Searched for: author:"Sewalt, K.E."
(1 - 8 of 8)
document
Sewalt, K.E. (author), Heller, R. (author)
public lecture 2020
document
Bezemer, R.A. (author), Sewalt, K.E. (author), Heller, E.M.B. (author), Roosen, D.A. (author), de Wal, V. (author), Arnoldy, M. (author)
Grootschalige toepassing van zonnecellen (photovoltaic cells, PV) in de gebouwde omgeving is gelimiteerd, mede omdat dakoppervlakken niet volledig benut kunnen worden ten gevolge van de ligging en de aanwezigheid van verstorende elementen als schoorstenen, dakkapellen, daklichten, etc. Het wegennet in Nederland biedt aanknopingspunten voor...
report 2020
document
Heller, R. (author), Sewalt, K.E. (author)
conference paper 2020
document
Koene, F.G.H. (author), Oppenoorth, M. (author), Langedijk, R. (author), van der Linden, K. (author), Sewalt, K.E. (author)
De komende jaren zal de Nederlandse woningvoorraad verduurzaamd moeten worden en van het aardgas af moeten gaan. Er bestaat behoefte aan inzicht in de randvoorwaarden voor de Nederlandse gebouwvoorraad voor een transitie naar een nieuwe energie-infrastructuur, in het bijzonder voor vooroorlogse woningen met hun bouwkundige beperkingen voor...
report 2020
document
Sewalt, K.E. (author)
public lecture 2018
document
Sewalt, K.E. (author)
article 2011
document
Sewalt, K.E. (author), den Boogert, R. (author)
0ok buiten Nederland vinden interessante ontwikkelingen plaats in nieuwe teelttechnologie. Soms gebeurt dit op plaatsen die niet direct voor de hand liggen. Zo ontwikkelde het Finse bedrijf Novarbo een watergordijn voor het koelen van semi-gesloten kassen. Volgens de TN0-onderzoekers Karl Sewalt en Ronald den Boogert is het uitzonderlijk...
article 2011
document
Sewalt, K.E. (author), van Tilburg, M.W.T. (author), Doodeman, G.J.N. (author), Laloli, P. (author), TNO Informatie- en Communicatietechnologie (author)
In 2009 zijn in Europees verband gesprekken gestart over het overgaan op elektronische identificatie bij runderen. De identificatie van vee in Europa gebeurt door het aanbrengen van identificatiemiddelen. TNO heeft een onderzoek uitgevoerd om 1.Te inventariseren welke alternatieven er zijn voor het oormerk als elektronische identificatie en...
report 2009
Searched for: author:"Sewalt, K.E."
(1 - 8 of 8)