Searched for: author%3A%22Sch%C3%B6nbeck+Y.%2C+%22
(1 - 20 of 59)

Pages

document
McCray, G. (author), McCoy, D. (author), Kariger, P. (author), Janus, M. (author), Black, M.M. (author), Chang, S.M. (author), Tofail, F. (author), Eekhout, I. (author), Waldman, M. (author), van Buuren, S. (author), Khanam, R. (author), Sazawal, S. (author), Nizar, A. (author), Schönbeck, Y. (author), Zongo, A. (author), Brentani, A. (author), Zhang, Y. (author), Dua, T. (author), Cavallera, V. (author), Raikes, A. (author), Weber, A.N. (author), Bromley, K. (author), Baqui, A. (author), Dutta, A. (author), Nisar, I. (author), Detmar, S.B. (author), Anago, R. (author), Mercadante, P. (author), Jiang, F. (author), Kaur, R. (author), Hepworth, K. (author), Rubio-Codina, M. (author), Kembou, S.N. (author), Ahmed, S. (author), Lancaster, G.A. (author), Gladstone, M. (author)
Introduction: With the ratification of the Sustainable Development Goals, there is an increased emphasis on early childhood development (ECD) and well-being. The WHO led Global Scales for Early Development (GSED) project aims to provide population and programmatic level measures of ECD for 0-3 years that are valid, reliable and have...
article 2023
document
van Dommelen, P. (author), Schönbeck, Y. (author)
Het meten en wegen van kinderen en het interpreteren van groeigegevens biedt de mogelijkheid om afwijkende groei veroorzaakt door genetische aandoeningen of ziekten tijdig op te sporen en te behandelen. Voor het signaleren van afwijkende lengtegroei zijn actuele en etnisch-specifieke groeidiagrammen nodig, omdat groei over de tijd kan veranderen...
article 2023
document
Cavallera, V. (author), Lancaster, G. (author), Gladstone, M. (author), Black, M.M. (author), McCray, G. (author), Nizar, A. (author), Ahmed, S. (author), Dutta, A. (author), Anago, R.K.E. (author), Brentani, A. (author), Jiang, F. (author), Schönbeck, Y. (author), McCoy, D.C. (author), Kariger, P. (author), Weber, A.M. (author), Raikes, A. (author), Waldman, M. (author), van Buuren, S. (author), Kaur, R. (author), Pérez Maillard, M. (author), Nisar, M.I. (author), Khanam, R. (author), Sazawal, S. (author), Zongo, A. (author), Pacifico Mercadante, M. (author), Zhang, Y. (author), Roy, A.D. (author), Hepworth, K. (author), Fink, G. (author), Rubio-Codina, M. (author), Tofail, F. (author), Eekhout, I. (author), Seiden, J. (author), Norton, R. (author), Baqui, A.H. (author), Ali, J.K. (author), Zhao, J. (author), Holzinger, A. (author), Detmar, S. (author), Kembou, S.N. (author), Begum, F. (author), Ali, S.M. (author), Jehan, F. (author), Dua, T. (author), Janus, M. (author)
Introduction Children's early development is affected by caregiving experiences, with lifelong health and well-being implications. Governments and civil societies need population-based measures to monitor children's early development and ensure that children receive the care needed to thrive. To this end, the WHO developed the Global Scales for...
article 2023
document
van Zoonen, R. (author), van Dommelen, P. (author), Beek, D. (author), Wildeman, I. (author), Verkerk, P. (author), Schönbeck, Y. (author)
Aims The Dutch Development Instrument (DDI) measures child development with milestones. Videos were developed that allow caregivers to assess these developmental milestones for their child before they go to youth health care (YHC). By involving caregivers in their child's development, they are likely to be better prepared for the visit. The aim...
