Searched for: author%3A%22Scheepers%2C+M.J.J.%22
(1 - 20 of 45)

Pages

document
Scheepers, M.J.J. (author), Chavarriaga, J.G. (author)
report 2023
document
Scheepers, M.J.J. (author), van Stralen, J. (author), Giraldo Chavarriaga, J.S. (author), Smekens, K.E.L. (author)
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) rapporteert in het voorjaar van 2023 aan de Europese Commissie over de voortgang van het Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK). In deze tweejaarlijkse rapportage wordt onder meer een projectie van de broeikasgasemissies (BKG-emissies) gepresenteerd tot en met 2050 [1]. Tot 2040...
report 2023
document
Scheepers, M.J.J. (author), Gamboa Palacios, S. (author), Jegu, E. (author), Pupo Nogueira, L.P. (author), Rutten, L.W. (author), van Stralen, J. (author), Smekens, K.E.L. (author), West, K.J. (author), van der Zwaan, B.C.C. (author)
This paper presents two different scenarios for the energy system of the Netherlands that achieve the Dutch government’s national target of near net-zero greenhouse gas emissions in 2050. Using the system optimisation model OPERA, the authors have analysed the technology, sector and cost implications of the assumptions nderlying these scenarios....
article 2022
document
Scheepers, M.J.J. (author), Janssen, G. (author), van Stralen, J. (author)
Door TNO is onderzoek gedaan naar de effecten voor het energiesysteem van een aparte broeikasgasreductiedoel voor de ESR-sector. Daarnaast is voor enkele varianten een analyse uitgevoerd naar een niet-lineair reductiepad voor de emissiereductie van de ESR-sector in de periode 2035-2045. Deze analyses zijn uitgevoerd voor twee scenario’s die een...
report 2022
document
Scheepers, M.J.J. (author)
Volgens het regeerakkoord van Rutte IV zullen de broeikasgasemissies in 2030 met tenminste 55% moeten worden gereduceerd en zal Nederland in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Hiermee geeft Nederland invulling aan de aangescherpte Europese doelstellingen. Ook komt er een klimaatdoel voor circulaire economie dat zal moeten leiden tot verduurzaming...
other 2022
document
Scheepers, M.J.J. (author), Gamboa Palacios, S. (author), Janssen, G.J.M. (author), Moncaddo Botero, J. (author), van Stralen, J. (author), Oliveira Machado dos Santos, J. (author), Uslu, A. (author), West, K.J. (author)
The new Dutch government (Rutte IV) has agreed in its coalition agreement to reduce greenhouse gas emissions in the Netherlands by at least 55% by 2030 (compared to 1990) and to achieve greenhouse gas emissions neutrality by 2050, implementing the new European objectives. The coalition agreement also proposes a climate target for circular...
report 2022
document
Menkveld, M. (author), van Stralen, J. (author), Scheepers, M.J.J. (author)
De Minister van Klimaat en Energie overweegt een subdoelstelling te formuleren voor energiebesparing, omdat energiebesparing een belangrijke bijdrage kan leveren aan de aangescherpte klimaatdoelstelling voor 2030 van 55 tot 60% emissiereductie en de Europese Commissie in haar voorstel voor herziening van de Energy Efficiency Directive (EED) en...
report 2022
document
Scheepers, M.J.J. (author), de Haas, G.J. (author), Roelofs, F. (author), Jeeninga, H. (author), Gerdes, J. (author)
De Provincie Noord-Brabant heeft TNO gevraagd onderzoek te doen naar de rol die kernenergie kan spelen in de energietransitie van Noord-Brabant. Het onderzoek is samen met NRG uitgevoerd. Het betreft hier een studie van beperkte omvang met een korte doorlooptijd waarin op basis van openbare bronnen de recente inzichten met betrekking tot onder...
report 2021
document
Scheepers, M.J.J. (author), Beurskens, L.W.M. (author), Lenzmann, F.O. (author)
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft TNO verzocht een onderzoek uit te voeren naar de kosten (betaalbaarheid) van alternatieve technologieën bij een uitfasering van lage temperatuur warmteproductie met houtige biogrondstoffen. Dit onderzoek sluit aan op een eerder advies dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in 2020...
report 2021
document
Sijm, J.P.M. (author), Beurskens, H.J.M. (author), Marsidi, M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Scheepers, M.J.J. (author), Smeekens, K.E.L. (author), van der Welle, A.J. (author), Wilde, H.P.J. (author)
