Searched for: author%3A%22Scholten%2C+N.P.M.%22
(1 - 20 of 91)

Pages

document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Geurts, C.P.W. (author), Scholten, N.P.M. (author), de Vries, A. (author), Lurvink, M.L. (author)
Bij strikte nalev¡ng van de Eurocodes leidt het realiseren van nieuwe agrarische gebouwen met stalen spantconstructies vanaf 1 april 2012 tot zwaarder uitgevoerde spanten. Dat maakt deze gebouwen duurder dan voorheen. De auteurs leggen uit hoe dat komt en verdedigen de'gegronde redenen' voor deze 'ongemakkelijke' regelgeving
article 2012
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Scholten, N.P.M. (author), Steenbergen, R.D.J.M. (author)
report 2011
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Scholten, N.P.M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Within short time, the Eurocodes will be accepted as the official rules for design of new structures in most European countries. Also for the existing stock Eurocodes will be a suitable starting point for the assessment as these codes are expected to be based on the best and most recent knowledge available. However, it would be uneconomical to...
article 2010
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Scholten, N.P.M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
conference paper 2009
document
Scholten, N.P.M. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Since 1992 there have been a number of proposals to renew calculation methods available to assess the structural safety of existing buildings. But without operational results. Upon publication of the Eurocodes NL decided to renew and to include them in the Dutch building regulations. The question was how. One decided to develop a new Dutch...
conference paper 2009
document
Scholten, N.P.M. (author), de Groot, E.H. (author), Zonneveldt, L. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2008
document
Scholten, N.P.M. (author)
article 2007
document
Scholten, N.P.M. (author)
article 2007
document
Scholten, N.P.M. (author), TNO Bouw (author)
article 2003
document
Scholten, N.P.M. (author)
De nieuwe bouwregelgeving biedt meer vrijheid omtrent plaatsing van meterruimtes. Bij woningen in een woongebouw mag nu altijd een gemeenschappelijke meterruimte zijn toegepast. De positionering van de meterruimte ten opzichte van de toegang van een woning is verduidelijkt
article 2003
document
Scholten, N.P.M. (author)
Traphekken en vloerafscheidingen zijn bedoeld om de veiligheid te waarborgen. De nieuwe bouwregelgeving bevat per gebruiksfunc-tie voorschriften voor deze veiligheidsvoorzieningen. Soms kan het echter toch nodig zijn om in een bouwovereenkomst aanvullende eisen te stellen om voldoende veiligheid te verkrijgen. Ook bij bestaande bouw zijn...
article 2003
document
Scholten, N.P.M. (author)
De eisen rond branddoorslag en -overslag zijn soms te strin-gent maar vaak ook zo vrijblijvend dat een onveilig gebouw kan ontstaan. Voor schachten, kokers en kanalen gelden geen afzonderlijke regels meer. Dat leidt tot onduidelijkheid.
article 2003
document
Hamerlinck, A.F. (author), Scholten, N.P.M. (author)
Optoppen, luchtgebonden bouwen en opbouwen zijn allemaal omschrijvingen voor het bouwen op bestaande daken. Hoog in de lucht ligt nog een omvangrijk bouwterrein braak dat al wel grotendeels bouwrijp is. De brandveiligheids-eisen uit het Bouwbesluit 2003 zijn echter verschillend voor het bestaande gebouw en de opbouw, een probleem dat Bouwen met...
article 2003
document
Scholten, N.P.M. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), TNO Bouw (author)
article 2003
document
Scholten, N.P.M. (author)
In de praktijk blijkt er verwarring te zijn tussen de termen niet-besloten ruimte en buiten-lucht. Dit geldt met name voor atria en tweedehuid-gevels. Bij uitbreiding van brand via buitenlucht gelden de regels voor brandoverslag. De discus-sie over het al dan niet besloten zijn van deze ruimtes is alleen relevant voor ruimtes waardoor wordt...
article 2003
document
Scholten, N.P.M. (author)
De verplichting om de CE-mar-kering voor bouwproducten te voeren komt nu in een stroom-versnelling. Dit heeft ook gevol-gen voor het Bouwbesluit 2003 en de nationale normbladen van NEN en de beoordelings-richtlijnen voor het afgeven van erkende kwaliteitsverklaringen
article 2003
document
Scholten, N.P.M. (author), TNO Bouw (author)
other 2002
document
Scholten, N.P.M. (author), TNO Bouw (author)
article 2002
document
Scholten, N.P.M. (author), TNO Bouw (author)
article 2002
document
Scholten, N.P.M. (author), TNO Bouw (author)
conference paper 2002
Searched for: author%3A%22Scholten%2C+N.P.M.%22
(1 - 20 of 91)

Pages