conference paper 2022
document
Huizing, A. (author), Welten, M. (author), Schönbeck, Y. (author), van Empelen, P. (author), Wahab, R. (author), Jaddoe, V. (author), van Buuren, S. (author)
Aims –Identification of children with an increased risk of future overweight or obesity enables targeted preventive strategies. The objective of this study is to develop a screening algorithm that can detect young children with a high risk on overweight or obesity at early adolescence (age 10 – 14 years). Materials and methods – We analyzed a...
conference paper 2022
document
Schönbeck, Y. (author), Caselli, I. (author)
A pilot project in the Netherlands is trying to change the working methods of healthcare professionals who assess early child development. The aim is to establish better connections with caregivers and to improve caregivers’ experience of routine appointments to assess their child’s developmental milestones.
article 2022
document
van Dommelen, P. (author), Beek, D. (author), van Zoonen, R. (author), Wildeman, I. (author), Verkerk, P.H. (author), Schönbeck, Y. (author)
Inleiding: Korte filmpjes van de Van Wiechenkenmerken zijn ontwikkeld, zodat ouders deze kenmerken met hun kind kunnen uitvoeren. Door ouders meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en het ontwikkelingsonderzoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) komen ze beter voorbereid op het consult en zijn ze tijdens het consult meer...
article 2022
document
Pannebakker, F. (author), Vlasblom, E. (author), Schönbeck, Y. (author)
In beide eerste presentaties staat Centering Pregnancy centraal: een veelbelovende groepsaanpak voor zwangeren. In presentatie 1 ligt de focus op het verbeteren van Centering specifiek voor zwangeren uit Eritrea, samen met (aanstaande) moeders en professionals. Ten behoeve hiervan hebben we interviews afgenomen met zwangere Eritrese vrouwen,...
public lecture 2021
document
van Zoonen, R. (author), Vlasblom, E. (author), Lanting, C.I. (author), de Wolff, M.S. (author), van der Pal, S.M. (author), Schönbeck, Y. (author)
Binnen de jeugdgezondheidszorg wordt het Van Wiechenonderzoek gebruikt om de ontwikkeling van jonge kinderen (0 – 4 jaar) te monitoren. Het Van Wiechenonderzoek bestaat uit 75 ontwikkelingskenmerken. TNO heeft korte, eenvoudige instructiefilmpjes van de Van Wiechen-kenmerken ontwikkeld zodat ouders deze kunnen uitvoeren met hun kind. Het doel...
report 2021
document
Blanson Henkemans, O. (author), Starmans, D. (author), Peute, L. (author), Berg. L. van den, (author), Jansen, J. (author), Wellner, M. (author), Bezem, J. (author), Vlasblom, E. (author), Schönbeck, Y. (author)
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de publieke gezondheidszorg voor jeugd tussen 0 en 19 jaar. Dael van de JGZ is het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen, op individueel en op populatieniveau. De JGZ zet steeds sterker in op het vergroten van ouderempowerment. Hiervoor...
article 2021
document
Dankert-Roelse, J.E. (author), Bouvs, M.J. (author), Jakobs, B.S. (author), Janssens, H.M. (author), de Winter-de Groot, K.M. (author), Schonbeck, Y. (author), Gille, J.J.P. (author), Gulmans, V.A.M. (author), Verschoof-Puite, R.K. (author), Schielen, P.C.J.I. (author), Verkerk, P.H. (author)
Background Newborn screening for cystic fibrosis (NBSCF) was introduced in the Dutch NBS program in 2011 with a novel strategy. Methods Dutch NBSCF consisted of four steps: immuno-reactive trypsin (IRT), Pancreatitis-associated Protein (PAP), DNA analysis by Inno-LiPa (35 mutations), extended gene analysis (EGA) as fourth step and as safety net....
