Searched for: author%3A%22Sipma%2C+J.M.%22
(1 - 20 of 40)

Pages

document
Sipma, J.M. (author)
Er zijn 6,3 miljoen BAG panden met een vbo. De BAG bevat echter ook 4,2 miljoen panden zonder een vbo. Het begrip ‘panden’ is namelijk een containerbegrip waar ook het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat onder valt. Er zijn echter ook vele, vaak grote panden zonder vbo die wel degelijk energetisch gezien interessant zijn. Denk hierbij...
report 2022
document
Sipma, J.M. (author)
In dit onderzoek is het nieuwbouw-, sloop- en transformatietempo voor de in de BAG onderscheiden gebruiksfuncties bepaald. De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) omvat alle gebouwen van Nederland. Er worden door de BAG 11 gebruiksfuncties onderscheiden. Voorbeelden zijn de gebruiksfuncties ‘kantoor’, ‘onderwijs’, ‘zorg’ en ‘woon’. De...
report 2022
document
Sipma, J.M. (author)
TNO is gevraagd om het werkelijk energiegebruik van kantoren voor het zichtjaar 2019 uit te zetten tegen het EPA energielabel, met inzicht in de bandbreedte. De data wordt door Innax/TVVL/DGBC gebruikt om een zogenaamd EnergieKompas te ontwikkelen. De bandbreedte is het netto resultaat van de invloed van vele variabelen. Enkele van deze...
report 2022
document
Menkveld, M. (author), Sipma, J.M. (author)
Het Ministerie van BZK heeft TNO gevraagd verschillende prestatie-indicatoren te berekenen voor verschillende ambitieniveaus van een dienstenconvenant. Dit dienstenconvenant maakt het vastgoedeigenaren mogelijk om in het kader van de energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer verantwoording af te leggen over de energieprestatie van hun hele...
report 2022
document
Sipma, J.M. (author)
Hoeveel eenvoudiger zou het niet zijn wanneer niet ieder gebouw theoretisch doorgerekend hoeft te worden vanwege het verplichte energielabel, maar (aanvullend?) van een prestatie-indicatie kan worden voorzien op basis van zijn werkelijk gas- en elektriciteitsverbruik? TNO is, op aanvraag van Platform Duurzame Huisvesting, op zoek gegaan naar een...
report 2021
document
Menkveld, M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Sipma, J.M. (author), Scheers, M. (author), Beindorff, P. (author), Plokker, W. (author), de Wiy, S. (author), de Jong, E. (author), Elkhuizen, B. (author)
INNAX heeft binnen het RED kantoren project in samenwerking met VABI, TNO en E-nolis (Energy Navigator) de Paris Proof monitor ontwikkeld. Deze internet portal biedt de mogelijkheid inzicht te krijgen in de verduurzaming van uw kantorenportefeuille richting de Paris Proof-norm. De Paris Proof norm is ontwikkeld door de Dutch Green Building...
report 2020
document
Sipma, J.M. (author), Holdsworth-Morris, R.F. (author), Paliouras, S. (author), Niessink, R.J.M. (author)
The residential sector represents around 25% of final energy consumption in the EU. A major challenge for the EU is the low rate of deep renovation of the existing building stock that would reduce energy consumption and thus emissions. In this research, we have compared policy measures and non-policy factors of four EU-countries to reduce the...
report 2019
document
Sipma, J.M. (author)
The actual energy consumption of labelled and non-labelled restaurants. In recent years, ECN (part of TNO) has produced various data on energy consumption for several building types within the services sector (tertiary sector), as offices, schools, elderly homes, etc. These figures indicate the gas and electricity consumption per square meter...
report 2019
document
Sipma, J.M. (author)
In this study, a "new" benchmark methodology for offices has been developed. The benchmark shows how well energetically speaking a random office is doing compared to comparable offices. Is the gas consumption higher, and if so, how much higher? The addition of "new" refers to the fact that a number of years ago ECN had already developed a...
report 2019
document
Sipma, J.M. (author), Holdsworth-Morris, R.F. (author)
Presentation for the Ministry of the Interior and Kingdom Relations (June 2019) on the results of the study "Greening the built environment: A review of Dutch, German, Danish and British energy savings policies to reduce energy consumption and CO2 emissions in the residential sector"; to be found as a TNO publication. The first part of the...
public lecture 2019
document
Sipma, J.M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
In januari 2017 heeft ECN in opdracht van RVO het daadwerkelijk energieverbruik van de gelabelde kantorenvoorraad geanalyseerd. Hetzelfde is nu gedaan voor gelabelde basisscholen, scholen binnen het voortgezet onderwijs en tehuizen binnen de zorgsector die ook een overnachtingsfunctie hebben. Om het daadwerkelijk energieverbruik te bepalen zijn...
report 2018
document
Menkveld, M. (author), Sipma, J.M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
The Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations and the Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl) asked ECN to research the possibility of an obligation for an energy performance certificate on C level or another similar policy instrument for non residential buildings. An energy performance certificate obligation will force owners of...
report 2017
document
Sipma, J.M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Fifty-three percent of all global electricity consumption is used for electric motors which drive for example pumps, and ventilation and compressor systems. In the industrial sector, these electric motor driven systems consume around 70% of total electricity consumption. These motors and their system-components are often outdated and energy...
report 2017
document
Sipma, J.M. (author), Kremer, A. (author), Vroom, J. (author)
In opdracht van De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO), hebben ECN en het CBS energiekentallen bepaald voor de gelabelde kantorenvoorraad. De kentallen betreffen het daadwerkelijk gas- en elektriciteitsverbruik per vierkante meter vloeroppervlak; ook wel omschreven als energie-intensiteiten. Achtergrond In januari 2016 hebben ECN, CBS...
report 2017
document
Menkveld, M. (author), Sipma, J.M. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
In this report ECN describes the role of the province of Noord-Holland in energy policy for the industry sector. ECN makes an estimation of the energy use and energy saving potential of industrial companies for which the province is the competent authority. Also ECN gives some recommendations how to sharpen this role of the province to speed up...
report 2017
document
Sipma, J.M. (author)
Concept NAMA proposal
other 2017
document
Harms, N.H. Sipma, J.M. (author)
Almost half of the world’s electricity is consumed by electric motors. This learning paper explains how best practices from other countries have been used to design a suitable policy programme for Indonesia. Lessons learned from the policy programme for energy-efficient motor systems in Indonesia can inform replication in other countries. This...
other 2017
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), Sipma, J.M. (author), Kremer, A. (author), Vroom, J. (author)
In this research, we investigated the gas- and electricity consumption of 1000 offices with energy labels in the Netherlands. We observe a reduction of around 50% in gas intensity (gas consumption per square meter) from the most inefficient G-label towards the highest level of efficiency, the A-label. This is due to better insulation, more...
report 2017
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), Sipma, J.M. (author), Rietkerk, M.D.A. (author)
In this research, commissioned by the Ministry of Infrastructure and the Environment, ECN determined the average gas and electricity consumption per square meter of floor space – or energy intensity – for 24 different building types within the commercial sector and a few industrial sectors. Several sources had gathered energy intensities for...
report 2016
document
Seebregts, A.J. (author), Mozaffarian, M. (author), de Wilde, H.P.J. (author), Smekens, K.E.L. (author), Tigchelaar, C. (author), Sipma, J.M. (author), Plomp, A.J. (author), Luken, E. (author)
Opties om te komen tot een structurele vermindering van de vraag naar aardgas met 10 mld m3 in 2020 (2023)
public lecture 2015
Searched for: author%3A%22Sipma%2C+J.M.%22
(1 - 20 of 40)

Pages