, F.J.N. (author), Willems, J.H.B.M. (author)
De projectgroep Innovatie van Sociaal-Medische Beoordeling van Arbeidsvermogen (SMBA) beveelt haar eindverslag graag in de aandacht aan van iedere betrokkene bij dit onderwerp: De onderzoekers, gedurende het project de primaire gesprekspartners van de projectgroep, die aan geleverde ontwerpen voor innovatie verder gestalte zullen moeten geven,...
report 2009
document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
report 2009
document
TNO Arbeid (author), van Scheppingen, A.R. (author), Zwetsloot, G. (author), Dijkman, A. (author), ten Have, C.J.M. (author)
De demografische ontwikkelingen, globalisering, intensivering van arbeid en toenemende welvaartsziekten dwingen bedrijven aandacht te besteden aan het vitaliseren van hun personeelsbestand. Daarvoor zijn individuele en collectieve interventies relevant. Gezondheidsmanagement zal daardoor in 2020 hoger op de agenda van bedrijven en overheid staan...
report 2008
document
TNO Arbeid (author), Fermin, B. (author), Piek, P. (author), van Ginkel, W. (author)
Kort na de invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in 2006, zijn onder werkgevers hun eerste ervaringen met de wet geinventariseerd. Veel praktijkervaring kon daar nog niet bij zijn. Het doel van deze 2e inventarisatie is daarom na te gaan hoe werkgevers het werken naar vermogen in de praktijk vormgeven. Er zijn vooral...
report 2008
document
TNO Arbeid (author), Kwantes, J.H. (author), de Jong, T. (author), Meeuwsen, J.M. (author), ten Have, K. (author)
Vanaf 1994 zijn Nederlandse ondernemingen met personeel verplicht een RI&E uit te voeren. De RI&E dient gebruikt te worden voor de inrichting van een beleid om de arbeidsomstandigheden binnen de onderneming te verbeteren en om daarmee tevens gesignaleerde risico's te voorkomen, te elimineren of te beheersen. Hoewel veel bedrijven in Nederland...
report 2008
document
TNO Arbeid (author), Ybema, J.F. (author), Hooftman, W. (author)
In de Arbobalans 2006 werd naast een algemeen overzicht van (ontwikkelingen in) de arbeidsomstandigheden ook een overzicht van de arbeidsomstandigheden in de verschillende beroepen gegeven. Hieruit is gebleken dat werknemers in beroepen met een hoge blootstelling aan arbeidsrisico's over het algemeen ook een hoog verzuim kennen. Het Ministerie...
report 2008
document
TNO Work and Employment TNO Arbeid (author), Taris, T.W. (author), Geurts, S.A.E. (author), Kompier, M.A.J. (author), Lagerveld, S. (author), Blonk, R.W.B. (author)
As a result of the increased number of dual-earner families and the widespread availability of information and communication technology, the boundaries between work and non-work have become blurred. Today, work is no longer necessarily spatially, temporally, and socially distinct from home. As a consequence, the amount of research into the work...
bookPart 2008
document
Bongers, P.M. (author), TNO Arbeid (author)
High quality studies that evaluate cost‐effective interventions in neck and upper extremity musculoskeletal conditions are needed.
article 2007
document
TNO Arbeid (author), Smulders, P. (author), van den Bossche, S. (author), Hupkens, C. (author)
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is het grootste periodieke onderzoek naar arbeidsomstandigheden van werknemers in Nederland. TNO verzorgt de coördinatie en rapportage van het project in opdracht van het ministerie van SZW. De NEA is uitgevoerd in 2003, 2005 en 2006. In 2006 deden ruim 24.000 werknemers mee. In deze brochure...
book 2007
document
TNO Arbeid (author), van der Molen, H.F. (author), Hulshof, C.T.J. (author), Sluiter, J.K. (author), van Duivenbooden, J.C. (author), Vink, P. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author)
Eén van de kerntaken van de bedrijfarts is het verstrekken van individuele en collectieve preventief medische adviezen aan werknemers en werkgevers. Het is echter nog maar de vraag in hoeverre de adviezen werkzaam zijn en in hoeverre deze adviezen ook in de praktijk (kunnen) worden opgevolgd. Adviezen worden veelal gegeven om gedragsverandering...
article 2007
document
TNO Arbeid (author), Reinders, G. (author), in 't Veld, A. (author)
public lecture 2007
document
TNO Arbeid (author), van Putten, D.J. (author)
De Algemene Rekenkamer (AR) heeft onlangs onderzoek gedaan naar de afstemming in de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg was eerder, in 2003, tot de conclusie gekomen dat hier sprake was van een ernstig probleem. In haar onderzoek van mei 2005 tot mei 2006 richt de AR zich op twee aandoeningen:...
article 2007
document
TNO Arbeid (author), Nicot, .M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
report 2007
Searched for: author%3A%22TNO+Arbeid+%22
(1 - 20 of 674)

Pages