article 2019
document
van der Linde, A.A.A. (author), Schönbeck, Y. (author), van der Kamp, H.J. (author), van den Akker, E.L.T. (author), van Albada, M.E. (author), Boelen, A. (author), Finken, M.J.J. (author), Hannema, S.E. (author), Hoorweg-Nijman, G. (author), Odink, R.J. (author), Schielen, P.C.J.I. (author), Straetemans, S. (author), van Trotsenburg, P.S. (author), Claahsen-van der Grinten, H.L. (author), Verkerk, P.H. (author)
In 2002, a nationwide screening for congenital adrenal hyperplasia (CAH) was introduced in the Netherlands. The aim of our study is to evaluate the validity of the neonatal screening for CAH and to assess how many newborns with salt-wasting (SW) CAH have already been clinically diagnosed before the screening result was known. Retrospective,...
article 2019
document
Lanting, C.I. (author), de Wolff, M. (author), van Zoonen, R. (author), Schönbeck, Y. (author)
Deze richtlijn is bedoeld voor JGZ-professionals (dit zijn jeugdartsen, verpleegkundig specialisten , 1 jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten) en beoogt richtinggevend te zijn bij het handelen tijdens contacten met individuele 0-18 jarigen en hun ouders/verzorgers. De richtlijn ‘Ondergewicht’ beschrijft het normale gewichtsverloop en de...
book 2019
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Schönbeck, Y. (author), Oomen, P. (author), Vos, K. (author)
De Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw in het eerste verloskundige consult een bloedonderzoek aangeboden krijgt. Het bloed wordt gescreend op hepatitis B (hepB), syfilis, HIV, Rhesus (D)-antigeen (RhD), irregulaire erytrocyten antistoffen (IEA) en...
report 2019
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Olthof, M.C. (author), Eekhout, I (author), Schönbeck, Y. (author), Verkerk, P.H. (author)
report 2018
document
Schönbeck, Y. (author), Verkerk, P.H. (author)
report 2018
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Schönbeck, Y. (author), Oomen, P. (author), Vos, K. (author)
Deze monitor beschrijft de belangrijkste resultaten van het bevolkingsonderzoek PSIE voor 2016 in vergelijking met voorgaande jaren. De monitor omvat de gegevens van zwangeren met een eerste bloedonderzoek voor de PSIE in 2016. Dit eerste onderzoek wordt bij voorkeur voor de 13e week van de zwangerschap gedaan. Vervolgstappen later in de...
report 2018
document
Grevinga, M. (author), Schönbeck, Y. (author), Hindori-Mohangoo, A.D. (author), Reijnders, M.E.B. (author), Detmar, S.B. (author)
In opdracht van en gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is dit rapport over de prevalentie van aangeboren afwijkingen in Nederland over de periode 2010-2016 uitgebracht. Het is van belang om de prevalentie van de aangeboren afwijkingen te monitoren, omdat het ontstaan van aangeboren afwijkingen samenhangt met...
report 2018
document
Dankert-Roelse, J. (author), Bouva, M. (author), de Winter-de Groot, Y. (author), Schönbeck, Y. (author), Gille, H. (author), Gulmans, V.A.M. (author), Verschoof-Puite, R. (author), Dompeling, E. (author), Schielen, P. (author), Verkerk, P. (author)
Workshop. Since May 1, 2011, newborn screening for Cystic Fibrosis (NBSCF) is part of the Dutch NBS program Objectives: To assess the validity of the four-step screening strategy when applied in a routine newborn screening program. Methods: NBSCF was carried out as a 4-step strategy (Immunotrypsinogen (IRT)/Pancreatitis-associated Protein (PAP)...
conference paper 2017
document
Schönbeck, Y. (author), Olthof, R. (author), van der Ploeg, K. (author), Verkerk, P.H. (author)
The Newborn Blood Spot screening program (NBS) was introduced in the Netherlands in 1974. The program is coordinated by the Centre for Population Screening (CvB) of the National Institute for Public health and the Environment (RIVM). The aim of the NBS is the early detection of certain serious congenital disorders in newborns. Children with...
report 2017
Searched for: author%3A%22Sch%C3%B6nbeck+Y.%2C+%22
(1 - 20 of 59)

Pages