Searched for: author%3A%22Suurs%2C+R.A.A.%22
(1 - 20 of 20)
document
Suurs, R.A.A. (author), Dowling, R. (author), Diaz Morales, O. (author), Manrique Ambriz, E. (author), van der Burg, L. (author), van Schooneveld, M.M. (author), Kronemeijer, A.J. (author), de Groot, A. (author)
The global challenge of the current climate crisis presses governments, businesses and knowledge organisations all over the world to mobilise behind energy saving, phasing out fossil energy and rapid deployment of renewable energy and green hydrogen. The latter is needed primarily to decarbonise the heavy industry, aviation and maritime sectors....
report 2023
document
van Bree, M.W. (author), Speijer, F. (author), Suurs, R.A.A. (author), Willems, M.P.J. (author)
De regie voor het ontwikkelen, ondersteunen en richting geven aan innovatieprocessen ligt steeds meer bij partijen die op regionaal niveau hun krachten bundelen. Ingegeven door een meer missiegedreven aanpak in het innovatiebeleid, gaat de aandacht daarbij in toenemende mate uit naar gezamenlijke innovatieprocessen in regionale innovatie...
report 2021
document
van Bree, M.W. (author), Speijer, F. (author), Suurs, R.A.A. (author), Willems, M.P.J. (author)
report 2021
document
van Bree, M.W. (author), Speijer, F. (author), Suurs, R.A.A. (author), Willems, M.P.J. (author)
report 2020
document
Suurs, R.A.A. (author), Bastein, A.G.T.M. (author), Seiffert, L. (author)
Beleidsmakers staan voor de uitdaging om de economie te stimuleren en tegelijkertijd te werken aan Vergroening van de economie. Innovatiebeleid speelt hierin een sleutelrol omdat zij beide opgaven ‘tegelijkertijd’ kan adresseren. Idealiter leiden innovaties tot schonere technieken, zuinigere producten en efficiëntere productieketens waarbij dit...
report 2016
document
Suurs, R.A.A. (author), Roelofs, E.M.G. (author)
report 2014
document
Suurs, R.A.A. (author), Roelofs, E.M.G. (author)
report 2014
document
Suurs, R.A.A. (author), Roelofs, E.M.G. (author)
report 2014
document
Suurs, R.A.A. (author), Diaz Lopez, F.J. (author), de Boer, J. (author), Miedema, M.C. (author), de Kamp, L. (author), Mashelkar, R.A. (author)
Inclusive innovation literature provides manifold examples and some answers as to how projects can achieve the full potential of the BoP market and what factors can be considered important in determining the likelihood of an innovation’s success. But the existing literature and methods for analysis are mostly oriented towards firms’ strategies...
conference paper 2013
document
Suurs, R.A.A. (author), van de Lindt, M.C. (author), van der Vecht, B. (author), van Scheepstal, P.G.M. (author), Clignett, L. (author), Jonkers, E. (author)
De voorliggende werkrapportage is het resultaat van de gezamenlijke in 2012 uitgevoerde werkzaamheden binnen de meerjarige Enabling Technology Programma’s (ETP) Assessment and Governance of Complex Systems, kortweg Macro genoemd, en Mobiliteit. Beide maken deel uit van het overkoepelende ETP Gedrag en Innovatie.
report 2013
document
Suurs, R.A.A. (author), Diaz Lopez, F.J. (author), de Boer, J. (author), Miedema, M.C. (author), Mashelkar, R.A. (author)
Inclusive innovation literature provides manifold examples and some answers as to how projects can achieve the full potential of the BoP market and what factors can be considered important in determining the likelihood of an innovation’s success. But the existing literature and methods for analysis are mostly oriented towards firms’ strategies...
report 2013
document
Alkemade, F. (author), Suurs, R.A.A. (author)
Innovation is characterized by uncertainties, high risks, large investments and late returns on investment which make it a complex process. This is particularly true for sustainable innovation where market forces alone cannot be relied upon to realize the desired transitions. Insight in the dynamics of such innovation processes is necessary in...
article 2012
document
Suurs, R.A.A. (author), van de Lindt, M.C. (author), Willems, M.P.J. (author)
Het instructiehandboek Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma’s en Innovatiesystemen bevat een instructie voor het opzetten en uitvoeren van Reflectieve Monitoring op basis van de Innovatie Systeem Analyse (ISA). Deze methodiek is speciaal ontwikkeld voor het monitoren van innovatieprogramma’s van overheden die beogen over een lange...
report 2011
document
Suurs, R.A.A. (author)
Onder druk van een veranderende wereld en forse economische terugval, neemt de roep om duurzame innovatie in de bouwsectortoe. Dit vraagt om nieuwe organisatiestructuren, aangepaste regelgeving, opkomende markten, etc. Bedrijven en overheden zullen samen een netwerk moeten opbouwen dat duurzame innovatie faciliteert en versnelt. Alleen zo...
article 2011
document
Coenen, L. (author), Suurs, R.A.A. (author), van Sandick, E.H.D. (author)
other 2011
document
Hague Centre for Strategic Studies (author), Weterings, R.A.P.M. (author), Roelofs, E.M.G. (author), Suurs, R.A.A. (author), van der Zee, F.A. (author)
In een bio-based economie worden plantaardige en dierlijke grondstoffen en reststromen op grote schaal gebruikt, niet alleen als voeding voor mens en dier, maar ook voor sectoren als de chemie, de bouw, de gezondheidszorg en energievoorziening. Zij vormen een vervanger van de dominante grondstoffen in de huidige fossil-based economie: aardolie,...
report 2011
document
Suurs, R.A.A. (author), Hekkert, M.P. (author), Kieboom, S. (author), Smits, R.E.H.M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
This study contributes to insights into mechanisms that influence the successes and failures of emerging energy technologies. It is assumed that for an emerging technology to fruitfully develop, it should be fostered by a Technological Innovation System (TIS), which is the network of actors, institutions and technologies in which it is embedded....
article 2010
document
van der Horst, T.J.J. (author), Luiten, W.J. (author), Suurs, R.A.A. (author), Weterings, R.A.P.M. (author), Klein Wolthuis, R.J.A. (author), Montalvo Corral, C. (author), van de Lindt, M.C. (author), Roelofs, E.M.G. (author), van Sandick, E.H.D. (author), Duijn, M. (author)
other 2010
document
Suurs, R.A.A. (author), Hekkert, M.P. (author), Smits, R.E.H.M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
This study provides insight into the development of hydrogen and fuel cell technologies in the Netherlands (1980-2007). This is done by applying a Technological Innovation System (TIS) approach. This approach takes the perspective that a technology is shaped by a surrounding network of actors, institutions and technologies. When a technology is...
article 2009
document
TNO Bouw (author), Suurs, R.A.A. (author)
doctoral thesis 2009
Searched for: author%3A%22Suurs%2C+R.A.A.%22
(1 - 20 of 20)