Following the Climate Agreement of Paris 2015, the Netherlands has set ambitious greenhouse gas (GHG) emission reduction targets of at least 49% in 2030, compared to 1990 (Rijksoverheid, 2019), and 95% reduction by 2050 (EZK, 2019). This will require a transformation of the current, predominantly fossil-based energy system towards a sustainable,...
report 2020
document
Scheepers, M.J.J. (author), Faaij, A. (author), van den Brink, R. (author)
Het doel is duidelijk: Nederland moet volgens de Klimaatwet in 2050 een klimaatneutraal energiesysteem hebben. Maar hoe kunnen we dat doel bereiken? Gaan we de doelen halen door de economie radicaal te hervormen of proberen we ongeveer hetzelfde te blijven doen, maar dan zonder CO2 uit te stoten? Wat zijn de gevolgen van onze keuzes voor de...
other 2020
document
Gamboa Palacios, S. (author), West, K.J. (author), Scheepers, M.J.J. (author), van Stralen, J. (author)
Various environmental organisations, political parties and academia have strongly criticized the use of woody biomass for energy applications due to its environmental impact. In 2020, in response to a request of the Dutch Parliament, the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Change (EZK) intends to implement a phasing out strategy for...
report 2020
document
Scheepers, M.J.J. (author), Gamboa Palacios, S. (author), Jegu, E. (author), Pupo Nogueira, L.P. (author), Rutten, L.W. (author), van Stralen, J. (author), Smekens, K.E.L. (author), West, K.J. (author)
According to the Dutch Climate Act, the Netherlands must have an almost complete climate-neutral energy system by 2050. But how can we achieve that goal? What are the consequences of our choices for our energy system? Are we going to achieve the goals by radically reforming the economy, or are we going to continue as normal, but without emitting...
report 2020
document
Scheepers, M.J.J. (author)
public lecture 2014
document
Scheepers, M.J.J. (author)
Despite energy conservation efforts, energy use continues to increase, partly due to growth in production and consumption. Since energy prices have also continued to grow, it is very important that energy sources are used more efficiently. Only through new technologies and systems a substantial and sustainable improvement in energy efficiency...
other 2013
document
Scheepers, M.J.J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Biorefinery is the sustainable processing of biomass into a spectrum of marketable products and energy. ECN’s biorefinery R&D aims to develop and implement thermo chemical processes for full conversion of non-food biomass (ligno cellulosic and aquatic) into biochemicals, biomaterials and biofuels. Read here more about biorefinery...
other 2013
document
Scheepers, M.J.J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
In a sustainable bio-based economy,sustainable biomass plays a major role in the production of materials, chemicals, transportation fuels, power and heat. ECN is at the forefront of developing breakthrough technologies based on thermochemical conversion of biomass and waste. Technologies which enable you to produce bio-based products such as...
other 2013
document
Scheepers, M.J.J. (author)
public lecture 2013
document
Scheepers, M.J.J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Storage of heat is a technology that can overcome the time difference between the supply and the demand of heat. This can be an effective way to save on energy use and enables the application of renewable heat. Heat storage can improve the overall system efficiency and enables the decoupling of sectors, processes or systems which provides more...
other 2013
document
Scheepers, M.J.J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Energy costs comprise a significant contribution to the operational costs of industrial plants. The days of cheap energy are over, and energy efficiency is becoming a crucial success factor. Energy effi ciency is usually regarded as the cheapest and most easily implemented solution to reduce costs related to the use of fossil energy carriers.
other 2013
Searched for: author%3A%22Scheepers%2C+M.J.J.%22
(1 - 20 of 45)

Pages