Searched for: author%3A%22Smokers%2C+R.T.M.%22
(1 - 20 of 62)

Pages

document
Tol, D. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author), Gaggar, S. (author), Hulsbosch-Dam, C.E.C. (author), Vredeveldt, A.W. (author), van Zyl, P.S. (author), van Ark, E.J. (author), Paschinger, P. (author), Smokers, R.T.M. (author)
In het Klimaatakkoord van Parijs zijn 196 partijen overeengekomen te streven naar een maximale mondiale temperatuurstijging van 1,5°C. Om deze doelstellingen te halen, moet de uitstoot van broeikasgasemissies sterk worden verminderd. Voor de EU is de doelstelling 55% reductie overall voor 2030, ten opzichte van 1990, en tenminste 95% voor 2050....
report 2023
document
van Gijlswijk, R.N. (author), Ligterink, N.E. (author), Bhoraskar, A. (author), Smokers, R.T.M. (author)
Dit rapport is de 2021-editie uit een serie rapporten over praktijkverbruik van lichte voertuigen die de afgelopen jaren door TNO zijn geschreven voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De voor dit rapport uitgevoerde analyse van verbruikswaarden is gebaseerd op de data van tankpassen en laadpassen die verkregen is van Travelcard...
report 2022
document
Davydenko, I. (author), Smokers, R.T.M. (author), Hopman, W.M.M. (author), Wagter, H. (author)
report 2021
document
Cuelenaere, R.F.A. (author), Verbeek, R.P. (author), Harmsen, J. (author), de Ruiter, J.M. (author), van Mensch, P. (author), van Eijk, E. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author), Smokers, R.T.M. (author)
Ten behoeve van een interdepartementale werkgroep (Ministeries van LNV, EZK, IenW en BZK) is door TNO het effect in kaart gebracht van een tiental mogelijke beprijzings- en normeringsmaatregelen om de emissie van NOx van de sector transport en mobiliteit terug te dringen. Voor de maatregel was reeds een concept fiche gemaakt met diverse aspecten...
report 2021
document
Vonk, W.A. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author), Smokers, R.T.M. (author), Ligterink, N.E. (author), Verbeek, R.P. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Harmsen, J. (author), van Eijk, E. (author), Hoen, A. (author), Kleijn, A. (author), Nielsen, D. (author), van Wijngaarden, L. (author), Geilenkirchen, G. (author)
Dit rapport is een achtergronddocument bij de analyse van PBL van maatregelen voorgesteld door het Kabinet om kosteneffectief de stikstofdepositie te verlagen. In dit rapport worden in aparte factsheets de effecten en kosten voor vijf maatregelen voor de sector mobiliteit gepresenteerd (hoofdstuk 6 uit de koepelnotitie van PBL). De analyse is...
report 2020
document
van Gijlswijk, R.N. (author), Paalvast, M. (author), Ligterink, N.E. (author), Smokers, R.T.M. (author)
Dit rapport over het brandstofverbruik in de praktijk van lichte wegvoertuigen is er één uit een serie rapporten die door de jaren heen door TNO zijn geschreven voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De analyse is gebaseerd op tankdata verkregen van Travelcard Nederland BV, en het geeft inzicht in praktijkverbruik en CO2-emissies...
report 2020
document
Davydenko, I.Y. (author), Hopman, M. (author), Smokers, R.T.M. (author)
If CO2 emissions are taken into account in planning air freight logistics, the IATA RP 1678 method for CO2 emission computations will give preference to using a dedicated freighter over the belly of a passenger aircraft for transporting cargo in an aviation network. This report quantitatively illustrates that this can lead to unnecessary...
report 2020
document
van Kranenburg-Bruinsma, K.J. (author), van Delft, Y.C. (author), Gavrilova, A. (author), de Kler, R.F.C. (author), Schipper-Rodenburg, C.A. (author), Smokers, R.T.M. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author), Verbeek, R.P. (author)
To realise the targets of the Paris Climate Agreement, drastically greener modes of transport are needed. Smart mobility concepts, more efficient engines, battery electric vehicles and biofuels are often mentioned as applications. Electric vehicles can be considered the preferred solution for short distances and light vehicles (e.g. passenger...
other 2020
document
Indrajuana, A.P. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), Ligterink, N.E. (author), Smokers, R.T.M. (author)
Volkswagen heeft de software van enkele typen Euro 5 voertuigen bijgewerkt, met het doel om een illegale zogenaamde defeat device te verwijderen. In de media werden in 2018 zorgen geuit over mogelijke negatieve effecten van deze software-update op prestaties, brandstofverbruik en onderhoud van de betreffende voertuigen. Om antwoord te kunnen...
report 2019
document
Smokers, R.T.M. (author), Ligterink, N.E. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), Kadijk, G. (author)
