Searched for: author%3A%22Schaapveld%2C+K.%22
(1 - 20 of 35)

Pages

document
Ruwaard, D. (author), Kramers, P.G.N. (author), van Herten, L.M. (author), Bloemhoff, A. (author), Boshuizen, H.C. (author), Perenboom, R.J.M. (author), Hirasing, R.A. (author), van Deursen, C.G.L. (author), Buitendijk, S.E. (author), Emmen, H.H. (author), Kalsbeek, H. (author), Gevers Leuven, J.A. (author), Princen, J.M.G. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), Riedstra, M. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author), Stafleu, A. (author), den Ouden, A.L. (author), Smulders, P.G.W. (author), Miedema, H.M.E. (author), Schaapveld, K. (author), Lowik, M.R.H. (author), Kulig, B.M. (author), Havekes, L.M. (author)
In 1993 werd voor het eerst een toekomstverkenning gepubliceerd. In dat document werd een groot aantal gezondheidsgegevens over de Nederlandse bevolking in onderlinge samenhang gepresenteerd. Vier jaar later blijkt behoefte aan bijstelling van de cijfers over ziekte, gezondheid en hun oorzaken. Naast die actualisering van gegevens wordt in dit...
book 1997
document
Gunning-Schepers, L.J. (author), Jansen, J. (author), Geraedts, J.P.M. (author), Hosman, C.M.H. (author), Kok, G.J. (author), Kromhout, D. (author), Schaapveld, K. (author), Smulders, P.G.E. (author), van Wijnen, J.H. (author)
De werkzaamheid en doeltreffendheid van preventieve interventies is de kernboodschap uit dit rapport. Het materiaal biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van een lange-termijn visie op de Nederlandse gezondheidszorg. Er is met preventie veel gezondheidswinst geboekt. Vooral door vaccinatieprogramma's en wet- en regelgeving. Nog te behalen...
book 1997
document
Schaapveld, K. (author), Hirasing, R.A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
On the occasion of the publication of the second revised edition of the Preventiegids (Prevention guide), some recent developments in preventive health care can be analysed and priorities for the near future can be formulated. Some controversies have been resolved (e.g. periconceptional use of folic acid, influenza vaccination of all elderly), a...
article 1997
document
Eekhof, J.A.H. (author), de Bock, G.H. (author), de Laat, J.A.P.M. (author), Dap, R. (author), Schaapveld, K. (author), Springer, M.P. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Hearling loss is an important health problem in the elderly which sometimes leads to social isolation. In a study with 62 patients, the diagnostic value of four simple tests for screening for hearing loss in general practice was examined. When paying attention to the loudness of the whispering, the whispered voice test can be a valuable test for...
article 1996
document
Eekhof, J.A.H. (author), de Bock, G.H. (author), Schaapveld, K. (author), Perenboom, R.J.M. (author), Springer, M.P. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Objective. To determine which age-related disorders lend themselves for screening followed by intervention in general practice. Setting. Department of General Practice Medicine, University of Leiden. Design. Descriptive. Methods. This study concerned eight frequent age-related disorders: auditory and visual disorders, cognitive limitations,...
article 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Chorus, A.M.J. (author), Kremer, A. (author), Oortwijn, W.J. (author), Schaapveld, K. (author)
Dit rapport is het schriftelijke resultaat van een door het Ministerie van WVC aan de Stichting Dienstverlening Gehandicapten (SDG) gegeven opdracht tot het uitvoeren van een inventarisatie van het probleem doofheid of slechthorendheid. De eigenlijke inventarisatie is uitgevoerd door TNO-PG, waarbij gegevens over slechthorendheid in de algemene...
report 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van der Maas, P.J. (author), Schaapveld, K. (author), van der Heide, A. (author), Davidse, W. (author), Bonneux, L. (author), Barendregt, J.J. (author)
book 1996
document
Schaapveld, K. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Chemicals/CAS: folic acid, 59-30-3, 6484-89-5; Folic Acid, 59-30-3; Rubella Vaccine
article 1995
document
Schaapveld, K. (author), Chorus, A.M.J. (author), Perenboom, R.J.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In this paper global differences in health between the 12 countries of the European Union are compared and related to variations in so-called determinants of health, especially socioeconomic and life style factors and characteristics of the health care system in each country. This leads to two main conclusions. The first conclusion is that the...
article 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid Divisie Publieke Gezondheid en Preventie (author), Schaapveld, K. (author), Krleza-Jeric, K. (author), Stiphout, J.G.A. (author), Nencheva, E. (author)
report 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Chorus, A.M.J. (author), Kremer, A. (author), Oortwijn, W.J. (author), Schaapveld, K. (author)
Dit rapport is het schriftelijke resultaat van een door het Ministerie van WVC aan de Stichting Dienstverlening Gehandicapten (SDG) gegeven opdracht tot het uitvoeren van een inventarisatie van het probleem doofheid of slechthorendheid. De eigenlijke inventarisatie is uitgevoerd door TNO-PG, waarbij gegevens over slechthorendheid in de algemene...
report 1995
document
Schaapveld, K. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Voor Rijksuniversiteit, medische faculteit, vakgroep metamedica.
book 1994
document
Schaapveld, K. (author), Treurniet, H.F. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Zoonoses can be defined as infectious diseases that are transmitted from vertebrate animals to man under natural conditions. Applying this definition, a review is presented of zoonoses, occurring in the Netherlands. Data about this group of infectious diseases were collected from public health and veterinary data sources. From the results of the...
article 1994
document
Schaapveld, K. (author), Hirasing, R.A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
article 1993
document
Boshuizen, H.C. (author), Schaapveld, K. (author), Wortel, E. (author), Venema, A. (author)
bookPart 1993
document
Schaapveld, K. (author), Hirasing, R.A. (author), Gunning-Schepers, L.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In opdracht van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (NIPG-TNO) de Preventiegids vervaardigd, met een overzicht van de Nederlandse preventieprogramma's.1 Deze gids is in eerste instantie bestemd voor een aantal beroepsgroepen in de eerstelijnsgezondheidszorg en...
article 1993
document
Hirasing, R.A. (author), Schaapveld, K. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
article 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Schaapveld, K. (author), Bergsma, E.W. (author), van Ginneken, J.K.S. (author), van de Water, H.P.A. (author)
book 1993
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Treurniet, H.F. (author), Schaapveld, K. (author)
Zoönosen kunnen gedefinieerd worden als infectieziekten die onder natuurlijke omstandigheden, eventueel via insekten, van gewervelde dieren op de mens worden overgebracht. Aan de hand van deze definitie wordt een overzicht gegeven van in Nederland voorkomende zoönosen. Gegevens over deze groep infectieziekten zijn afkomstig uit gegevensbronnen...
article 1993
document
Gezondheidsorganisatie TNO Nederlands instituut voor praeventieve geneeskunde TNO (author), Schaapveld, K. (author)
report 1993
Searched for: author%3A%22Schaapveld%2C+K.%22
(1 - 20 of 35)

Pages