Searched for: author%3A%22Schinkel%2C+J.M.%22
(1 - 12 of 12)
document
Spaan, S. (author), Tromp, P.C. (author), Schinkel, J.M. (author)
report 2019
document
Spaan, S. (author), Tromp, P.C. (author), de Jong, R. (author), Diks, M.V. (author), Voogd, E. (author), Verhagen, H.I.M. (author), Moerman, M.M. (author), Schinkel, J.M. (author)
report 2018
document
Goede, H.A. (author), Ploeg, D. (author), Schinkel, J.M. (author)
The development of a dermal exposure model is a challenge because of the complexity of dermal exposure processes on one hand, and the scarcity of good quality and contextually-rich dermal exposure measurements. Dermal exposure modelling is further complicated by the difficulty of measuring dermal exposure due to the lack of standardised methods ...
report 2018
document
Voogd, E. (author), Schinkel, J.M. (author)
report 2017
document
Schinkel, J.M. (author), den Boeft, J. (author), Tromp, P.C. (author), de Jonge, M. (author)
Deze rapportage beschrijft een gesimuleerd werkplek beschermingsfactor (SWPF) onderzoek waarin de beschermingsfactoren van de 8 meest gebruikte adembeschermingsmiddelen (ABM) in de asbestbranche zijn onderzocht. De nieuwe ABM systemen werden, nadat de testpersoon een fittest had gepasseerd, getest in een testkamer waar voor elk systeem 11 voor...
report 2017
document
Spaan, S. (author), Voogd, E. (author), Tromp, P.C. (author), den Boeft, J. (author), de Jong, R. (author), Diks, M.V. (author), Schinkel, J.M. (author)
Naar aanleiding van de (op handen zijnde) verlaging van de grenswaarde voor asbest is binnen het Kennisinvesteringsproject (KIP) “Innovaties voor veilig werken met asbest” een van de doelstellingen om de onderliggende meetgegevens van het huidige SMA-rt systeem opnieuw te evalueren, als opmaat voor de verdere ontwikkeling van dit systeem....
report 2016
document
Spaan, S. (author), den Boeft, J. (author), Tempelman, J. (author), Schinkel, J.M. (author)
Dit protocol is opgesteld als onderdeel van het programma “Innovaties voor veilig werken met asbest”, dat TNO uitvoert in opdracht van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het doel van dit programma is het advisering van het ministerie van SZW met betrekking tot haar beleid rondom asbestverwijdering, het komen tot een state...
report 2015
document
Spaan, S. (author), den Boeft, J. (author), Tempelman, J. (author), Schinkel, J.M. (author)
Dit protocol is opgesteld als onderdeel van het programma “Innovaties voor veilig werken met asbest”, dat TNO uitvoert in opdracht van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het doel van dit programma is het advisering van het ministerie van SZW met betrekking tot haar beleid rondom asbestverwijdering, het komen tot een state...
report 2015
document
Tempelman, J. (author), den Boeft, J. (author), Schinkel, J.M. (author)
report 2013
document
Mc Donnell, P.E. (author), Schinkel, J.M. (author), Coggins, M.A. (author), Fransman, W. (author), Kromhout, H. (author), Cherrie, J.W. (author), Tielemans, E.L. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
As it is often difficult to obtain sufficient numbers of measurements to adequately characterise exposure levels, occupational exposure models may be useful tools in the exposure assessment process. This study aims to refine and validate the inhalable dust algorithm of the Advanced REACH Tool (ART) to predict airborne exposure of workers in the...
article 2011
document
Spaan, S. (author), Schinkel, J.M. (author), Wouters, I.M. (author), Preller, E.A. (author), Tjoe Nij, E.I.M. (author), Heederik, D. (author), Tielemans, E.L.J.P. (author), Preller, L. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Endotoxin is a well-known toxin which has been associated with several health effects. Many factors influence airborne endotoxin exposure and can cause high variability in exposure between and within workers. Additionally, since the source of endotoxin exposure - gram-negative bacteria - grow and amplify, exposure variability is thought to be...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Schinkel, J.M. (author), Tjoe Nij, E.I.M. (author), Spaan, S. (author), Tielemans, E.L.J.P. (author), Preller, E.A. (author), wouters, I.M. (author), Heederik, D. (author)
report 2007
Searched for: author%3A%22Schinkel%2C+J.M.%22
(1 - 12 of 12)