Searched for: author:"TNO Arbeid "
(1 - 20 of 620)

Pages

document
de Vos, E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author), Ooms, D.L. (author), Naafs, J. (author), van Schadewijk, M.G. (author), TNO Arbeid (author)
In aansluiting hierop is door de raad van de gemeente Moerdijk verzocht om dit onderwerp op te nemen in het jaarplan 2009. Dat verzoek is ook gedaan vanuit de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout en Rucphen, zodat de Rekenkamer besloten heeft om dit onderwerp gelijktijdig in deze vier gemeenten in onderzoek te nemen.
report 2010
document
de Vos, E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author), Ooms, D.L. (author), Naafs, J. (author), van Schadewijk, M.G. (author), TNO Arbeid (author)
In aansluiting hierop is door de raad van de gemeente Geertruidenberg verzocht om dit onderwerp op te nemen in het jaarplan 2009. Dat verzoek is ook gedaan vanuit de gemeenten Rucphen, Moerdijk en Oosterhout, zodat de Rekenkamer besloten heeft om dit onderwerp gelijktijdig in deze vier gemeenten in onderzoek te nemen.
report 2010
document
de Vos, E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author), Ooms, D.L. (author), Naafs, J. (author), van Schadewijk, M.G. (author), TNO Arbeid (author)
In aansluiting hierop is door de raad van de gemeente Oosterhout verzocht om dit onderwerp op te nemen in het jaarplan 2009. Dat verzoek is ook gedaan vanuit de gemeenten Rucphen, Moerdijk en Geertruidenberg, zodat de Rekenkamer besloten heeft om dit onderwerp gelijktijdig in deze vier gemeenten in onderzoek te nemen.
report 2010
document
de Vos, E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author), Ooms, D.L. (author), Naafs, J. (author), van Schadewijk, M.G. (author), TNO Arbeid (author)
Na de vaststelling van het onderzoeksprogramma heeft de Rekenkamer aan de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om het onderzoeksprogramma te bespreken. De raad krijgt daarmee de ruimte om aan te geven aan welke informatie met betrekking tot de voor die gemeente opgenomen onderwerpen specifiek behoefte is. In een gesprek met een...
report 2009
document
Pot, F.D. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), TNO Arbeid (author)
Objective: This discussion paper presents the debate on the theoretical and practical claim that a simultaneous improvement in the quality of working life and organizational performance can be achieved by workplace development. Results: A correlation of 0.50 was found between the quality of working life and organizational performance. All...
article 2009
document
de Boer, W.E.L. (author), van Deynen, R.L.M. (author), Hofstee, W.K.B. (author), Kroneman, H. (author), Mulders, H.P.G. (author), Nijhuis, F.J.N. (author), Willems, J.H.B.M. (author), TNO Arbeid (author)
De projectgroep Innovatie van Sociaal-Medische Beoordeling van Arbeidsvermogen (SMBA) beveelt haar eindverslag graag in de aandacht aan van iedere betrokkene bij dit onderwerp: De onderzoekers, gedurende het project de primaire gesprekspartners van de projectgroep, die aan geleverde ontwerpen voor innovatie verder gestalte zullen moeten geven,...
report 2009
document
Pot, F.D. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), TNO Arbeid (author)
report 2009
document
TNO Arbeid (author), van Rosmalen, D.M.K. (author), Groenesteijn, L. (author), Boess, S. (author), Vink, P. (author)
This paper reports on a design and evaluation of a chair in which users can sit comfortably while watching a television screen. The design of this chair is based on requirements that were gathered from three studies with endusers in which their needs and wishes for this chair are explored. These three types of research study show that the chair...
article 2009
document
Fermin, B. (author), Piek, P. (author), van Ginkel, W. (author), TNO Arbeid (author)
Kort na de invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in 2006, zijn onder werkgevers hun eerste ervaringen met de wet geinventariseerd. Veel praktijkervaring kon daar nog niet bij zijn. Het doel van deze 2e inventarisatie is daarom na te gaan hoe werkgevers het werken naar vermogen in de praktijk vormgeven. Er zijn vooral...
report 2008
document
