Searched for: author%3A%22Schaap%2C+H.A.%22
(1 - 4 of 4)
document
Schaap, H.A. (author), Willems, P.H. (author), Bouwman, J.W. (author), van Rijswijk, R. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2010
document
Willems, P.H. (author), Schaap, H.A. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2010
document
Willems, P.H. (author), Schaap, H.A. (author), Bouwman, J.W. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Deze publicatie bevat de beschrijving van het COINS-referentiekader Functioneel Specificeren. Dit referentiekader is een aanvulling op de COINS-systematiek. Het doel van dit referentiekader is het vastleggen van enkele aanvullende afspraken ten behoeve van de uitwisseling van informatie die relevant is voor het functioneel specificeren. Door...
article 2008
document
Willems, P.H. (author), Schaap, H.A. (author), Bouwman, J.W. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Deze publicatie bevat de beschrijving van het COINS-referentiekader Ramen van Hoeveelheden. Het doel van dit referentiekader is het bieden van richtlijnen voor het organiseren van het proces en de uitwisseling van informatie benodigd voor de activiteit 'Ramen van Hoeveelheden'. Door toepassing van de richtlijnen kan het proces gestroomlijnd...
article 2008
Searched for: author%3A%22Schaap%2C+H.A.%22
(1 - 4 of 4)