Searched for: author%3A%22Steenbergen%2C+R.D.J.M.%22
(1 - 20 of 67)

Pages

document
Straalen, Y.J. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author)
Steeds vaker spreken partijen in de bouw over een risico-gebaseerde aanpak om tot een beoordeling te komen van de brandveiligheid van een gebouw. Maar wat houdt dit in? Vaak geeft men daarbij een kwalitatieve invulling aan een beoordeling of alternatieve randveiligheidsmaatregel die brandrisico’s in voldoende mate reduceert. Eventueel wordt dit...
article 2022
document
Geurts, C.P.W. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author), Steins, M. (author)
In opdracht van het ministerie van EZK heeft TNO een methode ontwikkeld voor het beoordelen van de veiligheid van gebouwen in Groningen met betrekking tot aardbevingen. Deze methode beoordeelt de veiligheid aan de hand van vooraf gedefinieerde gebouwtypologieën. De eerste stap in een beoordeling bestaat uit het toedelen van een gebouw aan een...
report 2022
document
Geurts, C.P.W. (author), Pruiksma, J.P. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author), Steins, M. (author), van Vliet, M.R.A. (author)
In opdracht van het ministerie van EZK heeft TNO een methode ontwikkeld voor het beoordelen van de veiligheid van gebouwen in Groningen met betrekking tot aardbevingen. Deze methode beoordeelt de veiligheid aan de hand van vooraf gedefinieerde gebouwtypologieën. Nadat een gebouw is toegedeeld aan een typologie kan snel worden bepaald of dat...
report 2021
document
Geurts, C.P.W. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author), Pruiksma, J.P. (author), van Vliet, M.R.A. (author), Steins, M. (author), Moretti, D. (author)
Dit rapport beschrijft de uitwerking van de typologie gebaseerde beoordeling zoals omschreven in het hoofdrapport [TNO, 2021a] voor de typologiegroep METSELWERK-C met typologieën METSELWERK5, METSELWERK6 en METSELWERK7. Deze typologiegroep bestaat uit vrijstaande gebouwen met 1 of 2 bouwlagen met een draagconstructie van metselwerk waarbij de...
report 2021
document
Geurts, C.P.W. (author), Moretti, D. (author), Pruiksma, J.P. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author), van Vliet, M.R.A. (author), Steins, M. (author)
Dit rapport beschrijft de uitwerking van de typologiegebaseerde beoordeling zoals omschreven in het hoofdrapport [TNO, 2021a] voor de typologie METSELWERK2. Deze typologie bestaat uit seriematig bouw met twee bouwlagen en eventueel een zolder (rijtjeshuizen en twee-onder-een kap woningen), met een draagconstructie van metselwerk, met betonnen...
report 2021
document
Geurts, C.P.W. (author), Moretti, D. (author), Pruiksma, J.P. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author), Steins, M. (author)
Dit rapport beschrijft de uitwerking van de typologiegebaseerde beoordeling zoals omschreven in het hoofdrapport [TNO, 2021a] voor de typologie METSELWERK1. Deze typologie bestaat uit seriematige bouw met twee bouwlagen en eventueel een zolder (rijtjeshuizen en twee-onder-een kap woningen), met een draagconstructie van metselwerk met een vloer...
report 2021
document
Steenbergen, R.D.J.M. (author)
Until recently earthquakes were not taken into account in the Dutch Building Decree and other Dutch building regulations. Although in 1992, an earthquake happened in Roermond with a magnitude of 5.8 on the Richter scale which damaged buildings, this was not seen by the law makers as an argument for the introduction of regulations for earthquake...
article 2021
document
Roubos, A.A. (author), Allaix, D.L. (author), Schweckendiek, T. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author), Jonkman, S.N. (author)
The assessment of service-proven quay walls subject to corrosion-induced degradation is inherently a time-dependent reliability problem. Two major challenges are the modelling of corrosion and taking into account the decrease of epistemic uncertainty throughout the quay wall’s service life. The main objective of this study is to examine the...
article 2020
document
Roubos, A.A. (author), Allaix, D.L. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author), Fischer, K. (author), Jonkman, S.N. (author)
General frameworks for reliability differentiation have evolved over time and are mainly developed for new buildings. However, recommendations for existing quay walls are lacking. In this study target reliability indices for assessing existing quay walls were derived by economic optimisation and by evaluating the Life Quality Index criterion ...
conference paper 2019
document
la Gasse, L.C. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author), Allaix, D.L. (author)
