Searched for: author%3A%22Schoone%2C+M.%22
(1 - 20 of 23)

Pages

document
van den Brink, W.J. (author), Schoone, M. (author), van de Geijn, T. (author), de Korte, E. (author)
Onregelmatige werktijden hebben grote gevolgen voor slaapkwaliteit, gezondheid en functioneren. Nieuwe technieken voor slaapmonitoring kunnen helpen om inzicht te krijgen in persoonlijke slaapkwaliteit en de effecten van interventies. Een pilotstudie met de Health Patch toont hoe ontwikkelen samen met gebruikers kan leiden tot producten die...
article 2022
document
de Bes-van Staalduinen, J. (author), Kin, B. (author), Quak, H.J. (author), van Rijn, J.A.M. (author), Schoone, M. (author)
De Nederlandse gezondheidszorg verandert ingrijpend. Zorggebruik en zorgkosten nemen de komende jaren verder toe. Daarnaast is er momenteel al sprake van structurele arbeidskrapte in de zorgsector en dit groeit in de toekomst verder, mede door de beperkte relatieve toename in mantelzorgers. Burgers willen ook steeds langer thuis blijven wonen en...
report 2020
document
Douwes, M. (author), de Kraker, H. (author), Wilms, M. (author), Hosseini, Z (author), van der Meer, L. (author), Bouwes, L. (author), Schoone, M. (author)
Fysieke belasting is de belasting van de spieren, botten, gewrichten, pezen en banden (het bewegingsapparaat), en wordt ook wel lichamelijke belasting genoemd. Fysieke belasting komt altijd en overal voor, maar hoeft niet schadelijk of risicovol te zijn. Klachten aan het bewegingsapparaat kunnen ontstaan bij fysieke overbelasting. Denk aan zware...
report 2020
document
Houtman, I.L.D. (author), Kraan, K.O. (author), Rosenkrantz, N. (author), Bouwens, L. (author), van den Bergh, R. (author), Venema, A. (author), Teeuwen, P. (author), Verhoeff, H. (author), Schoone, M. (author), van der Zwaan, M. (author), Jansen, S. (author), Hummel, L. (author)
Het aantal werknemers met veel burn-outklachten laat al een aantal jaren een gestage stijging zien. Dit rapport doet verslag van een verdiepend onderzoek wat vooral antwoord heeft geprobeerd te geven op de vraag wat de oorzaak is van de stijging in burn-outklachten onder Nederlandse werknemers. De vraag vanuit het Parlement die ten grondslag...
report 2020
document
van Santen, J. (author), Dröes, R.M. (author), Schoone, M. (author), Blanson Henkemans, O.A. (author), Bomans, J.E. (author), van Bommel, S. (author), Hakvoort, E. (author), Valk, R. (author), Scholten, C. (author), Wiersinga, J. (author), Smit, M. (author)
Er is steeds meer erkenning van het belang van beweegactiviteiten, ook voor mensen met dementie! Exergaming (exercise en gaming) is een innovatieve manier waarop mensen met dementie binnenshuis veilig en plezierig kunnen bewegen, met behulp van beweegspellen in een virtuele omgeving. Met deze factsheet willen we een succesvolle invoering en...
other 2019
document
Piek, P. (author), Putnik, K. (author), Schoone, M. (author), Wiezer, N. (author)
Op verzoek van de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) heeft TNO een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken bij en ontwikkelingen in werving en selectie in Nederland en de risico’s die verschillende werkwijzen in zich hebben voor bias (vooroordelen) en discriminatie. Dit kan leiden tot bedoeld en onbedoeld...
report 2018
document
Hinkema, M.J. (author), Schoone, M. (author), de Vries, B.R. (author)
Nachtzorg is een belangrijk onderdeel van de zorg aan mensen met een beperking. Een goede, veilige nachtrust is een essentieel element van een goede kwaliteit van leven. Toch is er weinig bekend over de huidige praktijk. Berichtgeving in de media is overwegend kritisch en stelt vraagtekens bij de veiligheid in de nacht. Instellingen in het veld...
report 2018
document
Verhoeven, F. (author), Cremers, A. (author), Schoone, M. (author), van Dijk, J. (author)
Purpose Existing solutions facilitating mobility among older adults mainly focus on supporting physical disabilities. However, solutions are more likely to succeed when current activities and capabilities serve as a starting point. Participatory design is a suitable approach to detect these. We investigated (i) how participatory design...
