Searched for: author%3A%22Steen%2C+M.G.D.%22
(1 - 20 of 52)

Pages

document
Steen, M.G.D. (author)
You probably find yourself more frequently in discussions of ethics in relation to the design and application of technology. The trolley problem is a familiar trope in such discussions. You assess and compare outcomes, and choose less-worse over even-worse outcomes. Another familiar trope is the ethics checklist. You make a list of relevant...
article 2023
document
Steen, M.G.D. (author)
article 2023
document
Steen, M.G.D. (author)
article 2023
document
Timan, T. (author), Kruijver, K.T. (author), Schaaphok, M.W. (author), Steen, M.G.D. (author), Bonte, H. (author)
report 2021
document
Lam, J. (author), Steen, M.G.D. (author)
Burgers kunnen op allerlei manieren samenwerken met de politie en door burgerparticipatie in de veiligheid betrokken zijn. Daarvoor hebben ze verschillende motieven. Een beter inzicht in die motieven kan helpen om burgerparticipatie te verbeteren, maar ook om politieparticipatie te organiseren.
article 2020
document
Bal, E. (author), Steen, M.G.D. (author)
We worden omgeven door intelligente machines in allerlei soorten en maten. De opkomst van slimme machines stelt ons voor grote ethische vraagstukken en grijpt diep in op ons mens-zijn. Hoe kunnen menselijke waarden centraal komen te staan in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie?
article 2019
document
Steen, M.G.D. (author), de Vries, A. (author)
Burgers gebruiken nieuwe technologie en sociale media om de veiligheid in hun buurt te vergroten, bijvoorbeeld via WhatsApp-buurtgroepen. Dat roept ethische vragen op, bijvoorbeeld over onze privacy. Deugdethiek kan helpen om WhatsApp-buurtgroepen zo te gebruiken dat zij bijdragen aan een rechtvaardige, veilige en prettige leefomgeving.
article 2019
document
Steen, M.G.D. (author), de Koning, L. (author), Kerstholt, J. (author), Koopmans, B. (author), van Eeden, D. (author)
Burgers zijn niet altijd even goed voorbereid op incidenten, zoals een overstroming of bosbrand. Een serie Community Workshops vanuit het Europese onderzoeksproject SOURCE hielp de veerkracht van burgers te vergroten. De inzichten uit deze workshops zijn ook relevant voor andere crisissituaties, zoals ondermijning en radicalisering.Burgers zijn...
article 2019
document
Steen, M.G.D. (author)
In Europa willen we kunstmatige intelligentie niet gebruiken om spullen te verkopen of burgers in de gaten te houden, maar om maatschappe-lijke problemen op te lossen. Daarbij moeten we onze toevlucht nemen tot de deugdethiek, betoogt TNO-onderzoeker Marc Steen.
article 2019
document
Steen, M.G.D. (author)
Het gaat steeds vaker over algoritmes en artificiële intelligentie (AI) in overheid en openbaar bestuur. Zo was daar het 'Ongevraagd advies over de effecten van de digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen' van de Raad van State, over geautomatiseerde besluitvorming, zelflerende systemen en ketenbesluitvorming. Een mooi onderwerp....
article 2019
document
Steen, M.G.D. (author), Vanhaverbeke, W. (author)
Open innovation involves multiple parties to succeed in collaborative innovation. We propose to create a temporary form for collaboration during the innovation process, for example, a project consortium, a (public-private) partnership, a network, or any other (informal) type of collaboration. This collaboration then becomes the vehicle for the...
bookPart 2018
document
Royakkers, L. (author), Steen, M.G.D. (author)
Developers and designers make all sorts of moral decisions throughout an innovation project. In this article, we describe how teams of developers and designers engaged with ethics in the early phases of innovation based on case studies in the SUBCOP project (SUBCOP stands for 'SUicide Bomber COunteraction and Prevention'). For that purpose,...
article 2016
document
Steen, M.G.D. (author)
article 2016
document
Steen, M.G.D. (author), de Boer, J. (author), van Beurden, M.H.P.H. (author)
A buzz has emerged around Big Data: an emerging field that is concerned with capturing, storing, combining, visualizing and analysing large and diverse sets of data. Realizing the societal benefits of Data Driven Innovations requires that the innovations are used and adopted by people. In fact like in many other technological innovations people...
article 2016
document
Steen, M.G.D. (author)
article 2015
document
Steen, M.G.D. (author)
Contemporary design practices, such as participatory design (PD), human-centered design (HCD), and codesign, have inherent ethical qualities, which often remain implicit and unexamined. Three design projects in the high-tech industry were studied using three ethical traditions as lenses. Virtue ethics helped to understand cooperation, curiosity,...
article 2015
document
Steen, M.G.D. (author), Ervasti, M. (author), Harjumaa, M. (author), Bourke, S. (author), Hernandez, V. (author), Min, M. (author), Prins, S. (author)
bookPart 2015
document
Steen, M.G.D. (author), van Dijk, W.J. (author)
report 2015
document
Steen, M.G.D. (author), Luiten, H. (author)
Increasingly, private and public organizations are organizing innovation projects that aim to promote people’s wellbeing. In order to better focus such projects on this goal, we developed a (prototype) tool, based on the Capability Approach (CA). It is intended to help people in innovation projects to avoid two pitfalls: too much focus on...
conference paper 2014
document
Steen, M.G.D. (author), Buijs, J. (author), Williams, D. (author), TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft Brassersplein Product Innovation Management, Delft University of Technology BT Research and Innovation, British Telecom (author)
It can be challenging for people in an innovation project to develop a shared understanding of the project's overall vision and of what they need to do practically—especially if the project is organized as networked innovation and follows a designerly approach. Yet shared understanding is critical for success. Based on an explorative study of...
article 2014
Searched for: author%3A%22Steen%2C+M.G.D.%22
(1 - 20 of 52)

Pages