Traffic load models like in the Eurocode and other design standards are mostly calibrated using traffic load measurements at heavily loaded highway locations. Therefore application of these models to existing bridges in the urban road network often leads to unnecessary strengthening. Direct measurement data for this road network are currently...
article 2019
document
Roubos, A. (author), Peters, D.J. (author), Groenewegen, L. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author)
Design methods for marine structures have evolved into load and resistance factor design, however existing partial safety factors related to berthing velocity and loads have not been verified and validated by measurement campaigns. In this study, field observations of modern seagoing vessels berthing in Bremerhaven, Rotterdam and Wilhelmshaven...
article 2018
document
Roubos, A.A. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author), Schweckendiek, T. (author), Jonkman, S.N. (author)
Design codes and standards rely on generalised target reliability indices. It is unclear, however, whether these indices are applicable to the specific risk-profile of marine structures. In this study, target reliability indices for quay walls were derived from various risk acceptance criteria, such as economic optimisation, individual risk (IR)...
article 2018
document
Steenbergen, R.D.J.M. (author), Allaix, D.L. (author), la Gasse, L.C. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author)
Verschillende decentrale overheden in Nederland hebben in de afgelopen jaren aangegeven dat de huidige regelgeving aangaande de aan te houden verkeersbelasting voor de beoordeling van bestaande constructies leidt tot een veiligheidsniveau dat rekenkundig onvoldoende is. In opdracht van Gemeente Rotterdam is door TNO een onderzoek uitgevoerd...
report 2018
document
Meinen, N.E. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author)
To assess the reliability of a structure, reliability based codes such as EN1990:2002 allow for the application of full-probabilistic methods and semi-probabilistic methods (i.e. the partial factor method). In principle, both methods should be equivalent and lead to (approximately) the same reliability level. In this study, this equivalence is...
article 2018
document
Steenbergen, R.D.J.M. (author), Rózsás, Á. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
Target reliability levels, design and remaining working lifes and reference periods recommended in various national and international codes and guidelines are sometimes inconsistent. Design working lifes for new structures are typically 50 to 100 years for different types of structures. For existing structures the remaining working life is often...
article 2018
document
Bleijenberg, A.N. (author), Maljaars, J. (author), Polder, R.B. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author)
In theorie naderen veel bruggen en viaducten hun einde levensduur, maar de soep wordt niet zo heet gegeten als zij wordt opge-diend. Veel kunstwerken bezitten verborgen krachten. Toch is het nodig alle over-spanningen goed in kaart te brengen en kennis over dit onderwerp met elkaar te delen en/of op te bouwen
article 2017
document
Steenbergen, R.D.J.M. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
In the Dutch province of Groningen over the last year shallow earthquakes are induced due to large scale gas extraction from the gas field at 3 km depth. The induced earthquakes differ from the better known tectonic earthquakes all over the world, caused by movement of the earth at large depths. The structures affected by the earthquakes however...
conference paper 2017
document
Hellebrandt, L. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author), Blom, K. (author)
Bij een herberekening van binnenstedelijke bruggen met
article 2016
document
Meinen, N.E. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author), Geurts, C.P.W. (author), van Bentum, C.A. (author)
Façade elements are themost vulnerable parts of buildings with respect to wind loading. In this paper it is assessed to what extent wind-loaded façade elements fulfill the minimum reliability requirements as set in the Eurocodes. The reliability analysis needed for this assessment should account for the uncertainties in each of the parameters...
conference paper 2016
document
Steenbergen, R.D.J.M. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
In de recent verschenen ontwerp-NPR 1998 wordt uitgegaan van een streefwaarde van de veiligheid van bouwwerken onder aardbevingsbelasting. Daarbij vormt de in Nederland gangbare streefwaarde voor het individueel risico de belangrijkste inputparameter. Op basis van de voorgestelde betrouwbaarheidsindices worden rekenwaarden afgeleid. Die spelen...
article 2015
Searched for: author%3A%22Steenbergen%2C+R.D.J.M.%22
(1 - 20 of 67)

Pages