Ybema, J.F. (author), Hooftman, W. (author), TNO Arbeid (author)
In de Arbobalans 2006 werd naast een algemeen overzicht van (ontwikkelingen in) de arbeidsomstandigheden ook een overzicht van de arbeidsomstandigheden in de verschillende beroepen gegeven. Hieruit is gebleken dat werknemers in beroepen met een hoge blootstelling aan arbeidsrisico's over het algemeen ook een hoog verzuim kennen. Het Ministerie...
report 2008
document
van Scheppingen, A.R. (author), Zwetsloot, G. (author), Dijkman, A. (author), ten Have, C.J.M. (author), TNO Arbeid (author)
De demografische ontwikkelingen, globalisering, intensivering van arbeid en toenemende welvaartsziekten dwingen bedrijven aandacht te besteden aan het vitaliseren van hun personeelsbestand. Daarvoor zijn individuele en collectieve interventies relevant. Gezondheidsmanagement zal daardoor in 2020 hoger op de agenda van bedrijven en overheid staan...
report 2008
document
Reinders, G. (author), in 't Veld, A. (author), TNO Arbeid (author)
public lecture 2007
document
Bongers, P.M. (author), TNO Arbeid (author)
High quality studies that evaluate cost‐effective interventions in neck and upper extremity musculoskeletal conditions are needed.
article 2007
document
Smulders, P. (author), van den Bossche, S. (author), Hupkens, C. (author), TNO Arbeid (author)
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is het grootste periodieke onderzoek naar arbeidsomstandigheden van werknemers in Nederland. TNO verzorgt de coördinatie en rapportage van het project in opdracht van het ministerie van SZW. De NEA is uitgevoerd in 2003, 2005 en 2006. In 2006 deden ruim 24.000 werknemers mee. In deze brochure...
book 2007
document
van der Molen, H.F. (author), Hulshof, C.T.J. (author), Sluiter, J.K. (author), van Duivenbooden, J.C. (author), Vink, P. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author), TNO Arbeid (author)
Eén van de kerntaken van de bedrijfarts is het verstrekken van individuele en collectieve preventief medische adviezen aan werknemers en werkgevers. Het is echter nog maar de vraag in hoeverre de adviezen werkzaam zijn en in hoeverre deze adviezen ook in de praktijk (kunnen) worden opgevolgd. Adviezen worden veelal gegeven om gedragsverandering...
article 2007
document
van Putten, D.J. (author), TNO Arbeid (author)
De Algemene Rekenkamer (AR) heeft onlangs onderzoek gedaan naar de afstemming in de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg was eerder, in 2003, tot de conclusie gekomen dat hier sprake was van een ernstig probleem. In haar onderzoek van mei 2005 tot mei 2006 richt de AR zich op twee aandoeningen:...
article 2007
document
Nicot, M. (author), Houtman, I.L.D. (author), TNO Arbeid (author)
report 2007
document
Piek, P. (author), Jettinghoff, K. (author), van den Bossche, S. (author), van Hooff, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven TNO Arbeid (author)
In opdracht van de Branche BegeleidingsCommissie Provincies (BBCP) heeft TNO de eindevaluatie voor het Arboconvenant Provincies uitgevoerd. De evaluatie bestond uit een kwantitatief deel (vragenlijstonderzoek, respons 51%) en een kwantitatief deel (interviews bij de twaalf provincies). In deze rapportage staan de resultaten van het...
report 2006
document
Zwinkels, W. (author), Brouwer, P. (author), Braat, A. (author), TNO Arbeid (author)
Dit TNO-rapport is het verslag van een verkennend onderzoek naar de vraag of er verschillen in effecten tussen publieke en private uitvoering van de WGA te verwachten zijn in met name de lengte van de privaat verzekerde periode van de WGA. De vraag is vanuit drie invalshoeken onderzocht: gekeken is naar de effecten van verlenging van de...
report 2006
document
van den Heuvel, S. (author), Blatter, B. (author), de Kraker, H. (author), TNO Arbeid (author)
Uit TNO's "Arbeidssituatie survey" bleek dat in 2002 alleen in Nederland al bijna twee miljoen mensen met RSI-klachten rondlopen. In 2004 waren het er vrijwel evenveel. Dit artikel identificeert welke beroepsgroepen vooral getroffen worden, wat er tegen gedaan wordt en vergelijkt de Nederlandse cijfers met andere EU-landen. Vakmedia
article 2006
Searched for: author:"TNO Arbeid "
(1 - 20 of 620)

Pages