article 2016
document
Schoone, M. (author)
Bij de zorg voor mensen met een chronisch ziekte zijn vaak veel verschillende zorgverleners betrokken. De patient heeft veel inzicht in het eigen ziekteproces en is vaak goed in staat tot zelfmanagement. Technologie is daarbij ondersteunend. Hiervoor is een scala aan apps, monitoringapparatuur en ICT voor communicatie op de markt. Het...
article 2016
document
Schoone, M. (author), Franck, E. (author), Rijken, E. (author), Molema, H. (author)
Twaalf eerstelijnssamenwerkingsverbanden hebben deelgenomen aan dit project om de meerwaarde van een voor hen vernieuwende werkwijze aan te tonen. De meeste van deze samenwerkingsverbanden hadden een aanpak ontwikkeld voor geïntegreerde preventieve zorg voor specifieke doelgroepen in de wijk. Daarbij maakten ze bijvoorbeeld gebruik van een ICT...
report 2015
document
Schoone, M. (author), Dusseldorp, E. (author), van den Akker-van Marle, M.E. (author), Doornebosch, A.J. (author), Bal, R. (author), Meems, A. (author), Oderwald, M.P. (author), van Balen, R. (author)
The ACRE (ACtive REhabilitation) robotic device is developed to enhance therapeutic treatment of upper limbs after stroke. The aim of this study is to assess effects and costs of ACRE training for frail elderly patients and to establish if ACRE can be a valuable addition to standard therapy in nursing home rehabilitation. The study was designed...
article 2011
document
Cluitmans, J. (author), Hopman-Rock, M. (author), Schoone, M. (author)
article 2011
document
Schoone, M. (author), Dusseldorp, E. (author), van den Akker-van Marle, M.E. (author), Doornebosch, A.J. (author), Bal, R. (author), Meems, A. (author), Olderwald, M.P. (author), van Balen, R. (author)
report 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blanson Henkemans, O.A. (author), Molema, J.J.W. (author), Alpay, M. (author), Schoone, M. (author), Otten, W. (author), van der Boog, P.J.M. (author), Rovekamp, A.J.M. (author), Hilgersom, M.J.C. (author), Dumay, A.C.M. (author)
article 2010
document
TNO Informatie- en Communicatietechnologie (author), Butter, M. (author), Rensma, A. (author), van Boxsel, J. (author), Kalisingh, S. (author), Schoone, M. (author), Leis, M. (author), Gelderblom, G.J. (author), Cremers, G. (author), de Wilt, M. (author), Kortekaas, W. (author), Thielmaan, A. (author), Cuhls, K. (author), Sachinopoulou, A. (author), Korhonen, I. (author)
For the last two decades the European Commission (EC), and in particular the Directorate General Information Society and Media, has been strongly supporting the application of Information and Communication Technologies (ICT) in healthcare. ICT is an enabling technology which can provide various solutions in the healthcare sector, ranging from...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Schoone, M. (author), Teirlinck, C.J.P.M. (author), Chorus, A.M.J. (author)
PZ,ZI.
report 2008
document
Schoone, M. (author), van Os, P. (author), Campagne, A. (author), TNO Industrie en Techniek TNO Kwaliteit van Leven (author)
ACRE is a robotic training device for rehabilitation of the upper limbs. ACRE stimulates patients to train their affected arm more frequently and repetitively, via so called game based therapy. A prototype of ACRE (ACRE2) was tested in a user trial with patients who had recently suffered a stroke. Therapists concluded that the ACRE can be useful...
conference paper 2007
document
Dumay, A.C.M. (author), Schoone, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Symposium EZD (was EMD) werd gehouden 29 september 2006.
article 2006
document
van Boxsel, J. (author), Schoone, M. (author)
article 2005
document
Graafmans, W.C. (author), Schoone, M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
JGZ
report 2004
Searched for: author%3A%22Schoone%2C+M.%22
(1 - 20 of 23)

Pages