Searched for: author%3A%22Rosmuller%2C+N.%22
(1 - 20 of 28)

Pages

document
Rosmuller, N. (author)
De intensiteit op het spoor- en wegennet in ons land is al hoog en stijgt gestaag door. Dit heeft consequenties voor de veiligheid, niet in de laatste plaats van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor Extra maatregelen zijn nodig en dit is een zaak voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Het is dan ook vreemd dat kennis, kunde...
article 2015
document
Rosmuller, N. (author), van Rossum, S. (author)
De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) reguleert het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor, het water en in de lucht. Eén uitgangspunt van deze wet is dat het wegtransport zoveel mogelijk plaatsvindt op de hoofdinfrastructuur, zoals autosnel wegen. Echter, om laad- en loslocaties te kunnen bereiken moet er ook met gevaarlijke...
article 2015
document
Wensink, M.W. (author), Rosmuller, N. (author)
Wereldwijd wordt gezocht naar alternatieven voor de huidige fossiele brandstoffen die duur en milieubelastend zijn. Eén van deze alternatieven is vloeibaar aardgas ofwel LNG (Liquefied Natural Gas). In Nederland is inmiddels een aantal tankstations voor LNG gerealiseerd, onder andere in Zwolle, Tilburg, Zaandam, Oss en Duiven waar voertuigen LNG...
article 2014
document
Heidebrink, I. (author), Rosmuller, N. (author), Tegelbeckers, H. (author)
Het Nederlandse externe veiligheidsbeleid in relatie tot gevaarlijke stoffen is gebaseerd op de resultaten van de kwantitatieve risico analyse (QRA). Echter het standaard instrumentarium leent zich niet voor alle risico's van stationaire installaties zoals bleek btj het uitvoeren van de QRA voor Solvay Chemie in Herten nabij Roermond. De...
article 2013
document
Rosmuller, N. (author)
public lecture 2013
document
Hulsbosch-Dam, C. (author), Mack, A. (author), van Ratingen, S. (author), Rosmuller, N. (author), Trijssenaar, I. (author)
For risk analysis studies, relatively simple dispersion models are generally applied, such as Gaussian dispersion and dense gas dispersion models. For rail transport risk analyses in the Netherlands, fixed consequence distances are applied for various standard scenarios of hazardous materials releases. The advantage is that the results are...
conference paper 2013
document
Rosmuller, N. (author)
book 2013
document
Rosmuller, N. (author), Heidebrink, I. (author), Spruijt, M.P.N. (author), Tegelbeckers, H. (author)
Buiten vastgestelde kaders denken draagt wezenlijk bij aan het verbeteren van onze veiligheid. In Nederland is dit echter uitermate moeilijk. Eerste stap om de huidige praktijk te verbeteren vormt het standaard inschakelen van het RIVM
article 2013
document
Rosmuller, N. (author), Trijssenaar, I. (author), Reinders, J. (author), Blokker, P. (author)
Accidents with hazardous materials may threaten the lives of people living in the direct environment of the transportation infrastructure. In many countries, fire brigades play a major role in advising the authorities when they are dealing with issues where hazardous materials are involved. Since emergency responders have to deal with injured...
article 2012
document
Rosmuller, N. (author), Trijssenaar, I.J.M. (author)
Door spoorongevallen met gevaarlijke stoffen kunnen, naast doden, ook gewonden vallen. Om de aantallen gewonden te berekenen is in een eerder artikel in dit tijdschrift door ons een nieuwe methode met daarbij een rekenvoorbeeld gepresenteerd. Vervolgens hebben we de methode op het vervoer van gevaarlijke stoffen door stationsgebied Utrecht...
article 2012
document
Rosmuller, N. (author), Cos Domingo, C. (author), Raben, I. (author)
De meningen en ideeën van 88 respondenten vormen de basis van dit rapport. Met onze kennis van transportveiligheid heeft het lectoraat Transportveiligheid zelf hierover op enkele punten een beschouwing gegeven. De figuur hieronder geeft aan dat verbetering met name gezocht moet worden in de houding en het gedrag van verladers, chauffeurs en de...
report 2012
document
Rosmuller, N. (author), Thijssen, C. (author), van Vliet, V. (author)
Hoewel de binnenvaart bekend staat als een veilige transportsector, heeft het Centraal Bureau voor de Rijn‐ & Binnenvaart (CBRB) in 2011 op een symposium van het Platform Transportveiligheid zijn zorgen geuit over de kwaliteit van de calamiteitenbestrijding op het water. Volgens het CBRB heeft het er alle schijn van dat het potentieel van de...
report 2012
document
Rosmuller, N. (author)
public lecture 2012
document
Trijssenaar, I.J.M. (author), Rosmuller, N. (author)
article 2011
document
Ham, K. (author), Marangon, A. (author), Middha, P. (author), Versloot, N. (author), Rosmuller, N. (author), Carcassi, M. (author), Hansen, O.R. (author), Schiavetti, M. (author), Papanikolaou, E. (author), Venetsanos, A. (author), Engebø, A. (author), Saw, J.L. (author), Saffers, J.-B. (author), Flores, A. (author), Serbanescu, D. (author)
A benchmarking exercise on quantitative risk assessment (QRA) methodologies for hydrogen safety has been conducted within the project HyQRA, under the framework of the European Network of Excellence (NoE), HySafe. The aim of the exercise was twofold: (i) to identify the differences and similarities in approaches in a QRA and their results for a...
article 2011
document
Trijssenaar-Buhre, I. (author), Rosmuller, N. (author)
Paper bij het NVVK Veiligheidscongres (N)iemand verantwoordelijk voor Veiligheid?! 16 en 17 maart 2011 Papendal, Arnhem gepresenteerd.
article 2011
document
Rosmuller, N. (author), Kievit, M. (author), Snelder, M. (author), Tonnaer, C. (author)
Vergelijk van incidentmanagement en stremminsgkosten op 3 transportmodaliteiten
report 2011
document
Rosmuller, N. (author)
report 2010
document
Rosmuller, N. (author), van Beek, P. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
conference paper 2009
document
Rosmuller, N. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
In the Netherlands, the Betuweline is a dedicated freight railway. It will, among other things, be used for transportation of all kinds of hazardous materials from the Port of Rotterdam to the German Hinterland and vice versa. The line is approximately 150 km long. Alongside the line, more than 100 km noise shields have been constructed. The...
article 2009
Searched for: author%3A%22Rosmuller%2C+N.%22
(1 - 20 of 28)

Pages