Searched for: author%3A%22Rondaij%2C+A.%22
(1 - 12 of 12)
document
van Merriënboer, S.A. (author), Rondaij, A. (author), Sprenger, D.D. (author), Tol, D. (author)
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de evaluatie door TNO van de monitoring van zware zero-emissie voertuigen in de bouw binnen het project DKTI VERZET (Versnelde Evolutie Rotterdams Zero Emissie Transport Bouwsector). DKTI (Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport)) is een subsidieregeling van...
report 2022
document
Kin, B.D.W. (author), Quak, H.J. (author), Rondaij, A. (author), de Vries, J.W. (author), van Rijn, J. (author)
Toekomstige schonere én efficiëntere stedelijke logistiek vanuit het perspectief van de stad Stedelijke logistiek omvat meer dan enkel het transport van goederen. Het betreft hier een divers speelveld met allerhande dienstverleners en transporteurs die een veelvoud aan goederen transporteren én diensten aanbieden. Dit gebeurt veelal met bestel-...
report 2022
document
van Mensch, P. (author), van Merrienboer, S.A. (author), Tol, D. (author), Rondaij, A. (author), Harmsen, J. (author), Fransen, R.W. (author)
Een belangrijk kennisgebied voor de totstandkoming van de routekaart ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ zijn de verduurzamingsopties voor mobiele werktuigen, bouwlogistieke voertuigen, spoorwerktuigen en vaartuigen die worden ingezet voor de waterbouw. Het gaat hierbij zowel om opties die emissies van luchtverontreinigende stoffen (zoals NOx en...
report 2022
document
van Rijn, J.A.M. (author), Rondaij, A. (author), van Merrienboer, S.A. (author), Kin, B.D.W. (author), Quak, H.J. (author)
Bouwlogistiek is één van de belangrijkste stadslogistieke stromen in Nederland. Het aantal inwoners in Nederlandse steden groeit en steden worden geconfronteerd met een stevige bouwopgave. Dit zorgt voor een flink aantal voertuigbewegingen binnen de stadsgrenzen doordat er een grote diversiteit aan type bouwprojecten is. De toelevering aan...
report 2020
document
Harmsen, J. (author), Rondaij, A. (author), Fransen, R.W. (author), Spreen, J.S. (author)
report 2020
document
van Rijn, J. (author), Harmsen, J. (author), Rondaij, A. (author), Eckartz, S. (author)
Bouwlogistiek is verantwoordelijk voor een groot deel van de goederenvervoerbewegingen in de stad en gezien de aanzienlijke bouwopgave in de komende jaren zal dit aantal vervoersbewegingen gaan toenemen. Dit heeft impact op de leefbaarheid van de stad, zoals de bereikbaarheid, slijtage aan wegen en bruggen/kades, luchtkwaliteit en CO2-uitstoot....
report 2020
document
Rondaij, A. (author), Fransen, R.W. (author), van Meijeren, J.C. (author), Spreen, J.S. (author)
In 2019 is in Nederland het Klimaatakkoord gesloten. Met dat akkoord geeft Nederland invulling aan het in wereldwijd verband gesloten Klimaatverdrag van Parijs in 2015, met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius. Voor de logistieke sector betekent het Nederlands Klimaatakkoord kortgezegd dat in het jaar 2050...
report 2020
document
Rondaij, A. (author), Spreen, J.S. (author)
In 2019 is in Nederland het Klimaatakkoord gesloten. Met dat akkoord geeft Nederland invulling aan het in wereldwijd verband gesloten Klimaatverdrag van Parijs in 2015, met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius. Voor de logistieke sector betekent het Nederlands Klimaatakkoord kortgezegd dat in het jaar 2050...
report 2020
document
Holmes, G.C. (author), Kin, B.D.W. (author), Fransen, R.W. (author), Rondaij, A. (author), Quak, H.J. (author), van der Tuin, M.S. (author)
In het Nederlandse klimaatakkoord zijn zero-emissiezones (ZE) voor stadslogistiek één van de belangrijke en meest concrete maatregelen in de logistieke paragraaf als het gaat om het verminderen van CO2-uitstoot. Dit betekent dat stadskernen in de toekomst alleen nog emissievrij beleverd mogen worden. Vanaf 1 januari 2025 geldt voor alle bestel-...
report 2020
document
Rondaij, A. (author), Harmsen, J. (author), Spreen, J.S. (author)
In 2019 is in Nederland het Klimaatakkoord gesloten. Met dat akkoord geeft Nederland invulling aan het in wereldwijd verband gesloten Klimaatverdrag van Parijs in 2015, met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius. Voor de logistieke sector betekent het Nederlands Klimaatakkoord kortgezegd dat in het jaar 2050...
report 2020
document
van Rijn, J.A.M. (author), van Kempen, E.A. (author), Kin, B.D.W. (author), Rondaij, A. (author)
Het Living Lab CILOLAB draagt bij aan de overgang naar een zero-emissie (ZE) stadslogistiek systeem in 2025 door het onderzoeken, ontwikkelen en mogelijk maken van efficiëntere alternatieven voor de verschillende stadslogistieke segmenten. De vraag is hoe andere logistieke concepten of een andere (op de stad gerichte) logistieke organisatie...
report 2020
document
Davydenko, I. (author), Hopman, M. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), Rondaij, A. (author), Spreen, J.S. (author)
Carbon Footprinting (CF) is an important tool for reduction of CO2 and other Greenhouse Gas (GHG) emissions from freight transport and logistics. A properly implemented CF procedure provides for visibility of GHG emissions in supply and logistics chains, thus creating opportunities to understand emission reduction potentials and implement...
report 2019
Searched for: author%3A%22Rondaij%2C+A.%22
(1 - 12 of 12)