Searched for: author:"Schoots, W."
(1 - 4 of 4)
document
Jettinghoff, K. (author), Venema, A. (author), Stam, C. (author), Bloemhoff, A. (author), Ybema, J.F. (author), Schoots, W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De Monitor Arbeidsongevallen 2006 bevat gegevens over dodelijke en ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met letsel en verzuim in Nederland. De cijfers betreffen schattingen op basis van gegevens uit verschillende bronnen. In 2006 hebben naar schatting 213.000 arbeidsongevallen plaatsgevonden met letsel en verzuim als gevolg. Dit...
report 2008
document
Venema, A. (author), Jettinghof, K. (author), Bloemhoff, A. (author), Stam, C. (author), van Hooff, M. (author), Ybema, J.F. (author), Schoots, W. (author), Giesbertz, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Deze Monitor Arbeidsongevallen bevat gegevens uit 2005 over dodelijke/ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Hoofdstuk 2 bevat een korte beschrijving van de Monitor, inclusief een korte toelichting op de overgang van een nieuwe bron voor arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Daarna worden de resultaten van de...
report 2007
document
Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Stam, C. (author), Ybema, J.F. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Schoots, W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In 2001 heeft het ministerie van SZW aan TNO Arbeid en Consument en Veiligheid opdracht gegeven de bestaande bronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee éénduidige en betrouwbare nationale kerncijfers vastgesteld kunnen worden. Deze cijfers moeten onder meer bedrijven en bedrijfstakken in staat stellen...
report 2007
document
Mulder, S. (author), Bloemhoff, A. (author), Harris, S. (author), van Kampen, L.T.B. (author), Schoots, W. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Als herhaling van een onderzoek uit 1986/1987 is een telefonisch onderzoek uitgevoerd onder meer dan 25.000 huishoudens met ongeveer 67.000 personen. Deze personen werden ondervraagd over het voorkomen van een verkeers-, privé-, sport- of bedrijfsongeval. Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat in Nederland in een periode van...
article 1996
Searched for: author:"Schoots, W."
(1 - 4 of 4)