Upon request of the Dutch Ministry of Infrastructure and Water management, TNO has reviewed all its previously performed laboratory and on-road emission measurements on passenger cars and vans from Mercedes Benz to check for possible indications of two types of defeat devices: - one that switches off emission reduction systems after 26 km of...
report 2018
document
Huygen, A.E.H. (author), Maas, N. (author), Djafari, S. (author), Woestenburg, A.K. (author), Laarakkers, J.A.W. (author), Smokers, R.T.M. (author)
Vanaf 2009 is elektrisch vervoer door de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag gestimuleerd om de luchtkwaliteit in met name stedelijke gebieden te verbeteren en om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit gebeurde onder andere door het realiseren van publieke laadpunten. Het kabinet heeft in 2017 uitgesproken dat vanaf 2030...
report 2018
document
Ligterink, N.E. (author), Smokers, R.T.M. (author), Eijk, A.R.A. (author), van Mensch, P. (author)
Naar aanleiding van het Volkswagenschandaal werd de suggestie gewekt dat hoge praktijkemis-sies van diesels tot dan toe onbekend waren en dat rekenen met emissiefactoren zou leiden tot een onderschatting van de NO2-concentraties in de lucht. Ook evaluaties van milieuzones werden in twijfel getrokken. Tijd voor een update over de state of the art...
article 2017
document
Verbeek, M.M.J.F. (author), Smokers, R.T.M. (author), Verbeek, R.P. (author)
De gemeente Amsterdam heeft een aanbestedingsprocedure uitgevaardigd voor de inkoop van brandstof voor dieselvoertuigen. De gunningscriteria op basis waarvan een aanbieder zal worden geselecteerd, zijn de prijs en het effect op luchtvervuiling. Tijdens de aanbestedingsprocedure zijn er in raadscommissievergaderingen vragen gesteld over de...
report 2017
document
Vermeulen, R.J. (author), Verbeek, R. (author), van Goethem, S. (author), Smokers, R.T.M. (author)
In the framework of the in-service testing programme of trucks and buses, carried out by TNO for the Ministry of Infrastructure and Water Management, an on-road emissions testing programme was conducted to determine the criteria pollutants, greenhouse gas (GHG) emissions and fuel consumption of two modern Euro VI trucks running on LNG (liquefied...
report 2017
document
Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Smokers, R.T.M. (author), Wilmink, I.R. (author)
Mobiliteitsexperts verwachten een groei van het wegverkeer, gekoppeld aan de economische groei, waardoor het verlies van reistijd in 2021 toegenomen zal zijn met 38% ten opzichte van 20151. Sinds eind 2014 nemen de files immers weer toe en de treinen zijn met name in de spits op een aantal trajecten heel vol. Voor de middellange termijn...
other 2017
document
Kok, R. (author), de Groot, R. (author), van Zyl, P.S. (author), Wilkins, S. (author), Smokers, R.T.M. (author), Spreen, J.S. (author)
Late 2016, London Mayor Sadiq Khan announced to join 11 other major cities, including New York, Los Angeles, Copenhagen, Hamburg and Amsterdam, that have committed to begin moves to phase out their procurement of pure diesel buses by the end of 2020. With the initiative, major cities are working together to challenge bus manufacturers to produce...
other 2017
document
van Zyl, P.S. (author), Kok, R. (author), Smokers, R.T.M. (author), Wilkins, S. (author), Spreen, J.S. (author)
The supply chain of goods delivered in urban areas is larger than the transport associated purely with the ‘last mile’ in city distribution. In retail, for example, the flow of goods is often routed via regional or national distribution centres. The transport of goods towards and between these centres is often characterized by long-distance...
other 2017
document
Smokers, R.T.M. (author), Wilkins, S. (author), Kok, R. (author), Zyl, P.S. (author), Spreen, J.S. (author)
There is growing consensus among governments, businesses and consumers about climate change and the required energy transition. At the Paris climate conference (COP21) in December 2015, 195 countries adopted the first-ever universal, legally binding global climate deal. The agreement sets out a global action plan to put the world on track to...
other 2017
document
Kok, R. (author), Quak, H.J. (author), Smokers, R.T.M. (author), van Zyl, P.S. (author), Spreen, J.S. (author)
Managing urban areas has become one of the most important development challenges of the 21st century. Urban populations continue to grow and sustainable urbanization is key to successful development. Growing cities facilitate more attractive opportunities for employment, education, and cultural, shopping, social and sport activities. Many cities...
other 2017
document
Ligterink, N.E. (author), Smokers, R.T.M. (author)
In het steekproefcontroleprogramma voor de uitlaatgasemissies van auto’s, dat TNO in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uitvoert, worden zowel het emissiegedrag van voertuigen onder verschillende omstandigheden gemeten als het gemiddelde rijgedrag op de weg.
report 2016
Searched for: author%3A%22Smokers%2C+R.T.M.%22
(1 - 20 of 62)

Pages