Searched for: author%3A%22Roosendaal%2C+A.P.C.%22
(1 - 11 of 11)
document
Roosendaal, A.P.C. (author), Nieuwenhuis, O.A. (author), Ooms, M. (author), Bouman-Eijs, J.M. (author), Huijboom, N.M. (author)
Dit rapport bevat de bevindingen van een survey onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking over de beleving van privacy op het internet. Deze beleving hebben we onderzocht aan de hand van een zevental factoren: persoonskenmerken, ervaringen, feitelijk gedrag, context, technologie, invloed & controle en awareness. Een...
report 2015
document
Roosendaal, A.P.C. (author), Ooms, M. (author), Hoepman, J.H. (author)
Vanuit de Tweede Kamer is de vraag gekomen hoe de positie van Nederland is wat betreft de bescherming van privacy van burgers door de overheid in vergelijking met andere Europese landen. Dit kan onderzocht worden in een benchmarkstudie waarin Nederland op dit terrein wordt vergeleken met een aantal andere Europese landen. Om deze studie goed op...
report 2015
document
Roosendaal, A.P.C. (author)
Ondanks de huidige wet bescherming persoonsgegevens kan bij het verzamelen en vooral bij het analyseren en commercieel toepassen van digitale gegevens de privacy van mensen in het geding zijn Jurist Arnold Roosendaal doet onderzoek naar een goede regelgeving die niet belemmert maar op het gebied van privacy en transparantie zo is ingericht dat...
article 2014
document
van Schoonhoven, B.H.A. (author), Roosendaal, A.P.C. (author), Huijboom, N.M. (author)
Many decisions concerning technological development and related policies in the field of protecting the privacy of individuals and security at the societal level include a perceived trade-off between these two interests. Sometimes, this trade-off is made explicitly, but often it is an implicit choice, driven by external factors. This paper...
bookPart 2014
document
van den Broek, T.A. (author), Roosendaal, A.P.C. (author), van Veenstra, A.F.E. (author), van Nunen, A.M. (author)
Big data is expected to become a driver for economic growth, but this can only be achieved when services based on (big) data are accepted by citizens and consumers. In a recent policy brief, the Cabinet Office mentions trust as one of the three pillars (the others being transparency and control) for ePrivacy. As such, it is a requirement for...
report 2014
document
Roosendaal, A.P.C. (author), van Lieshout, M.J. (author), van Veenstra, A.F.E. (author)
report 2014
document
Roosendaal, A.P.C. (author)
.
book 2013
document
Roosendaal, A.P.C. (author), Nieuwenhuis, O.A. (author)
Kranten en tijdschriften bieden tegenwoordig vaak, naast de papieren edities, digitale abonnementen aan. De content wordt in dat geval via een app gelezen op een mobiele device, zoals een smartphone of tablet. Om abonnementen in deze vorm aan te kunnen bieden is het bouwen van een app noodzakelijk. Deze app wordt vervolgens aangeboden in een app...
other 2013
document
van Gorp, A.C. (author), Roosendaal, A.P.C. (author)
Interventies om teruoristische aanslagen te voorkomen kunnen zowel juridisch als moreel gerechtvaardigd worden. Binnen de Nederlandse brede benadering tegen terrorisme wordt er ook gekeken naar radicalisering, maar de rechtvaardiging daarvoor is lastig. Als een (voormalige) radicaal om hulp vraagt of als een radicale groep een sekte wordt, laten...
article 2013
document
Roosendaal, A.P.C. (author), Kool, L. (author)
Een belangrijk deel van de gegevens die bedrijven gebruiken zijn persoonsgegevens. Als grondstof hebben deze gegevens een sterke economische rol, hoewel de waarde niet direct voor de hand lijkt te liggen. Vanuit privacyperspectief hebben deze gegevens een directe waarde: het verzamelen en gebruiken van gegevens over personen heeft een directe...
bookPart 2012
document
European Parliament DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT A: ECONOMIC AND SCIENTIFIC POLICY Rand (author), Cave, J. (author), Roosendaal, A.P.C. (author), Kotterink, B. (author)
The Committee on Industry, Research and Energy (ITRE) has requested an ad hoc briefing paper to provide its Members with information and advice regarding the proposed General Data Protection Regulation (2012/0011(COD)). This document presents a rapid assessment of the innovation and competitiveness impacts of the measures affecting: automated...
report 2012
Searched for: author%3A%22Roosendaal%2C+A.P.C.%22
(1 - 11 of 11)