Searched for: author%3A%22Smulders%2C+P.G.W.%22
(1 - 20 of 143)

Pages

document
van Vuuren, T. (author), de Jong, J.P. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Purpose: The purpose of this paper is to test the relationship between subjective job insecurity and self-rated job performance, and to assess how this association is different across different employment groups. Design/methodology/approach: The authors used a data set owned by TNO and Statistics Netherlands of more than 89,000 Dutch workers and...
article 2020
document
Verbiest, S. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Binnen de publieke arena wordt momenteel veel gesproken over de opkomst en gevolgen van platformarbeid. Wie zijn die platformwerkers eigenlijk, en moeten we ons als maatschappij zorgen maken over hun welzijn?
article 2018
document
Smulders, P.G.W. (author), van der Torre, W. (author)
De Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk geflexibiliseerd. Hoe verhoudt de positie van werknemers en zelfstandigen in Nederland zich tot die in andere Europese landen?
article 2017
document
Smulders, P.G.W. (author), van den Bossche, S. (author), van den Heuvel, S. (author)
Langer doorwerken wordt door de overheid van groot belang geacht. Maar hoe gemotiveerd zijn werknemers daarvoor? En welke factoren bevorderen en remmen langer doorwerken?
article 2017
document
Smulders, P.G.W. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Net als in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk was ook in Nederland het laatste decennium een ongunstige ontwikkeling in de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden waarneembaar. Qua arbeidscontract werd de situatie met name voor jongeren in de periode 2007–2013 steeds beroerder. In 2014 en 2015 vond op een aantal punten herstel plaats.
article 2016
document
Smulders, P.G.W. (author)
Weinig publicaties hebben de laatste jaren zoveel losgemaakt als die van de Britse onderzoekers Frey en Osborne (2013) en de Amerikanen Brynjolfsson en McAfee (2014) over de technologische ontwikkelingen en de arbeidsmarkteffecten. Frey en Osborne (2013) kwamen tot de conclusie dat 47% van de Amerikaanse beroepen – namelijk die waarbij veel...
article 2016
document
Smulders, P.G.W. (author)
Ondernemers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen voor het sociale beleid van hun bedrijf. Erik de Gier gaat ervan uit dat dat goed is voor de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Hij verwijst naar verlichte werkgevers die zo'n 100 jaar geleden in de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en ook Nederland een uitgebreid sociaal beleid...
article 2016
document
Smulders, P.G.W. (author), Pot, F. (author)
Based on data of the Netherlands Employers Work Survey of TNO (with about 20,000 firms in the period 2008-2014) and the Netherlands Working Conditions Survey of TNO and Statistics Netherlands (with about 150,000 employees in the period 2007-2014) this articles provides answers on questions like to what extent formal co-determination exists in...
article 2016
document
Harteveld, L. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Zes op de tien bedrijven vallen onder een cao, waarbij cao’s vaker voorkomen bij grotere en al langer bestaande bedrijven, en bij bedrijven met veel jongeren en laaggeschoolden. Het belang dat aan een cao gehecht wordt is vooral afhankelijk van de cao-vorm en de bedrijfssector. Ook werkgevers die via een algemeenverbindendverklaring onder een...
article 2016
document
Smulders, P.G.W. (author)
Burnoutklachten komen het meest voor tussen het 30ste en 60ste levensjaar. Daarvoor en daarna zijn de klachten minder. De top ligt in de leeftijdscategorie 55-60 jaar, maar ook rond het 30e levensjaar zijn de klachten veelvoorkomend. De belangrijkste burnoutrisico’s bij jongeren zijn het fysiek zware en weinig gevarieerde werk en de onzeker...
article 2015
document
Smulders, P.G.W. (author)
Nieuwe processen en technologieën worden in Europa vaker ingevoerd op de werkplekken waar fysieke arbeidsbelasting hoog is. Het zijn echter vooral de werkplekken waar hogeropgeleiden complexe taken uitvoeren, die onderhevig blijken aan techno-logische verandering. Dit betreft met name beroepen waar het computergebruik intensief is, zoals in de...
article 2015
document
Pot, F.D. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Alle aandacht voor werkstress begin november 2014 richtte zich vooral op wat werkenden daartegen kunnen doen. Een gemiste kans, vinden Frank Pot en Peter Smulders, omdat niet naar de oorzaak wordt gekeken. Die ligt namelijk in de wijze waarop de arbeid is georganiseerd. Meer eigen regelmogelijkheden voor werkenden kan stress voorkomen.
article 2014
document
Smulders, P.G.W. (author)
Er is de afgelopen zeven jaar nauwelijks iets veranderd in het tempo waarin geautomatiseerd wordt. Automatisering zou vooral de banen van laagopgeleiden bedreigen, maar treft vooral bedrijfstakken met veel hoogopgeleiden. In Europa worden nieuwe technologieën het vaakst ingevoerd in de Scandinavische en Noordwest-Europese landen. In de periode...
article 2014
document
Smulders, P.G.W. (author), Sanders, J.M.A.F. (author)
In tijden van crisis ontstaat er meer flexwerk. Lr de periode 2007-2012 gold dit het meest voor jongeren, laagopgeleiden en allochtonen. Flexwerk komr veel meer voor bij kleine dan bij grote bedrijven en bij het mkb is de groei tijdens de crisis ook groter. Verder is de groei van het flexwerk tijdens de crisis het grootst in de handel, de horeca...
article 2014
document
Pot, F.D. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Is de flexibiliteit niet te ver doorgeschoten en of bij mensen met flexibele contracten de kwaliteit vvan de arbeid slechter is dan bij mensen in vaste dienst. Hoe zit dat in het openbaar bestuur?
bookPart 2013
document
van den Bossche, S.N.J. (author), Smulders, P.G.W. (author)
In de peer-reviewed onderzoeksliteratuur over werken bij de overheid valt op dat de aandacht relatief sterk gericht is op het belang dat in de publieke en de private sectoren toegekend wordt aan zaken als werkmotivatie en betrokkenheid bij het werk. Sommige auteurs spreken in dit verband over een ‘public sector ethos’, gedefinieerd met principes...
bookPart 2013
document
Klein Hesselink, J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Geurts, S. (author)
bookPart 2013
document
Smulders, P.G.W. (author), Pot, F. (author), Dhondt, S. (author)
Veel economen zijn geneigd om te pleiten voor een flexibele arbeidsmarkt ter stimulering van de innovatie in Nederland. De werknemers die in ons land innovatief werk verrichten zijn echter vooral voltijds werkzaam, op regelmatige werktijden en in vaste dienst. Wel zijn veel van deze innovatieve werkers actief in het volgen van opleidingen en...
article 2013
document
Smulders, P.G.W. (author), Houtman, I.L.D. (author), van Rijssen, J. (author), Mol, M. (author)
Het doel van dit artikel is om – op basis van grote en representatieve databestanden – de trends, de internationale verschillen, de determinanten en de risicogroepen rond burnout, alsmede de samenhang met verzuim en arbeidsongeschiktheid, in kaart te brengen. De Nederlandse databestanden zijn van CBS, UWV en TNO. De internationale data zijn...
article 2013
document
Smulders, P.G.W. (author), Houtman, I.L.D. (author), Schouteten, R. (author)
In deze ‘Proloog en epiloog’ vatten we eerst de hoofdlijnen van de zeven artikelen uit dit themanummer samen. Daarna proberen we een aantal conclusies te formuleren.
article 2013
Searched for: author%3A%22Smulders%2C+P.G.W.%22
(1 - 20 of 143)

Pages